Ochrona przeciwpożarowa w salach widowiskowych

Ochrona ludzi, mienia i reputacji 

Uniwersyteckie sale widowiskowe pełnią różne funkcje i mogą gościć różną liczbę uczestników. Funkcje mogą obejmować seminaria, ceremonie ukończenia szkoły, bankiety, spektakle teatralne, wystawy, a nawet koncerty rockowe. Z racji tego, że ryzyko pożaru i warunki środowiskowe panujące podczas zdarzenia mogą znacząco różnić się od siebie, system ochrony przeciwpożarowej musi być w stanie dopasować się z łatwością do zmieniających się wymogów. W przypadku, gdy konieczna jest ewakuacja osób z budynku, niezbędne jest zapewnienie jasnych instrukcji wszystkim uczestnikom zdarzenia.

Aplikacja interaktywna

Poznaj nasze rekomendacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej w salach widowiskowych

Application Guide

360° view

Fire alarm scenario

During a rock concert a fire alarm is activated (in a technical room) in another part of the building. The video shows the main phases of the incident:

  1. The rock concert is in full swing

  2. An alarm is activated in another part of the building

    1. → The music stops and the lights go on

  3. An announcement is made via the public address and voice alarm system

    1. → The dancers evacuate the hall

  4. The fire brigade arrives to deal with the incident

Please turn on the sound of your device before starting the animation. (Be careful with the volume level when using headphones).

Press to see the animation in full screen mode.

Start button – see progress bar below!

Please rotate your screen for a better experience.

Please rotate your screen for a better experience.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.