Konwencjonalny system Cerberus FIT - system ochrony przeciwpożarowej (EN)

Konwencjonalny system Cerberus FIT marki Siemens (EN)

Połączenie inteligentnego przetwarzania sygnałów i łatwej instalacji, aby zapewniać niezawodne wykrywanie pożarów i alarmowanie

Ochrona przeciwpożarowa polega na zabezpieczeniu ludzi i aktywów, procesów biznesowych i zapewnieniu ciągłości. Wraz z konwencjonalnym systemem Cerberus™ FIT, oferujemy niezawodną i efektywną kosztowo ochronę przeciwpożarową do różnych zastosowań. Dzięki zatwierdzonym urządzeniom tworzącym system i pochodzącym od jednego dostawcy możesz mieć pewność, że wszystko zostało zaprojektowane tak, aby idealnie ze sobą współpracować. A gdy tym dostawcą jest firma Siemens, możesz mieć pewność, że tak pozostanie. Elastyczność paneli pozwala na optymalizację obsługi systemu w ramach każdego zastosowania. Pełen wybór czujek oznacza, że zdolność do szybkiego i niezawodnego wykrywania pożaru zostanie zapewniona w każdym obszarze.

Informacje o produkcie

Niezawodna, inteligentna i kosztowo efektywna ochrona przeciwpożarowa

Panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej FC120 to efektywne kosztowo rozwiązanie dla budynków małej i średniej wielkości. Korzystasz z szybkiego i prostego montażu oraz ograniczonej potrzeby konserwacji.

Łatwe sterowanie

Panel sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej FC120 stanowi główną jednostkę konwencjonalnego systemu Cerberus FIT. Przyciski zapewniające intuicyjność obsługi oraz orientacyjne wskazania wyświetlacza zapewniają szybką i łatwą obsługę. Dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie testów systemu, dzięki jasnym i zwartym przyciskom i łatwym do odczytu wyświetleniom.

Najwyższa niezawodność i długi cykl eksploatacji

Konwencjonalne czujki Cerberus FIT korzystają z inteligentnych algorytmów, aby szybko i dokładnie wykrywać pożar i minimalizować liczbę fałszywych alarmów. Opatentowane uszczelnienie labiryntowe połączone z kompensacją wahań wydłuża cykl eksploatacji czujek, zapobiegając gromadzeniu się pyłów i zabrudzeń. Gdy czujka osiągnie wartość graniczną kompensacji, żółta dioda LED poinformuje użytkownika o konieczności wymiany urządzenia w celu zapobieżenia utracie stabilności w przyszłości. Zielona dioda LED wskazująca kontrolę okablowania pomaga w lokalizowaniu awarii okablowania, co znacząco obniża koszty poszukiwania awarii oraz skraca czas przestoju. Krótko mówiąc, Cerberus FIT zapewnia bezpieczne, niezawodne i wygodne wykrywanie pożarów, w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacyjnymi.

Uzyskaj więcej informacji technicznych w naszym katalogu HIT.

Przejdź do katalogu HIT

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.