Panele sterowania i terminale ochrony przeciwpożarowej

Ochrona miejsc dzięki skutecznej kontroli i obsłudze.

Nowoczesne systemy ochrony przeciwpożarowej oferują szeroki zakres funkcji. Decydującym czynnikiem jest to, czy owe funkcje mogą być skutecznie kontrolowane, a wszystkie dane operacyjne łatwo dostępne, nawet w sytuacjach zagrożenia. Dlatego też panele sterowania i terminale ochrony przeciwpożarowej zostały zaprojektowane w celu łatwej i intuicyjnej eksploatacji, oferując jednocześnie kompleksowe funkcje ochronne - by osoby odpowiedzialne mogły szybko podejmować właściwe decyzje. Oferta produktowa obejmuje szeroki zakres paneli sterowania oraz zdalnych terminali ochrony przeciwpożarowej do zastosowań w budynkach wszelkich rozmiarów. Wszystkie panele sterowania i terminale są wysoce niezawodne, dzięki zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak tryby degradacji i funkcje zapasowe. Również dzięki ich intuicyjnym interfejsom i funkcjom zdalnego dostępu, czynią kontrolowanie ryzyka pożarowego łatwym zadaniem.

Panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej umożliwiające sieciowanie

Adresowalne panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej umożliwiające sieciowanie

Oferujemy panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej spełniające różne wymagania zarówno niewielkich, jak i dużych i skomplikowanych obszarów zastosowania. Wszystkie panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej mogą być niezależne lub zsieciowane. Nawet w wersji nadmiarowej możliwe jest zbudowanie sieci zgodnej z normą EN 54, dzięki technologii Ethernet wbudowanej w każdy panel.

Panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej przetwarzają wszystkie komunikaty spływające z systemu i generują alarmy. Każdy model posiada prosty interfejs użytkownika i konfigurowalne, zdefiniowane przez użytkownika treści. Czyni to panele sterowania łatwymi w obsłudze, co zapewnia bezpieczne i prawidłowe działania w przypadku zdarzenia. Oprócz tego, możliwy jest zdalny dostęp w celu zapewnienia zdalnej eksploatacji i serwisowania.

Adresowalne, jednopętlowe panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej

Adresowalne, jednopętlowe panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej

Nasze adresowalne, jednopętlowe panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej stanowią niezawodne i efektywne kosztowo rozwiązanie na rzecz ochrony miejsc o niewielkim rozmiarze.

Konwencjonalne panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej

Konwencjonalne panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej

Nasze konwencjonalne panele sterowania systemami ochrony przeciwpożarowej to efektywne kosztowo rozwiązanie dla budynków małej i średniej wielkości. Korzystasz z szybkiego i prostego montażu oraz ograniczonej potrzeby konserwacji. 

Konwencjonalne panele sterowania systemami gaśniczymi

Konwencjonalne panele sterowania systemami gaśniczymi

Ochrona ludzi i mienia, procesów biznesowych i ciągłości działalności stanowią kluczowe aspekty bezpieczeństwa pożarowego. Wraz z XC10, oferujemy rodzinę paneli sterowania, zapewniających kompleksową ochronę przeciwpożarową: rodzina paneli łączy zdolność wykrywania pożarów i sterowania systemem gaśniczym.

Terminale operacyjne

Terminale operacyjne

Nasze terminalne ochrony przeciwpożarowej uzupełniają panele sterowania ochrony przeciwpożarowej, odzwierciedlając wyświetlenia i funkcje paneli sterowania, z którymi są połączone w ramach sieci. Tym samym, umożliwiają taką samą pracę systemu, co panele sterowania, co jest praktycznym zastosowaniem, umożliwiającym dodawanie kolejnych terminali operacyjnych w pewnym oddaleniu od paneli sterowania, na przykład, w centrali monitorowania bezpieczeństwa lub w strefie recepcji. Pozwala to pracownikom na szybszą reakcję na alarmy i usterki z poziomu ich własnych stanowisk roboczych, bez potrzeby udawania się do panelu sterowania.

Panele wzmacniacza kondygnacyjnego

Panele wzmacniacza kondygnacyjnego

Panele wzmacniacza kondygnacyjnego  dają szybki przegląd z poziomu danej kondygnacji. Wyświetlają komunikaty systemowe w formie zwykłego tekstu z wyraźnie określonych stref monitorowania, np. oddziału szpitalnego. Wyświetlacz wzmacniacza kondygnacyjnego FT2011 zapewnia szczegółowy przegląd alarmów i komunikatów. Terminal wzmacniacza kondygnacyjnego FT2010 dodatkowo obejmuje te same funkcje operacyjne, co panel sterowania. Do uzyskania dostępu i możliwości eksploatacji paneli wzmacniacza kondygnacyjnego niezbędny jest klucz, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Opis produktu

Panele sterowania ochroną przeciwpożarową spełniające Twoje wymogi w zakresie zastosowania

Pobieranie i wsparcie

Więcej zasobów

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.