Cerberus PRO - system ochrony przeciwpożarowej

System ochrony przeciwpożarowej Cerberus PRO

Gdy chronisz to, co ważne, ważne jest, jak to chronisz.

Cerberus™ PRO jest właściwym wyborem w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, jako pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie, dbające o każdy element ochrony. Integruje kompleksową ofertę, wiedzę praktyczną w zakresie zastosowań oraz usługi konsultacji eksperckich, aby zapewnić optymalne rozwiązanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Dowiedz się więcej o Cerberus PRO.

Ulotka Cerberus PRO

Idealne miejsce to dobrze chronione miejsce

Ochrona tego, co ważne

Ochrona życia, aktywów i ciągłości działalności

Od zabezpieczania pracowników i działalności, przez pełne wykorzystanie możliwości budynku, maksymalizację wydajności operacyjnej, zapewnienie integralności systemu, do spełnienia wymogów prawnych w celu dochowania zgodności z normami i przepisami, konieczne jest reagowanie na wiele potrzeb. Ochrona daje Ci pewność. Ochrona przed pożarem to coś więcej niż tylko ochrona. Gdy czujesz się bezpiecznie, możesz skoncentrować się na swoich zadaniach oraz być kreatywnym, produktywnym i skutecznym. Wtedy wiesz, że życie, aktywa i ciągłość działalności są pod ochroną w przypadku pożaru.

Informacje o produkcie

Każdy element ochrony przeciwpożarowej w ramach jednego systemu

Cerberus obejmuje wszystkie elementy ochrony przeciwpożarowej. Dzięki kompleksowej ofercie produktów, systemów i usług świadczonych przez cały cykl eksploatacji, Cerberus chroni to, co dla Ciebie ważne. Bo idealne miejsce to dobrze chronione miejsce.

Cerberus PRO w praktyce

Wsparcie w zakresie planowania dzięki Cerberus PRO

Dzięki narzędziom planowania, Cerberus PRO ułatwia planowanie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Narzędzia planowania są przeznaczone w szczególności dla inżynierów, planistów i instalatorów. Pokazują wszystkich uczestników sieci, objaśniają ważne funkcje techniczne i wyświetlają wszystkie możliwości sieciowania - na rzecz łatwego planowania ochrony pożarowej.

 

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.