Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂

Automatyczne systemy gaśnicze wykorzystujące naturalne środki gaśnicze

Systemy gaśnicze Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂ korzystają ze środków naturalnych i oferują szybkie i niezawodne gaszenie pożarów, bez powodowania szkód dla środowiska naturalnego. Dodatkowo, systemy gaśnicze korzystające z naturalnych środków gaśniczych mogą zostać precyzyjnie dostosowane do różnych zastosowań, wymogów i rodzajów ryzyka pożarowego, dzięki elastyczności w zakresie planowania i projektowania systemu.

Dowiedz się więcej o Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂

Pobierz ulotkę

Informacje dotyczące Sinorix N₂ ▪ Ar ▪ CO₂

Automatyczne systemy gaśnicze wykorzystujące naturalne środki gaśnicze - azot, argon lub dwutlenek węgla

Systemy Sinorix, korzystające z naturalnych środków gaśniczych, skutecznie gaszą pożary i pozostają przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, pożary są gaszone szybko, co pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa urządzeń znajdujących się w obszarze podlegającym ochronie. Nawet po zakończeniu procesu gaszenia, korzystanie z naturalnych środków gaśniczych oferuje dalsze korzyści dzięki łatwości ponownego napełniania, co umożliwia szybkie ponowne uruchomienie systemu.
Obejrzyj nasz film instruktażowy, aby uzyskać dogłębne spojrzenie na gaszenie pożarów za pomocą naturalnych środków gaśniczych.

Obejrzyj film

Typowe zastosowania

Specyfikacja techniczna

Kategoria
Właściwość

Środek/system gaśniczy

– Azot i argon: technologia 200- i 300-barowa
– Dwutlenek węgla: technologia 56-barowa

Sieć rurowa

– Rury ze stali cynkowanej

Przechowywanie środków gaśniczych

– Azot i argon: gaz
– Dwutlenek węgla: ciecz
Zatwierdzenia
– System zatwierdzony przez VdS
– Oprogramowanie obliczeniowe zatwierdzone przez VdS
– Dodatkowe zatwierdzenia, takie jak CNPP, LPCB
Przykłady zastosowań

#CreatingPerfectPlaces - tworzenie idealnych miejsc dzięki inteligentnym rozwiązaniom gaśniczym

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.