Szkoły w Sosnowcu

Idealne miejsce do nauki. Siemens pomaga szkołom w Sosnowcu w oferowaniu zdrowszych warunków do nauki i redukcji kosztów. #CreatingPerfectPlaces
Idealne miejsce do nauki

Szkoły w Sosnowcu

Sosnowiec, przemysłowe miasto na Śląsku, zarządza 87 szkołami i przedszkolami. Temperatury w klasach szkolny były ogólnie zbyt wysokie, co sprawiało, że trudno było uczniom skoncentrować się na nauce. Poprzez kompleksową modernizację władze Sosnowca chciały stworzyć odpowiednią atmosferę do nauki, charakteryzującą się właściwymi temperaturami, a jednocześnie zmniejszyć wysokie koszty energii. 

Wyzwanie

W ciągu zaledwie 10 miesięcy, 87 szkół i przedszkoli musiało przejść modernizację techniczną, a system zdalnego monitorowania i sterowania musiał zostać zbudowany od zera. Szkoły nie mogły być zamykane na czas modernizacji, a wszelkie prace należało wykonać z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli. Władze oświatowe zażądały również zawarcia w umowie zapisu o dziesięcioletnim okresie gwarantowanych oszczędności.

Rozwiązanie

Wszystkie systemy ogrzewania i oświetlenia w budynkach zostały gruntownie zmodernizowane w okresie zaledwie dziesięciu miesięcy. Oprócz tego został zainstalowany system monitorowania energii Navigator, aby umożliwiać zdalne monitorowanie ogólnego zużycia energii. System pozwala personelowi na zdalne regulowanie temperatury pokojowej w każdej klasie i ustawianie jej na żądaną wartość docelową."W przeszłości temperatura w salach lekcyjnych była zwykle zbyt wysoka, co sprawiało uczniom trudności z koncentracją. Dzięki najnowocześniejszemu systemowi ogrzewania i stałego monitorowania energii mamy obecnie możliwość zapewnienia komfortowego środowiska nauki," mówi Marek Tobiacelli z Siemens Poland.

Środki te zostały sfinansowane w ramach umowy o poprawę efektywności energetycznej zawartej z firmą Siemens. Oznacza to, że wstępne inwestycje miasta Sosnowiec, które wyniosły około 4 mln euro, zostaną spłacone w ramach gwarantowanych oszczędności uzyskiwanych w dziesięcioletnim okresie umownym; finansowanie okresowe jest zapewniania przez firmę Siemens.

Korzyści

Siemens gwarantuje oszczędności kosztów ogrzewania na poziomie 31%, oszczędności zużycia elektryczności na poziomie 21% oraz redukcję emisji CO2 o 5.220 ton metrycznych rocznie w porównaniu ze stanem początkowym. Uczniowie i nauczyciele mogą teraz uczyć się i nauczać w salach, w których panuje komfortowa temperatura - co przyczynia się do zdrowszego środowiska.

Wdrożenie tego projektu o poprawę efektywności energetycznej zostało w 2015 r. uhonorowane nagrodą European Energy Service Award (EESA) w kategorii projektów. EESA jest częścią Europejskiego Inicjatywy Usług Energetycznych w kierunku osiągnięcia celów UE na 2020 r. w zakresie oszczędności energii (EESI 2020). Inicjatywa ta ma na celu stymulowanie korzystania z umów o poprawę efektywności energetycznej w Europie.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world