SWING - czujki bezprzewodowe

Rodzina produktów Siemens SWING

Technologia bezprzewodowa na rzecz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i elastyczności zastosowań

Dzięki SWING, Siemens ustanawia nowe standardy bezpieczeństwa w zakresie bezprzewodowych systemów sygnalizacji pożarowej - poprzez połączenie niezawodnej technologii topologii oczkowej, gwarantującej bezpieczną transmisję bezprzewodową, z unikalną ASAtechnology™, gwarantującą niezawodność w zakresie wykrywania pożarów i dostępność systemu. SWING to idealne rozwiązanie dla pomieszczeń lub budynków o wartości historycznej, zgłaszających potrzeby estetyczne lub architektoniczne lub w odniesieniu do instalacji tymczasowych.

Pobierz naszą białą księgę dotyczącą bezprzewodowej technologii ochrony przeciwpożarowej.

Pobierz białą księgę

Informacje o produkcie

Siemens Wireless Next Generation

Dzięki technologii bezprzewodowej, urządzenia mogą być szybko i swobodnie rozmieszczane i przemieszczane. Ułatwia to planowanie, umożliwia efektywną kosztowo instalację i oferuje również wysoki stopień swobody i elastyczności w kwestii sposobów użytkowania pomieszczeń lub zmian struktury budynku.
Technologia

Maksymalne zabezpieczenie dzięki unikalnej technologii

SWING to pierwszy radiowy system wykrywania pożarów na rynku, który korzysta z innowacyjnej technologii topologii oczkowej zamiast konwencjonalnej topologii gwiazdy, zapewniając bezpieczną komunikację bezprzewodową o co najmniej dwóch nadmiarowych ścieżkach komunikacji. Ponadto, dzięki unikalnej technologii ASAtechnology firmy Siemens, niewrażliwej na zjawiska potencjalnie zafałszowujące proces wykrywania pożaru, czujka SWING jest bardziej wiarygodna od konwencjonalnych bezprzewodowych czujek dymu. Poprzez zwykłe wybranie właściwego dla określonych zastosowań zestawu parametrów ASA, czujka może zostać optymalnie dostosowana do bieżących warunków środowiskowych. Czyni to bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru optymalnym rozwiązaniem do każdego zastosowania, tak w czystych, jak i w wymagających warunkach eksploatacyjnych, i zapewnia również najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi.

Technologia topologii oczkowej – wyjątkowa niezawodność połączenia

Technologia topologii oczkowej maksymalizuje wiarygodność sieci bezprzewodowej i komunikacji. Ponieważ wszystkie urządzenia bezprzewodowe komunikują się ze swoimi sąsiadami, do transmisji danych dostępne są zawsze co najmniej dwie nadmiarowe ścieżki. Aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom niezawodności, każde urządzenie bezprzewodowe wyposażone jest w dwa zakresy częstotliwości o kilku kanałach każdy. W razie zakłóceń, sieć naprawi się poprzez automatyczną zmianę kanału lub zakresu częstotliwości lub poprzez przekierowanie informacji za pomocą innego sąsiadującego urządzenia. W ten sposób wszelkie informacje zawsze dotrą do bramki, czyniąc sieć bezprzewodową tak bezpieczną, jak sieć kablowa. Co więcej, topologia oczkowa umożliwia tworzenie dużych i mocnych sieci bezprzewodowych: Instalacja z jedną bramką może mieć promień wynoszący 60 m - co oznacza pięć pięter. Ponieważ wszystkie urządzenia bezprzewodowe są ze sobą wzajemnie połączone, bramka nie wymaga bezpośredniego połączenia z każdym urządzeniem.

Wyjątkowa niezawodność wykrywania dzięki ASAtechnology

Czujka SWING oferuje bardzo szybką i wysoce niezawodną reakcję na tlący się i płonący ogień, spowodowany spalaniem się materii płynnej i stałej, tym samym jest bardziej wiarygodna od konwencjonalnych czujek dymu. Nadmiarowy system czujników z dwoma czujnikami optycznymi i dwoma czujnikami temperatury umożliwia najwyższy poziom niezawodności wykrywania. Wyjątkowa technologia ASAtechnology (ASA = zaawansowana analiza sygnałów) firmy Siemens pozwala na optymalne dostosowanie czujki do bieżących warunków środowiskowych, poprzez zwykłe wybranie właściwego dla określonych zastosowań zestawu parametrów. ASAtechnology interpretuje i ocenia sygnały w czasie rzeczywistym i dynamicznie dostosowuje wybrany zestaw parametrów. Pozwala to czujce niezawodnie odróżniać rzeczywisty pożar od zwodniczych zjawisk, takich jak pył, para wodna, czy gaz. Zapobiega generowaniu fałszywych alarmów i związanych z tym przestojów działalności. Czyni to czujkę ASA optymalnym rozwiązaniem do każdego zastosowania, tak w czystych, jak i w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Wyczerpujące informacje techniczne

Dowiedz się więcej na temat funkcji technicznych naszych poszczególnych produktów, zapoznając się naszymi dedykowanymi katalogami HIT.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.