Czujki instalowane w środowiskach zagrożonych wybuchem

Rodzina produktów firmy Siemens, obejmująca czujki instalowane w środowiskach zagrożonych wybuchem

Ochrona obszarów zagrożonych wybuchem

Aby pewnie chronić osoby i mienie w obszarach zagrożonych wybuchem, oferujemy specjalne rozwiązania, które są wymagane w zakresie szybkiego i niezawodnego wykrywania pożarów. Izolowany galwanicznie adapter liniowy (Ex) oraz wyjątkowa technologia ASAtechnology firmy Siemens czynią z adresowalnych, wieloczujnikowych czujek produkt najwyższej jakości i idealny wybór dla stref gazowych 0, 1 i 2. Doskonała wiarygodność wykrywania i odporność na wprowadzające w błąd zjawiska zapobiegają niepotrzebnym przestojom i występowaniu kosztów powodowanych przez fałszywe alarmy.

Informacje o produkcie

Niezawodna i odporna na wprowadzające w błąd zjawiska ochrona przeciwpożarowa we wszystkich atmosferach wybuchowych

Obiekty o trudnych warunkach użytkowania, takie jak instalacje w branży chemicznej, farmaceutycznej, metalowej, farb i powłok oraz dystrybucji gazu, a także rafineriach ropy, rurociągach i inne instalacje, są narażone na ryzyko wybuchu. Aby pewnie chronić osoby i mienie, konieczne są specjalne rozwiązania na rzecz szybkiego i niezawodnego wykrywania pożarów. Z jednej strony, czujki ognia i urządzenia peryferyjne muszą być wystarczająco solidne, aby wytrzymać niekorzystne warunki środowiskowe. Z drugiej strony, muszą być wystarczająco czułe, aby móc wykrywać nawet najdrobniejsze zaczątki pożaru, aby niezawodnie uruchomić wczesny i rzeczywisty alarm.

Adresowalne rozwiązanie w strefach zagrożonych wybuchem, wyposażone w zaawansowaną technologię

Kompleksowa oferta najnowocześniejszych produktów firmy Siemens w zakresie bezpieczeństwa pożarowego została wzbogacona zaawansowanym rozwiązaniem w ramach zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem - przetestowanym i zatwierdzonym przez VdS. Takie właściwości, jak izolowany galwanicznie adapter liniowy (Ex) oraz adresowalna, wieloczujnikowa czujka, wyposażona w wyjątkową technologię ASAtechnologyTM firmy Siemens, czynią z niej wiodący pod względem technicznym produkt i idealny wybór dla stref gazowych 0, 1 i 2. Wyjątkowa niezawodność wykrywania zapobiega występowaniu niepotrzebnych przestojów i kosztów powodowanych wywoływaniem fałszywych alarmów. Co więcej, można również zastosować ręczne ostrzegacze pożarowe w strefach zagrożonych wybuchem 20, 21 i 22 (pyły).

Wyczerpujące informacje techniczne

Dowiedz się więcej na temat funkcji technicznych naszych poszczególnych produktów, zapoznając się naszymi dedykowanymi katalogami HIT.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.