Sinorix al-deco PLUS

Bezpieczny system ochrony obrabiarek

Obrabiarki mogą ulec zapłonowi wskutek występowania iskier lub wysokich temperatur. Sprawdzone, pneumatyczne systemy ochrony obiektów Sinorix al-deco STD firmy Siemens zapewniają niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomieni. Nowe systemy Sinorix al-deco PLUS dodatkowo spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi w zakresie ochrony ludzi, zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Dowiedz się więcej o Sinorix al-deco PLUS

Pobierz ulotkę

Informacje na temat Sinorix al-deco PLUS

Systemy ochrony obiektów tworzą idealne miejsca

Systemy ochrony obiektów Sinorix al-deco PLUS zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi, maszyn i środowiska - przez cały cykl eksploatacji obrabiarki. Korzystanie z komponentów bezpieczeństwa zapewnia ochronę maszyn i ludzi, zgodnie z wymogami UE.

Informacje ogólne

  • Maksymalne bezpieczeństwo ludzi, maszyny i środowiska

  • Wyjątkowa ochrona osobista, zgodna z najnowszą dyrektywą maszynową

  • Korzystanie z zaworów zatwierdzonych przez VdS oraz komponentów samokontroli

  • Odporne na wszelkie rodzaje zakłóceń technicznych

  • Monitorowanie online zapewniające szybką interwencję

  • Rejestrowanie wszystkich danych systemowych w celu weryfikacji mającej znaczenie dla kwestii bezpieczeństwa

  • Nadmiarowe monitorowanie wszystkich funkcji mających znaczenie dla bezpieczeństwa

  • Efektywność oparta na sprawdzonych standardach kontroli

Typowe zastosowania

Obrabiarki o najwyższych standardach bezpieczeństwa

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.