Marriott Hotels, Europe

Idealne miejsce do wypoczynku. Oszczędzanie energii bez uszczerbku dla komfortu gości. Realizowanie potrzeb komercyjnych z uwzględnieniem kwestii środowiska.
Przykładowa realizacja

Hotele Marriott w Europie

Marriott to wiodąca marka w branży turystycznej od ponad 80 lat. Posiadając ponad 3900 hoteli i 18 marek w 72 krajach, Marriott jest jedną z największych sieci hotelowych na świecie. Nie jest więc zaskoczeniem, że firma ta uważnie śledzi kwestię zużycia energii. Zużycie energii powinno być obniżane w sposób zrównoważony, bez konieczności poświęcania komfortu gości. 

Wyzwanie

Sieć hoteli Marriott w Europie wprowadziła właśnie program wydajności energetycznej. Wstępnie projekt obejmuje 15 hoteli. Charakteryzuje się on ambitnymi celami w zakresie oszczędności: zużycie wody i elektryczności w uczestniczących w projekcie hotelach ma spaść o 20% do 2020 r. Dodatkowo, Marriott ma zamiar obniżyć emisje dwutlenku węgla w każdej lokalizacji o 10%. 

Rozwiązanie

Program zakłada przeprowadzenie audytu miejscowego, określenie indywidualnych kryteriów pomiarowych oraz optymalizację systemów zarządzania i procesów zgodnie z tymi kryteriami. Po ukończeniu prac optymalizacyjnych, eksperci firmy Siemens ds. energii będą zdalnie i na bieżąco monitorować i optymalizować dane dotyczące zużycia energii. Wprowadzony zostanie również system Green Building Monitors (monitorowanie zielonych budynków), co pozwoli pracownikom i gościom na przeglądanie bieżących danych dotyczących zużycia energii, a tym samym na zwiększanie świadomości w kwestii zachowań wydajnych energetycznie. W pięciu spośród hoteli objętych projektem zostały wdrożone jeszcze bardziej kompleksowe środki w zakresie wydajności energetycznej oraz zostały zawarte umowy o poprawę efektywności energetycznej, w tym usługi w zakresie efektywności energetycznej świadczone za pomocą narzędzia Navigator - opartej na technologii chmury platformy Siemens, przeznaczonej do monitorowania zużycia energii i zrównoważenia. W międzyczasie współpraca została rozszerzona o usługi doradcze, takie jak usługi w zakresie Dyrektywy w sprawie wydajności energetycznej (EED), które wspomagają proces zapewniania zgodności z nowymi, restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi w Europie.

Korzyści

Hotel Marriott na lotnisku Charlesa de Gaulle we Francji pilotował projekt w zakresie wydajności energetycznej. Dzięki pomocy firmy Siemens, hotel obniżył koszty energii o 15% oraz emisje CO2 również o 15%. Oprócz projektu pilotażowego prowadzonego w Paryżu, Siemens wdrożył również program w 15 innych hotelach sieci Marriott w Europie. Potencjalne oszczędności wynoszą ponad 1 mln EUR rocznie, a ogólny koszt inwestycji to ok. 3 mln EUR. Oznacza to, że średni czas spłaty wynosi mniej niż 3 lata, co jest celem sieci Marriott.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world

Kontakt

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twojej działalności, skontaktuj się z nami.