Climatix IC

Climatix IC - system zdalnego dostępu i serwisowania

Climatix IC - system zdalnego dostępu i serwisowania

Wymogi dotyczące dyspozycyjności złożonych instalacji stale wzrastają. Z jednej strony, systemy muszą być dostępne przez całą dobę. Z drugiej, konieczne jest minimalizowanie kosztów uruchamiania i utrzymania. Wszelkie ważne dane procesowe są stale gromadzone i automatycznie przechowywane w jednostce centralnej. Dane te pozwalają na osiągnięcie czołowej pozycji pod względem specjalistycznej wiedzy - co stanowi idealną podstawę do zrównoważonego rozwoju działalności. Dzięki Climatix IC, Siemens wspiera producentów oryginalnego sprzętu i innych wytwórców systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przez cały cykl użytkowania instalacji.

Nasze rozwiązanie

Dostrzegamy to, co liczy się najbardziej

Climatix IC jest opartym na sieci Web systemem zdalnego serwisowania, który korzysta z dobrodziejstw technologii chmury obliczeniowej. Zdalna konserwacja umożliwia dostęp do systemów skądkolwiek i kiedykolwiek. Ważne dane procesowe są stale gromadzone i automatycznie przechowywane w jednostce centralnej. Gromadzenie i zarządzanie istotnymi danymi pozwala na osiągnięcie czołowej pozycji pod względem specjalistycznej wiedzy - co stanowi idealną podstawę do zrównoważonego rozwoju działalności.

Climatix IC korzysta z dobrodziejstw technologii chmury obliczeniowej. Zdalny dostęp i serwisowanie skądkolwiek i kiedykolwiek.

  • Szczegółowe kontrole: Zdalny dostęp do diagnostyki, optymalizacji i konserwacji
  • Znacząca redukcja kosztów: Optymalizacja wizyt serwisowych dzięki zdalnemu dostępowi
  • Większe zadowolenie klientów: Krótszy czas reakcji w ramach usług serwisowych
  • Bezpośrednie łączenie: Regulatory Climatix mogą być podłączane bezpośrednio przez Internet
  • Przechowywanie danych dotyczących instalacji: Wszystkie dane są rejestrowane, aby mogły zostać wykorzystane jako podstawa usług świadczonych w przyszłości

Climatix IC oferuje wartość wszystkim zaangażowanym użytkownikom przez cały cykl eksploatacji urządzeń HVAC. Umożliwia on producentom oryginalnego sprzętu tworzenie nowych modeli biznesowych, ukierunkowanych na obniżanie kosztów i wkraczanie na nowe rynki. Interfejs programu aplikacyjnego Climatix IC pozwala na integrację właściwych dla danej instalacji informacji z istniejącymi systemami biznesowymi.

Wszystkie połączenia są szyfrowane (HTTPS), aby zapobiec zakładaniu podsłuchów i atakom typu „man-in-the-middle”. Certyfikat bezpieczeństwa opiera się na szyfrowaniu typu SHA-256 w odniesieniu do połączeń pomiędzy kontrolerem a chmurą oraz między chmurą a klientem sieci Web.

Dowiedz się więcej o Climatix IC

Ulotka Climatix IC

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz broszury, skontaktuj się z naszymi ekspertami lub zaloguj się do Extranetu, aby dowiedzieć się więcej o naszej rodzinie produktów.
Referencje z całego świata

Referencje

Zapoznaj się z historiami sukcesów osiągniętych dzięki realizacji projektów wykorzystujących urządzenia Climatix.

Climatix IC - system zdalnego serwisowania

Rejestracja

Czy jesteś zainteresowany/a? Zarejestruj się teraz online, aby zapoznać się z Climatix IC.