Moduły wejściowe i wyjściowe

moduły wejścia/wyjścia ochrona przeciwpożarowa siemens

Adresowalne moduły zapewniają inteligentne łączenie i sterowanie czujkami i urządzeniami peryferyjnymi

Adresowalne moduły inteligentnie łączą niezależne, bezpotencjałowe styki zwierne i rozwierne. Dostępne są dwa rodzaje adresowalnych modułów: moduły wejścia i moduły wejścia/wyjścia. Moduły wejścia monitorują pracę urządzeń odpowiedzialnych za sygnały alarmowe i potwierdzają sygnały lub stany techniczne, itp. Linie wejściowe są monitorowane pod kątem obwodów otwartych i zwarć. Adresowalne moduły mogą być niezależnie konfigurowane za pomocą panelu sterowania w zakresie komunikatów stanu lub alarmowych. Moduły wejście/wyjście niezawodnie sterują innymi urządzeniami, takimi jak uchwyty drzwiowe, przepustnice przeciwpożarowe, systemy zapobiegające zadymieniu, zamknięcie instalacji, itp. Niezależnie od potrzeby, nasze systemy ochrony przeciwpożarowej są wyposażone w idealny adresowalny moduł.

Opis produktu

Dobierz moduł do zastosowania

Wyczerpujące informacje techniczne

Dowiedz się więcej na temat funkcji technicznych naszych poszczególnych produktów, zapoznając się naszymi dedykowanymi katalogami HIT.

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.