Szpital Chang Gung Memorial, Tajwan

Idealne miejsce do odzyskania zdrowia. Zielone od fundamentów po dach: centrum terapii protonowej i radioterapii w Chang Gung Memorial Hospital. #CreatingPerfectPlaces
Idealne miejsce do odzyskania zdrowia

Szpital Chang Gung Memorial, Tajwan

Chang Gung Memorial Hospital (CGMH), zlokalizowany w dzielnicy Linkou na Tajwanie, został założony w 1978 r. Szpital dysponuje prawie 4.000 łóżek i posiada 29 wyspecjalizowanych instytutów. Jednym z instytutów jest Instytut Terapii Protonowej i Radioterapii (PRTC), które było pierwszym centrum terapii protonowej w Tajwanie. CGMH PRTC oferuje zaawansowaną radioterapię i kompleksową opiekę zdrowotną dla pacjentów z Tajwanu i reszty świata.

Wyzwanie

Budynki składające się na CGMH PRTC zostały zaplanowane i zaprojektowane przez zespół obiektu CGMH. Siemens został wybrany jako konsultant w zakresie zielonych budynków. Celem było uzyskania platynowego certyfikatu Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) dla sektora Healthcare. CGMH zobowiązał się do podjęcia długoterminowych wysiłków w zakresie zrównoważenia, które to zobowiązanie było motorem decyzji o przekształceniu CGMH PRTC w zrównoważoną i zieloną instytucję.

Rozwiązanie

Firma Siemens wyposażyła CGMH PRTC w system zarządzania budynkiem, aby zagwarantować bardziej inteligentną i wydajną energetycznie eksploatację budynku. Co więcej, Siemens odegrał rolę konsultanta w zakresie zielonych budynków w procesie wnioskowania i wdrażania certyfikacji LEED.

W celu spełnienia wytycznych LEED dla służby zdrowia, zostały podjęte dodatkowe wysiłki w zakresie energooszczędnego, dwuwarstwowego przeszklenia wszystkich okien zewnętrznych; zmiennej częstotliwości klimatyzatorów; dwustronnych systemów sterowania oświetleniem z funkcją automatycznego włączania i wyłączania; przeznaczenia około 98 procent odpadów budowlanych do ponownego wykorzystania; oraz wysokiego odsetka materiałów budowlanych możliwych do ponownego wykorzystania.

Korzyści

W wyniku tych wysiłków, w 2014 r. CGMH PRTC otrzymał platynowy certyfikat LEED dla służby zdrowia. Certyfikat platynowy jest najwyższym możliwym. CGMH PRTC jest pierwszym w Azji i drugim na świecie szpitalem, który otrzymał platynowy certyfikat LEED dla sektora Healthcare.

CGMH PRTC charakteryzuje się obecnie wydajnością energetyczną wyższą o 42% w porównaniu z innymi budynkami. Każdego roku, CGMH PRTC oszczędza 2 miliony kilowatogodzin zużytej elektryczności i obniża emisje CO2 o 1.224 ton metrycznych. Dodatkowo system recyklingu i odzyskiwania wody zmniejsza zużycie wody o 61% lub 18.750 ton wody rocznie.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world