Sinorix al-deco STD (EN)

Bezpieczny system ochrony obrabiarek

Obrabiarki wykorzystujące niewodne chłodziwa i oferujące dużą szybkość cięcia stwarzają większe ryzyko pożaru. W przypadku pożaru takiej maszyny zagrożony jest cały obiekt. Gdy wybuchnie pożar, wartościowe maszyny i infrastruktura mogą zostać poważnie uszkodzone. Pożar może mieć jeszcze gorsze skutki w postaci znaczących niedogodności ekonomicznych, takich jak przestoje skutkujące brakiem dostarczenia zamówionych produktów, co prowadzi do znacznego nadwyrężenia wizerunku, a nawet utraty klientów. Takich konsekwencji nie da się ubezpieczyć, a mogą one doprowadzić do całkowitej utraty zdolności prowadzenia działalności. Dlatego też firma Siemens oferuje inteligentny system ochrony obiektów Sinorix al-deco STD, który bezkompromisowo chroni Twoje urządzenia. Sinorix al-deco STD zapewnia ochronę całego obiektu, dlatego też możesz spać spokojnie.

Dowiedz się więcej o Sinorix al-deco STD

Pobierz ulotkę

Informacje na temat Sinorix al-deco STD

Systemy ochrony obiektów tworzą idealne miejsca

System ochrony obiektów, w których pracują obrabiarki, oferuje niezawodną ochronę przeciwpożarową i gaszenie pożarów bez konieczności angażowania źródła zasilania, a także monitorowanie i automatyczne rejestrowanie wszystkich funkcji mających znaczenie dla bezpieczeństwa.

Główne funkcje

  • Rozwiązanie dostosowane do poziomu zagrożenia wybuchem pożaru

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego - brak konieczności zapewnienia źródła zasilania

  • Skuteczna ochrona przeciwpożarowa dzięki opatentowanemu czujnikowi ognia

  • Monitorowanie i uruchamianie alarmu online w razie wystąpienia pożaru

  • Kompleksowe monitorowanie wraz z rejestrowaniem danych mających znaczenie dla bezpieczeństwa

  • Dostępność danych poprzez interfejs USB

  • Możliwość wznowienia pracy przez operatora po wystąpieniu zdarzenia pożarowego

  • Utrzymanie stosowne do użytkowania

  • Niewrażliwy na jakiekolwiek zakłócenia techniczne

  • Bezpieczeństwo zapewnione przez certyfikat CE i badania TÜV

Przegląd systemu

System ochrony obiektów Sinorix™ al-deco STD wykrywa pożar i uruchamia proces gaszenia w oparciu o funkcje pneumatyczne. Tym samym, system jest odporny na jakiekolwiek zakłócenia techniczne i jest w stanie wykryć i ugasić pożar bez konieczności angażowania źródła zasilania. W tym celu linia detekcyjna jest umieszczona wewnątrz obrabiarki. Czujnik ognia Lifdes™ (Linear fire detection source) działa na zasadzie czujnika liniowego, jest stale utrzymywany pod ciśnieniem i pęka w momencie, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 110 °C. Zawór butli uruchamiany jest wskutek spadku ciśnienia. Aby zapewnić kompleksowe monitorowanie, wszystkie funkcje mające znaczenie dla bezpieczeństwa są monitorowane online, a zdarzenia są sygnalizowane akustycznie i optycznie. Funkcje te oraz dane eksploatacyjne są automatycznie rejestrowane w pamięci długotrwałej i mogą być odczytywane za pomocą interfejsu USB. Tym samym, zdarzenia mogą zostać z łatwością zrekonstruowane po wystąpieniu incydentu, a kwestie odpowiedzialności wyjaśnione bez wątpliwości. Konieczność przeprowadzenia konserwacji jest sygnalizowana elektronicznie, a konserwację można przeprowadzić zgodnie z harmonogramem eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Category
Property

Interface

Interfejs USB umożliwia komunikację z komputerem za pomocą zainstalowanego oprogramowania. Tym samym, możliwe jest odczytywanie wszelkich zapisanych danych.

Zatwierdzenia   

- System został przetestowany i uzyskał certyfikat zgodnie z próbą typu AISF-22-05-110 TÜV, Technische Überwachung Hessen GmbH (CE 0091).
- Obliczenie ilości środka gaśniczego zostało przeprowadzone zgodnie z dyrektywą VdS 2093.
- System został zbudowany i zainstalowany zgodnie z normą DIN 14497 w zakresie małych systemów gaśniczych.
- System jest zgodny z przepisami Branżowej Kasy Ubezpieczeń Społecznych (Berufsgenossenschaftliche Regeln) BGR 134.
- Konserwacja jest przeprowadzana zgodnie z normą DIN 14406 część 4 Konserwacja.

Typowe zastosowania

Obrabiarki

Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces - tworzenie idealnych miejsc dzięki inteligentnym rozwiązaniom gaśniczym

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.