Fraunhofer Institute, Boston

Idealne miejsce do prowadzenia badań. Stuletni budynek służy również jako żywe laboratorium w zakresie badań nad technologiami budynkowymi.
Idealne miejsce do prowadzenia badań

Fraunhofer Institute, Boston

Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems (CSE) w Bostonie, Massachusetts, jest założonym w 2008 r. laboratorium świadczącym usługi badawcze dla klientów przemysłowych i rządowych, ukierunkowane na rozwój technologii budynkowych, energii słonecznej, produktów fotowoltaicznych i rozproszonych systemów energii elektrycznej. Fraunhofer CSE stanowi część Fraunhofer USA, spółki zależnej niemieckiego podmiotu Fraunhofer Gesellschaft, światowego lidera w stosowanych badaniach i rozwoju. W 2013 r. Fraunhofer CSE przeniósł się do nowej centrali w sercu dzielnicy Innovation District w Bostonie, stanowiącej część historycznego portu bostońskiego. Sześciokondygnacyjny budynek znany jest jako żywe laboratorium  oraz jako wizytówka zastosowanej w nim technologii budynkowej.

Wyzwanie

W pełni zmodernizowany, stuletni ceglany budynek jest żywym laboratorium skupiającym się na badaniach w dziedzinie technologii budynków. Z tego powodu, Fraunhofer CSE przedstawił restrykcyjne wymogi w odniesieniu do zarządzania budynkiem. Zastosowano wiele różnorodnych systemów od różnych producentów. Wiele systemów stosowanych do przeprowadzania wewnętrznych testów projektowych to unikaty. Dlatego też firma Siemens zainstalowała w budynku platformę Desigo CC, która oferuje użytkownikom niezrównaną funkcjonalność i, korzystając z otwartych protokołów, znacząco ułatwia integrację szerokiego zakresu dyscyplin i systemów.

Rozwiązanie

HVAC oraz wiele instalacji zastosowanych w budynku Fraunhofer CSE w Bostonie zostało zintegrowanych w ramach platformy zarządzania budynkiem Desigo CC, przez co mogą być sterowane i monitorowane za pomocą tejże platformy. Interfejs graficzny pozwala użytkownikom na dostęp do wszystkich zainstalowanych urządzeń, aby sprawdzić, czy wszystko działa bez problemów. Dodatkowo Desigo CC gromadzi różnorodne dane dotyczące budynku, w tym temperatury, wilgotności i stężenia CO2, dzięki czemu inne systemy mogą z nich korzystać w celu dalszej optymalizacji automatyki budynkowej. Desigo CC może zostać zaprogramowany do automatycznego włączania i wyłączania ogrzewania i chłodzenia, w zależności od pory dnia i roku oraz prowadzonej działalności i godzin pracy. W tygodniu Desigo CC może włączać systemy przed rozpoczęciem zmiany, aby nastawić komfortową temperaturę przed przybyciem pierwszych pracowników. W ciągu dnia może z kolei regulować ogrzewanie, wentylację, oświetlenie i zaciemnienie w zależności od natężenia światła słonecznego, itp.

Korzyści

Fraunhofer CSE korzysta ze zgromadzonych danych w celu dokonywania oceny właściwości i skuteczności materiałów i technologii testowanych w żywym laboratorium. „Desigo CC opiera się na otwartych protokołach, co znacząco upraszcza integrację różnych dyscyplin i systemów. Pozwoliło to nam na integrację całego systemu automatyki budynkowej w obiekcie, włączając w to systemy badawcze. Co więcej, Desigo CC pomaga badaczom we Fraunhofer CSE w gromadzeniu i dokonywaniu oceny danych badawczych”, dodaje Tom Rule, Kierownik Produktu Desigo CC w Siemens Building Technologies Division. Oprócz automatyki budynkowej, Desigo CC może również zintegrować systemy ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń, co daje Fraunhofer CSE możliwość rozszerzenia platformy w razie potrzeby.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world