Ochrona przeciwpożarowa systemów przechowywania baterii litowo-jonowych

siemens zastosowanie ochrona przeciwpożarowa baterie litowo-jonowe energia ochrona przechowywania

W miejscach składowania baterii litowo-jonowych znajduje się wiele baterii o dużej pojemności wraz z niezwykle łatwopalnymi elektrolitami. Baterie litowo-jonowe są również podatne na szybki zapłon. Pożar w takich obiektach składowania może mieć znaczące oddziaływanie finansowe na organizację. Istnieje potrzeba wdrożenia systemu wcześnie wykrywającego zarówno pożar elektrolitów, jak i występowanie gazów elektrolitowych. Szybkie gaszenie ma kluczowe znaczenie i może zostać zapewnione poprzez zastosowanie automatycznych systemów gaśniczych. Krytycznym sytuacjom można więc zapobiec dzięki wczesnemu wykrywaniu i szybkiemu gaszeniu. 

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie przeciwpożarowej systemów przechowywania baterii litowo-jonowych?

Pobierz białą księgę

Informacje ogólne

Ochrona tego, co ważne

Od momentu wprowadzenia na rynek we wczesnych latach 90-tych XX wieku, baterie litowo-jonowe są szeroko stosowane, również do stacjonarnego magazynowania energii w inteligentnych sieciach. Przewiduje się, że to zastosowanie będzie szybko się rozwijać, między innymi ze względu na ekspansję systemów generujących energię odnawialną oraz powiązane z tym wymogi decentralizacyjne i stabilizacyjne odnoszące się do takich źródeł energii. Systemy magazynowania baterii litowo-jonowych obejmują szeroki zakres zastosowań, od generowania do konsumpcji energii, pomagając w ustabilizowaniu częstotliwości i napięcia oraz równoważenia wahań w zakresie podaży i popytu.

Stacjonarne systemy magazynowania naładowanych baterii litowo-jonowych - ryzyko pożaru, które da się okiełznać

Baterie litowo-jonowe łączą materiały wysokoenergetyczne z niezwykle łatwopalnymi elektrolitami. Wczesne i niezawodne wykrywanie pożaru jest więc koniecznością, o której należy pamiętać podczas projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej dla systemów baterii litowo-jonowych. Szybkie gaszenie ma kluczowe znaczenie i może zostać zapewnione poprzez zastosowanie automatycznych systemów gaśniczych, korzystających z odpowiedniego czynnika.

Najwcześniejsze możliwe wykrywanie dzięki zasysającej czujce dymu FDA241

FDA241 wcześnie i niezawodnie wykrywa opary elektrolitowe, dzięki opatentowanej technologii detekcji optycznej, wykorzystującej dwie długości fal. Zgodnie z wymogami normatywnymi, dwie niezależne czujki FDA241 są wymagane do uruchomienia automatycznego systemu gaśniczego. Umiejscowienie punktów zasysania musi brać pod uwagę przepływ powietrza generowany przez system klimatyzacji. FDA241 jest idealnym rozwiązaniem w zakresie wczesnego wykrywania pożarów urządzeń elektrycznych. Oprócz sterowania automatycznym systemem gaśniczym, system ochrony przeciwpożarowej wyzwala również inne niezbędne funkcje sterowania.

Bezpieczne i zrównoważone tłumienie i gaszenie pożarów dzięki Sinorix N2

Systemy gaśnicze Sinorix N2 przeznaczone są gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych. Powstrzymują egzotermiczną reakcję łańcuchową, zatrzymują rozprzestrzenianie się egzotermicznej reakcji łańcuchowej i niezawodnie zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów wtórnych. Systemy tłumienia i gaszenia pożarów wtórnych muszą być opracowywane jako systemy gaśnicze całkowitego wypełnienia, o stężeniu pozostałego tlenu poniżej 11,3% [stężenie pozostałego tlenu wynoszące 11,3% odpowiada stężeniu środka gaśniczego wynoszącemu 45,2%, co jest stężeniem środka azotowego klasy wysokiego ryzyka, określonym w normie EN15004] [w zależności od zastosowanego elektrolitu, mogą być konieczne wyższe stężenia środka gaśniczego*]. Czas podtrzymywania wynoszący 30 minut nie tylko umożliwia reakcję straży pożarnej, lecz także powstrzymuje opóźnione egzotermiczne reakcje łańcuchowe.

*Z naszych testów wynika, że im niższe stężenie pozostałego tlenu, tym lepsza ochrona przed gwałtownym spalaniem oparów elektrolitowych.

Biała księga: Ochrona przeciwpożarowa systemów przechowywania baterii litowo-jonowych

Baterie litowo-jonowe łączą materiały wysokoenergetyczne z niezwykle łatwopalnymi elektrolitami. Wczesne i niezawodne wykrywanie pożaru jest więc koniecznością, o której należy pamiętać podczas projektowania systemów ochrony przeciwpożarowej dla systemów baterii litowo-jonowych. Szybkie gaszenie ma kluczowe znaczenie i może zostać zapewnione poprzez zastosowanie automatycznych systemów gaśniczych, korzystających z odpowiedniego środka czynnego. Ten dokument omawia koncepcję ochrony przeciwpożarowej opartej na zarządzaniu ryzykiem, w odniesieniu do stacjonarnych systemów składowania naładowanych baterii litowo-jonowych.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.