Dow Chemical Europe, Horgen, Szwajcaria

Idealne miejsce do pracy. Nie tylko przyjazne dla użytkownika i niezawodne - rozwiązanie laboratoryjne zastosowane w Dow poprawia też bezpieczeństwo personelu. #CreatingPerfectPlaces
Idealne miejsce do pracy

Dow Chemical Europe, Horgen, Szwajcaria

Dow Chemical Company, z siedzibą w Midland, Michigan, jest jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych na świecie. Europejska siedziba tej wielonarodowej korporacji mieści się w Horgen, niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Dow jest światowym liderem w dziedzinie badań i technologii produkcji substancji chemicznych i produktów rolniczych.

Wyzwanie

Siedziba Dow Chemical w Horgen poszukiwała niezawodnego rozwiązania laboratoryjnego, które może zostać zintegrowane z zainstalowaną automatyką budynkową i systemem sterowania Desigo. Sformułowano wymóg, aby obiekty techniczne chroniły personel przed potencjalnymi zagrożeniami, przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowego klimatu w budynku.

Rozwiązanie

Firma Siemens wdrożyła rozwiązanie laboratoryjne obejmujące pełny i kompleksowy system automatyki budynkowej oparty na platformie Desigo. Rozwiązanie obejmuje komponenty w zakresie sterowania i monitorowania dygestoriami w laboratorium, kontrolowania pomieszczeń laboratoryjnych, kontrolowania i regulowania podstawowych systemów, a także zapewnienia kompleksowe wizualizacji w systemie automatyki budynkowej i sterowania Desigo. Rozwiązanie laboratoryjne zapewnia bezpieczeństwo i komfort przy jednoczesnym utrzymywaniu zużycia energii przez budynek na niskim poziomie. Rozwiązanie dygestorium spełnia wymogi normy EN 14175.

Korzyści

Rozwiązanie laboratoryjne wyróżnia się niezwykłą przyjaznością dla użytkownika, niezawodnością, możliwością rozbudowy i elastycznością, a ponadto zwiększa poziom bezpieczeństwa wśród pracowników. Rozwiązanie laboratoryjne opiera się na koncepcji Desigo i zostało w pełni zintegrowane z istniejącym systemem automatyki budynkowej i sterowania Desigo. Wszystkie komponenty zostały dostarczone do Dow Europe przez pojedynczego dostawcę.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world