Sinorix 227 (EN)

Automatyczny system gaśniczy oparty na środku gaśniczym HFC 277ea

Sinorix 227 to niezawodne rozwiązanie oparte na HFC 227ea - środku gaśniczym znanym na całym świecie, oraz 42-barowej technologii, która czyni całość szczególnie wydajną i zapewniającą oszczędność miejsca. Niezależnie od tego, czy chodzi o wartościowe systemy i dane, ludzi, czy środowisko pracy, Sinorix 227 oferuje optymalną ochronę w przypadku pożaru i pomaga zapewnić ciągłość działalności. Środek gaśniczy wykorzystywany przez Sinorix 227 jest wysoce wydajny i działa w niskich stężeniach, aby chronić ludzi i aktywa. Środek gaśniczy jest chemicznie obojętny i charakteryzuje się niską przewodnością elektryczną. Sinorix 227 zapewnia idealną ochronę zwłaszcza w obszarach, w których występuje ryzyko pożaru wywołane sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Gaszenie pożarów bez pozostawiania śladów i bez ryzyka korozji to optymalny warunek wstępny stawiany systemom gaśniczym w zakresie gaszenia, przykładowo, tlącego się ognia w rozdzielniach elektrycznych, systemach telekomunikacyjnych, centrach danych lub serwerowniach.

Dowiedz się więcej o Sinorix 227 (EN)

Pobierz ulotkę

Typowe zastosowania

  • Centra danych i serwerownie
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Rozdzielnie elektryczne

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.