Konsulting w projektach budowlanych i realizacje pod klucz

Konsulting

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu i prowadzeniu projektu budowlanego? Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy inżynierskiej. To właśnie one pozwalają nam oferować usługi oparte na najlepszych praktykach.Konsulting projektu budowlanego obejmuje fazę przygotowania, tworzenia koncepcji i założeń funkcjonalno-użytkowych, ustalania wytycznych do projektowania i założeń ilościowych. Uwzględniamy także uzgodnienia międzybranżowe (w tym punkty styku), systemowe oraz integrację. Dzięki odpowiednio przygotowanemu projektowi budowlanemu szybko i płynnie przejdziesz do fazy realizacji inwestycji. W przypadku systemów objętych gwarancją i serwisem Siemens bierze odpowiedzialność również za ich sprawne działanie i niezmienność kosztów utrzymania także wówczas, gdy cykl życia budynku już się rozpocznie.

Program funkcjonalno-użytkowy – najważniejsze oczekiwania zamawiającego

Forma programu funkcjonalno-użytkowego wynika z definicji ustawowej: zamawiający określa w nim ogólne wytyczne i wymagania co do funkcjonalności, jakie mają znaleźć się w budynku w wyniki realizacji robót. To ważne z punktu widzenia kosztów i planowania – program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz obliczenia ceny oferty.

 

Program funkcjonalno-użytkowy nie jest projektem budowlanym. To jedynie wstęp do jego opracowania. Szczegółowymi rozwiązaniami techniczno-materiałowymi zajmuje się najczęściej – co do zasady – wykonawca obiektu. Może się zdarzyć, że założenia określone w programie zostaną zweryfikowane na etapie tworzenia projektu budowlanego. To wówczas wykonawca określa szczegółowo wszystkie parametry techniczne obiektu i ocenia, czy wytyczne zamawiającego mogą zostać zrealizowane.

 

Dlaczego warto skorzystać z usługi konsultingu na tym etapie projektu? To ważne m.in. ze względu na ustalanie kosztów realizacji inwestycji. Jeśli wykonawca zdecyduje się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie może domagać się jego podwyższenia nawet w sytuacji, gdy zmienią się warunki: ceny materiałów i usług, zakres prac. Właściwie przygotowany program funkcjonalno-użytkowy to istotne źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia szczegółowej wyceny.

 

W przypadku ustalenia przez wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego na zbyt niskim poziomie, nie może się on domagać podwyższenia wynagrodzenia, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania szacunku ofertowego przez wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się bowiem do szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani zamawiający, ani wykonawca nie dysponują jeszcze dokumentacją projektową. Zmiany w dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zatem zmiany tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu zamówienia w programie funkcjonalno-użytkowym.

 

W odniesieniu do kontraktu typu „zaprojektuj i wybuduj” zmiana umowy, w tym zmiana istotna, może dotyczyć zmian w stosunku do założeń programu funkcjonalno-użytkowego. Każdorazowo to, czy dochodzi do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 p.z.p., uzależnione jest więc od postanowień umowy i określenia, w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami umowa przewiduje zmianę sposobu jej realizacji w stosunku do założeń programu funkcjonalno-użytkowego.


Opinia Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności wprowadzania zmian do programu funkcjonalno-użytkowego w trakcie realizacji robót budowlanych (LEX nr 195000).

Informator UZP Nr 7/2013, www.uzp.gov.pl

Uwzględnienie w projekcie ogólnych wytycznych, przepisów i norm

Świadcząc usługi konsultingowe dla naszych klientów, dzielimy się naszą wiedzą dotyczącą wytycznych obowiązujących podczas projektowania. Dokładnie analizujemy wszystkie kwestie, które mają wpływ na to, czy budynek będzie estetyczny, funkcjonalny i bezpieczny. Dzięki temu możesz przejść płynnie przez ten najtrudniejszy etap realizacji inwestycji. Masz pewność, że projekt będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Określenie funkcji budynku

W ramach naszych usług konsultingowych pomagamy precyzyjnie określić funkcję, jaką ma pełnić budynek. To, czy zostanie on zaprojektowany jako dom jednorodzinny, budynek użyteczności publicznej czy obiekt przemysłowy, ma znaczenie nie tylko ze względu na styl i estetykę. Określana w projekcie funkcja ma wpływ także na to, jakie materiały i technologie zostaną użyte podczas budowy, jakie rozwiązania funkcjonalne architekt zastosuje w poszczególnych pomieszczeniach. W zależności od funkcji budynku architektów i wykonawców mogą także obejmować różne przepisy i normy.

Bezpieczeństwo w projekcie

O to, by budynek spełniał wymogi bezpieczeństwa, należy zadbać już na najwcześniejszych etapach projektowania. Pomogą Ci w tym inżynierowie Siemensa, którzy w ramach usług konsultingowych doradzą, jakie czynniki (wytrzymałość na obciążenia, odporność na ogień, warunki higieniczne i środowiskowe) należy uwzględnić przy projektowaniu budynku. Dzięki temu zyskasz pewność, że wybudowany obiekt będzie bezpiecznym miejscem dla użytkowników i nie stworzy zagrożenia dla środowiska naturalnego czy sąsiadujących budynków.

Kwestie ekonomiczne

Inwestorzy oczekują, że projektowane budynki będą efektywne energetycznie i przyjazne środowisku. Użycie nowoczesnych technologii pozwala nie tylko zadbać o te kwestie, ale także ograniczyć koszty eksploatacji. Inżynierowie Siemensa doradzą Ci, jakie rozwiązania można zastosować w Twoim projekcie, by zminimalizować wpływ na środowisko naturalne i sprawić, że utrzymanie budynku nie będzie kosztowne.

Realizacje inwestycji w standardzie „pod klucz” – usługa szyta na miarę

Oferujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie podczas realizacji inwestycji „pod klucz”. To usługi szyte na miarę, uwzględniające potrzeby inwestorów, charakter nieruchomości i cel jej wykorzystania. Jesteś zainteresowany budową „pod klucz”, której efektem będzie gotowy do eksploatacji obiekt? Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy realizacji takiej inwestycji: od poszukiwania idealnej lokalizacji, poprzez wybór rodzaju nieruchomości, po wspólne podejmowanie kluczowych decyzji.

Poszukujesz doradztwa ekspertów na etapie projektowania budynku? 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać potrzebne wsparcie!