Centrum przetwarzania danych Polcom w Skawinie, Polska

Idealne miejsce do przechowywania danych. Cichy proces tłumienia ognia w przypadku pożaru chroni dyski twarde w centrum przetwarzania danych Polcom.
Przykładowa realizacja

Centrum przetwarzania danych Polcom w Skawinie, Polska

Centrum przetwarzania danych Polcom w Skawinie jest jednym z najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie. Oferuje zaawansowane usługi integracji i przetwarzania w chmurze. 

Wyzwanie

W centrum przetwarzania danych Polcom niezbędne było zainstalowanie w pełni niezawodnego systemu gaszenia pożarów. Centra przetwarzania danych to wysoce wymagające środowiska, obarczone różnymi ryzykami potencjalnego zapłonu. Dodatkowo, stosowanie suchych środków gaśniczych może spowodować niesprawność dysków twardych (HDD) ze względu na poziom hałasu generowany przez konwencjonalne systemy gaśnicze w procesie uwalniania środka gaśniczego. 

Rozwiązanie

Partner rozwiązania Siemens SUPOBER zainstalował technologię cichego gaszenia pożarów Sinorix™ wraz z cichą dyszą Sinorix. Środek gaśniczy może być rozprowadzany równomiernie na chronionym obszarze, a poziom hałasu utrzymywany jest poniżej poziomu stanowiącego ryzyko dla dysków twardych. 

Korzyści

Bezpieczne i ciche tłumienie ognia zapewnia bezpieczeństwo danych klienta, nawet w przypadku pożaru. Co więcej, dyski twarde mogą niezawodnie pracować w trakcie i po gaszeniu pożaru.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces na całym świecie