Algonquin College, Kanada

Idealne miejsce do kształtowania bardziej zielonego jutra. Innowacyjna technologia i nowe idee od Siemens czynią z Algonquin College wzór do naśladowania w kwestii zrównoważenia #CreatingPerfectPlaces
Idealne miejsce do kształtowania bardziej zielonego jutra

Przyszłość oparta na czystej energii dla Algonquin College, Kanada

Zlokalizowany we wschodniej części stanu, Algonquin College jest czwartą największą uczelnią w Ontario, będąc alma mater dla około 20.000 studentów i studentek. Algonquin College to lider w dziedzinie zrównoważenia wśród globalnych instytucji akademickich, który za cel postawił sobie zredukowanie śladu węglowego do zera do 2042 r.

Wyzwanie

Uczelnia działa w kierunku osiągnięcia celu w postaci zmniejszenia swojego śladu ekologicznego, poszukiwania silnej pozycji ekonomicznej i wzmacniania sukcesów studentów/ek w ramach uczelnianej ramowej strategii na rzecz zrównoważenia. Algonquin College poszukiwał partnera, który pomógłby w stworzeniu i dostarczeniu wizji zielonej, czystszej przyszłości.

Rozwiązanie

Firma Siemens pomogła Algonquin College w uruchomieniu projektu ESCO2. Jest on oparty na 20-letniej umowie o poprawę efektywności energetycznej, w ramach której firma Siemens wykonała modernizację pewnych elementów infrastruktury (od modernizacji instalacji HVAC, do optymalizacji instalacji chłodniczej lub sterowania automatyką budynkową).

Partnerstwo jest kontynuowane, należy jednak pamiętać, że: Firma Siemens pomogła Algonquin College nie tylko zredukować zużycie energii, lecz także zredukować emisję węgla. Zostało to osiągnięte dzięki rozproszonym systemom energetycznym, w formie instalacji kogeneracyjnej opalanej gazem ziemnym wraz z technologią mikrosieci. Wszystko to pozwala uczelni stworzyć, nadzorować i magazynować samodzielnie wytworzoną energię. Nie mniej ważne jest to, że firma Siemens wspiera misję edukacyjną uczelni, poprzez zapewnienie studentom nowych możliwości badawczych: Cała technologia jest wystawiona na widok publiczny, czyniąc z uczelni żywe laboratorium, w którym eksperci firmy Siemens przekazują studentom wiedzę w zakresie zrównoważenia poprzez program certyfikatów dla nowych absolwentów, który umożliwia specjalizację w tej tematyce.

Korzyści

Projekt przyniósł oszczędności w kwocie ponad 3,2 mln USD oraz redukcję emisji CO2 o 1.200 ton rocznie. W ujęciu długoterminowym oszczędności kosztów operacyjnych i kosztów wynikających z odroczenia prac konserwacyjnych wyniosą dziesiątki milionów dolarów. Jednym z kluczowych etapów w ostatnich latach było otwarcie przez uczelnię w latach 2011-2014 czterech supernowoczesnych budynków o wysokiej wydajności. Trzy z nich otrzymały lub starają sie o złoty certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®). Jeden z nich otrzymał platynowy certyfikat LEED®.

„Naszym kolejnym krokiem jest dalsze zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Wyobrażam sobie, że będziemy kiedyś działać wyłącznie dzięki alternatywnym źródłom energii, a jest to o tyle ekscytujące, że firma Siemens ma pomysły jak tego dokonać”.
Todd Schonewille, Director of Physical Resources, Algonquin College (source:ref. flyer)
Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world