Te budynki są realizacją wizji.

Systemy zarządzania budynkami dostarczane przez Siemens sprawiają, że Dubai Airport Freezone poprawia samopoczucie odwiedzających.. #CreatingPerfectPlaces
Tworzenie idealnych miejsc

Idealne miejsce to takie, w którym działalność gospodarcza może swobodnie się rozwijać

Gdy myślisz o Dubaju, mogą Ci przyjść do głowy takie słowa, jak „ambitny”, „spektakularny” lub „zamożny”. Ludzie tam żyjący używają również innego słowa: „szczęśliwy”. Szczęście jest w rzeczywistości częścią krajowej polityki Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na tym poczuciu buduje się wiele innych rzeczy. Takich jak dostatniość, ambicja i wizja. Dubai Airport Freezone jest kluczem do powyższego. W wolnym obszarze celnym usługi i rozwiązania Siemens oparte na przetwarzaniu danych tworzą idealne warunki do osiągnięcia szczęścia i sukcesu.
Idealne miejsce dla biznesu

Dubai Airport Freezone: Te budynki są realizacją wizji.

Dubai Airport Freezone, otwarty w 1996 r., jest domem dla 1.600 klientów, z których wielu to firmy znajdujące się na liście Fortune 500. Obszar ten zapewnia konfigurowalną przestrzeń biurową, magazyny i obiekty lekkiego przemysłu, oraz jest ucieleśnieniem filozofii dubajskiego sukcesu - szczęścia.
Jeśli zadasz klientom pytanie „Czy jesteś szczęśliwy/a w tym miejscu”?, liczysz na wiadomą odpowiedź. Gdy więc brzmi ona „Tak”, możemy kontynuować nasz rozwój.
Faisal Abdulla Al Belooshi, Senior Director Facility Management at Dubai Airport Freezone
Cyfryzacja ukierunkowana na osiągnięcie zrównoważonego szczęścia

Wykorzystywanie energii do uzyskania przewagi na rynku

Od 1998 r. firma Siemens dostarcza wsparcie serwisowe dla systemów zarządzania budynkami zainstalowanymi w Dubai Airport Freezone. Partnerstwo w zakresie cyklu życia budynków rozpoczęło się od stopniowej wymiany istniejących regulatorów na regulatory Desigo PX. Od tamtej pory budynki Dubai Airport Freezone są stale modernizowane, aby zapewniać klientom idealne warunki do skutecznego rozwoju biznesu.

Integrowanie w celu obniżenia kosztów

Dubai Airport Freezone ma przed sobą czytelną wizję: Chce być liderem w dziedzinie wydajności energetycznej i satysfakcji klienta w regionie. Niesie to ze sobą redukcję kosztów operacyjnych i dzielenie się korzyściami wynikającymi z wdrożonej technologii z klientami. Użytkownicy mogą sami kontrolować temperaturę w biurze i oświetlenie za pomocą aplikacji mobilnej. 61 jednostek monitorowania energii zostało zintegrowanych z platformą Navigator, działającą na rzecz zrównoważenia i opierającą się na technologii chmury, która rejestruje zużycie energii w budynkach Dubai Airport Freezone. Dzięki wysokiemu poziomowi integracji uzyskanemu w ramach systemu zarządzania budynkiem i przeprowadzeniu kilku powiązanych inicjatyw ukierunkowanych na oszczędzanie energii, Dubai Airport Freezone posiada obecnie wyjątkowy stopień efektywności energetycznej wynoszący jedynie 153 KWh na metr kwadratowy rocznie. Dalsza migracja istniejących systemów do platformy zarządzania budynkiem Desigo CC uwolni dalszy potencjał oszczędności energii i kosztów operacyjnych.

Generowanie znaczących oszczędności dzięki rozwiązaniom pierwszej klasy

Optymalizacja strefy zastrzeżonej lotniska przyczynia się do 8% oszczędności energii rocznie. Jeszcze większe oszczędności zostały umożliwione dzięki wdrożeniu Demand Flow™, opatentowanego rozwiązania dostarczonego przez Siemens w celu optymalizacji pracy instalacji chłodzącej. Tylko w pierwszych 9 miesiącach w Dubai Airport Freezone oszczędzono dalsze 35% energii. Podsumowując, wszystkie inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej, w tym ograniczenia wartości zadanej, harmonogramy i regulatory HVAC, pomogły zmniejszyć koszty elektryczności i wody w Dubai Airport Freezone z 34 mln AED w 2010 r. do 20 mln AED w 2017 r. Kapitalna poprawa wydajności budynku, która została uhonorowana platynowym certyfikatem LEED. Przebyto długą drogę w kierunku realizacji ambitnego rządowego celu w postaci zredukowania kosztów energii o 30% w Dubai Airport Freezone - i oczywiście zapewnieniu klientom najlepszych możliwych warunków środowiskowych. Wszystko to dlatego, że usatysfakcjonowani klienci są centralnym punktem dubajskiej polityki szczęścia.

Tworzenie idealnych warunków dla biznesu dzięki najnowocześniejszej technologii

Dubaj umieścił nie tylko kwestię szczęścia, ale także zrównoważenia, na samej górze swojej agendy politycznej, z czym związane są bardzo ambitne cele w zakresie oszczędzania energii. Systemy zarządzania budynkiem Siemens pomagają w osiągnięciu obydwu celów: stworzenia komfortowego środowiska, które znacząco zwiększa zadowolenie i szczęście klientów oraz zwiększenie wydajności całej struktury, aby pomóc w realizacji celów energetycznych Dubaju.

Kluczem do osiągnięcia obydwu celów była poprawa wydajności dwóch instalacji chłodzących w Dubai Airport Freezone. Za pomocą Demand Flow, cel w postaci oszczędności 14% i 30% zużycia energii przez poszczególne instalacje chłodzące nie tylko został osiągnięty, ale i przekroczony - oszczędności wyniosły odpowiednio 35% i 45%. Oprócz przekroczenia celów oszczędności, poprawiono Delta T z 5,6 °C do 8,9 °C. Co więcej, problemy z niską wydajnością chłodzenia w niektórych obszarach, spowodowane przez pierwszą z instalacji chłodniczych, również zostały rozwiązane, podczas gdy zdolność chłodząca drugiej instalacji jest wykorzystywana w nowo wybudowanych częściach budynku. Aby mieć pewność, że Dubai Airport Freezone będzie nadal korzystać ze zrównoważonej eksploatacji, 13 budynków jest monitorowanych i poddawanych analizie za pomocą platformy Navigator, działającej na rzecz zapewnienia zrównoważenia i opartej na technologii chmury, zapewniając operatorom niezbędne dane. Zarządzanie środkami trwałymi jeszcze bardziej zwiększa wydajność budynków, jednocześnie poprawiając stopień zrównoważenia. Rezultatem jest idealne miejsce dla biznesu i zrównoważenia.

Wzmacnianie wydajności wzmacnia sukces biznesowy

Korzyści płynące ze zmniejszenia emisji i oszczędzania kosztów znacznie przekraczają suche liczby w bilansie. Pierwszy projekt realizowany wspólnie przez Dubai Airport Freezone i Siemens postawił sobie za cel oszczędność energii wynoszącą 14%. Firmą Siemens w rzeczywistości umożliwiła osiągnięcie 35% redukcji - skutecznie skracając czas spłaty o połowę. Zespół Siemens przekroczył oczekiwania projektowe i osiągnął wyniki, które dorównują rozumieniu zrównoważonego sukcesu przez Dubai Airport Freezone. Mimo iż jest to jeden z najszybciej rozwijających się wolnych obszarów celnych w regionie, kluczowe znaczenie ma dla tego podmiotu utrzymanie zrównoważonego wzrostu. Dlatego też oszczędności i zyski wydajności osiągnięte przez firmę Siemens nie tylko pomogły w uzyskaniu korzystnego wyniku końcowego, ale także wzmocniły reputację Dubai Airport Freezone jako atrakcyjnego centrum biznesowego, które realizuje ambitne cele środowiskowe. Ponadto, lepsze warunki panujące we wnętrzach zapewniają większą produktywność klientów. Wszystkie powyższe aspekty czynią z Dubai Airport Freezone idealny przykład tego, jak poprawa jakości budynków pomaga ulepszać ludzkie życie, dzięki realizacji celów CSR, redukcji kosztów i dochowaniu zgodności z przepisami.

Generowanie oszczędności i zapewnianie wydajności za pomocą usług opartych na danych

Aby osiągnąć zrównoważone oszczędności energii w budynkach, niezbędne jest dokładne zrozumienie wszystkich procesów. W Dubai Airport Freezone, Navigator monitoruje i analizuje zużycie energii przez 13 budynków. Dane te dają wgląd w obszary, w których istnieje potencjał poprawy. W odniesieniu do instalacji chłodzących w Dubai Airport Freezone, w połączeniu z Demand Flow, platforma Navigator dostarcza operatorom precyzyjne informacje o obciążeniu w czasie rzeczywistym. Dane te umożliwiają wzrost wydajności o 30%, tym samym ulepszając proces decyzyjny. System zarządzania budynkiem jest obecnie zaprogramowany w taki sposób, aby brał pod uwagę poziom zewnętrznej temperatury i wilgotności powietrza. Rezultatem jest znacznie efektywniejsza eksploatacja budynków i niższe koszty energii. Osiągnięcia te nie są tajemnicą - przedstawiane są z dumą klientom i gościom na ogólnodostępnym pulpicie. Zyski wydajności przekładają się na zyski reputacji - a cyfryzacja sprawia, że jest to możliwe.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world