Aplikacje Climatix przeznaczone do chłodziarek i pomp ciepła

Rozwiązania dla chłodziarek i pomp ciepła

Szeroki wybór rozwiązań do zastosowań chłodniczych

Regulatory Climatix zostały opracowane do szerokiego zakresu zastosowań w chłodziarkach i pompach ciepła. Sprawdzone zastosowania standardowe i kompletne biblioteki funkcji HVAC minimalizują nakłady pracy producentów oryginalnego sprzętu poprzez zapewnienie odpowiednio dostosowanych rozwiązań dla chłodziarek i pomp ciepła.

Twoje korzyści

Rozwiązania dla chłodziarek i pomp ciepła

Biblioteka chłodziarek i pomp ciepła łączy zalety swobodnie programowalnych regulatorów i zastosowań standardowych, w celu optymalizacji projektowania i nakładów pracy programistycznej.

Wydajność dzięki bibliotece chłodziarek i pomp ciepła

Biblioteka chłodziarek i pomp ciepła została opracowana w celu optymalnego spełnienia wymogów zgłaszanych przez producentów oryginalnego sprzętu w dziedzinie chłodzenia i klimatyzacji. Umożliwia ona projektantom szybkie i skuteczne opracowywanie nowych zastosowań, lecz także zapewnia redukcję nakładów w zakresie modyfikowania istniejących aplikacji do minimum. Biblioteka chłodziarek i pomp ciepła opiera się na czytelnie określonej architekturze oprogramowania. Jej struktura determinuje projekt zastosowania i może zostać przeniesiona na jakikolwiek inny projekt aplikacji. Inną kluczową częścią oferty firmy Siemens jest biblioteka funkcji. Jest to rozbudowany zbiór bloków funkcyjnych, które można bezpośrednio wykorzystać przy projektowaniu zastosowania. Oprócz stosowania standardowych funkcji, takich jak sprężarka lub rozmrażanie, użytkownik może je modyfikować wedle potrzeb, a nawet opracować własną logikę. Jako punkt wyjścia do nowego projektu, biblioteka chłodziarek/pomp ciepła obejmuje standardowe szablony. Mogą one być używane jako punkt odniesienia lub bezpośrednio w pierwszym projekcie.

Dalsze zalety z korzystania biblioteki chłodziarek i pomp ciepła

  • Rozbudowana koncepcja biblioteki: Szeroki zakres sprawdzonych funkcji standardowych na rzecz szybkiego opracowywania zastosowań.
  • Elastyczność: Architektura aplikacji umożliwiająca modyfikowanie i rozbudowę zgodnie z potrzebami klienta, przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnej koncepcji.
  • Użyteczność: Biblioteka chłodziarek/pomp ciepła obejmuje wiele funkcji ułatwiających opracowywanie aplikacji, tym samym zmniejszając nakłady pracy programistycznej w odniesieniu do kluczowych operacji.
  • Rozbudowane funkcje szkolenia i dokumentacji: Projektanci zastosowań mogą szybko opanować korzystanie z biblioteki.
  • Krótki czas wprowadzenia na rynek: Biblioteka chłodziarek/pomp ciepła oferuje znaczące skrócenie czasu opracowywania projektów wymagających konkretnych zastosowań. Pozwala na szybsze wprowadzanie innowacji na rynek oraz realizację większej liczby projektów jednocześnie.
  • Przejrzyste opracowywanie: Ze względu na wysoki poziom standaryzacji, możliwe jest elastyczne planowanie zasobów koniecznych do wykorzystania w projektach aplikacji wedle zapotrzebowania, co odnosi się do wszystkich członków zespołu.
  • Oszczędności kosztów: Szybkość opracowywania w każdej fazie projektowania aplikacji (prace koncepcyjne, wdrażanie, testowanie i dokumentacja) zapewnia znaczące oszczędności kosztów w całym cyklu projektowym.
Dowiedz się więcej o naszej ofercie chłodziarek i pomp ciepła

Pobierz broszurę

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz broszury, skontaktuj się z naszymi ekspertami lub zaloguj się do Extranetu, aby dowiedzieć się więcej o naszej rodzinie produktów.

Extranet

Rejestracja w Extranet

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami, zarejestruj się w OEM Extranet, a uzyskasz dostęp do naszych wyłącznych zasobów.