Sinorix CDT

Automatyczny system gaśniczy korzystający z azotu lub argonu, zapewniający ciągły wyrzut gazu

Sinorix CDT (Constant Discharge Technology) to innowacyjny system gaśniczy korzystający z azotu lub argonu, zapewniający ciągły wyrzut gazu. W rezultacie, rozmiar klap nadciśnieniowych może zostać zmniejszony o maks. 70 procent.

Dowiedz się więcej o Sinorix CDT (EN)

Pobierz ulotkę

Informacje dotyczące Sinorix CDT

Systemy gaśnicze wykorzystujące naturalne środki gaśnicze i opierające się na technologii Constant Discharge Technology

Sinorix CDT to regulowany system gaśniczy, wykorzystujący azot lub argon jako środek gaśniczy. Jest szczególnie odpowiedni w miejscach, w których zainstalowanie klap nadciśnieniowych jest bardzo trudne. Oferuje zdolność skutecznego, zrównoważonego i ciągłego gaszenia pożarów. Oprócz tego, system jest bezpieczny dla ludzi, urządzeń i środowiska naturalnego.

Typowe zastosowania

  • Centra danych i serwerownie
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Kanały kablowe
  • Rozdzielnie elektryczne
  • Dyspozytornie
  • Pomieszczenia techniczne i maszynownie
Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces - tworzenie idealnych miejsc dzięki inteligentnym rozwiązaniom gaśniczym

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.