Usługi serwisowe

Oferta serwisowa SI RSS

Zobacz, jak możemy wspierać pracę Twoich systemów. Kliknij „+”, aby dowiedzieć się więcej.

Zdalna naprawa

Standard ★★ / ★★★

Szybkie i skuteczne rozwiązanie pojawiających się problemów poprzez zdalną interwencję zespołu specjalistów

 • Ograniczenie wpływu usterek na podstawową działalność
 • Wysoka efektywność procedury naprawy systemu
 • Skrócenie czasu serwisowania
Zdalne wsparcie operatora

Standard ★★ / ★★★

Zdalne wparcie obsługi technicznej obiektu przez specjalistów Siemensa w celu uzyskania bezpośredniej i efektywnej pomocy w zakresie obsługi systemów

 • Współodpowiedzialność za obsługę systemów
 • Szybka i merytoryczna pomoc operatora zdalnego
 • Zmniejszenie kosztów obsługi – wysoka wydajność pracy personelu technicznego obiektu
Service Desk

Standard ★ / ★★ / ★★★

Pierwsza linia Wsparcia Technicznego udzielająca porad i rozwiązująca powtarzalne zdarzenia i zapytania serwisowe

 • Szybkie wsparcie i pomoc zespołu specjalistów
 • Większa dyspozycyjność inżyniera serwisu w przypadku wystąpienia  awarii
24/7 Call Desk

Standard ★★ / ★★★

Centralny Punkt Przyjmowania Zgłoszeń - całodobowa infolinia, której wykwalifikowany personel rozpoczyna obsługę zgłoszenia:

 • Szybka reakcja serwisu (krótsze przestoje)
 • Pełna odpowiedzialność w zakresie procesu obsługi serw.
 • Jeden punkt kontaktowy obsługujący wszystkie rodzaje zdarzeń i zapytań
Inspekcja systemu

Standard ★ / ★★ / ★★★

Zaplanowana inspekcja wizualna systemu kontrolująca jego stan ogólny, integralność i zapobiegająca awariom wyposażenia obiektu:

 • Kontrola poprawności działania systemu
 • Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonowania obiektu

 

Dyspozycja i koordynacja pracy

Dostępność i efektywne zaplanowanie oraz koordynowanie  prac związanych z przeglądem. 

Standard ★ / ★★ / ★★★

 • Wysoka reaktywność podczas nieplanowanych awarii
 • Krótki czas naprawy
 • Terminowe zakończenie zadań serwisowych
 • Zapewnienie właściwego przepływu informacji
 • Przejrzystość i elastyczność w planowaniu wizyt 
Przeglądy techniczne

Standard ★ / ★★ / ★★★
 
Regularne przeglądy służące weryfikacji poprawności lub uzyskania poprawy działania oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa systemu

 • Wskazanie miejsc wymagających poprawy
 • Zapobieganie potencjalnym awariom
 • Zapewnienie poprawnego działania systemu
Testy funkcjonalne

Standard ★ / ★★ / ★★★
 
Testy wszystkich komponentów systemu wykonywane według harmonogramu, zgodnie z regulacjami lub w zakresie uzgodnionym z klientem.

 • Zgodność architektury i działania systemu z projektem
 • Wczesne wykrycie usterek
 • Właściwa funkcjonalność, bezpieczeństwo i zgodność obiektu
Naprawa systemu

★★★

Naprawa systemu lub jego elementów w uzgodnionych z klientem ramach czasowych

 • Ograniczenie negatywnego wpływu usterek na podstawową działalność.
 • Minimalizacja liczby przestojów  i przywrócenia funkcjonalności systemu.
Dostępność części zamiennych

Standard ★★★

Naprawa systemów uwzględniająca wymianę urządzeń lub ich części umożliwiająca wznowienie działania systemu

 • Brak wpływu usterek na prowadzenie podstawowej działalności
 • Dostępność części zamiennych zapewniona zgodnie z umową
Szkolenie z obsługi systemu

Standard ★★ / ★★★

Usługi szkoleniowe, indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, gwarantują wysoki poziom wyszkolenia personelu oraz zauważalną poprawę obsługi systemu

 • Brak konieczności tworzenia własnego programu szkoleń
 • Poprawa znajomości funkcjonalności i obsługi systemu
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów obsługi
Kopia zapasowa i odzyskanie danych

Standard ★★ / ★★★

Tworzenie, administrowanie i odzyskiwanie danych z kopii zapasowej zapewniają bezpieczeństwo danych oraz możliwość szybkiego ich odzyskania w razie potrzeby

 • Ochrona oprogramowania, baz danych i danych użytkowników systemów
 • Minimalizacja przestojów przy utracie danych
 • Oszczędność czasu i funduszy przy przywracaniu systemu
Update oprogramowania

Standard ★ / ★★ / ★★★

Cykliczna aktualizacja zapewnia dostęp do poprawek funkcjonalnych, optymalizacyjnych oraz dotyczących bezpieczeństwa bez wpływu na kompatybilność podsystemów

 • Ciągła dostępność wsparcia i aktualizacji
 • Gwarantowana funkcjonalność i prawidłowe działanie systemu po aktualizacji
 • Wysoka dostępność systemu
Upgrade oprogramowania

Standard ★ / ★★ / ★★★

Modernizacja i stopniowa zmiana do najnowszej wersji oprogramowania, która zapewnia poprawki, ulepszenia i dodatki optymalizacyjne

 • Możliwość stopniowej zmiany wersji oprogramowania
 • Ciągła dostępność systemu i kompatybilność z nowymi rozwiązaniami
 • Łatwe planowanie i ograniczenie kosztów cyklu życia
Zdalna diagnostyka

Standard ★★ / ★★★

Zdalna analiza systemu zapewniająca precyzyjną identyfikację potrzeb i maksymalną efektywność prac konserwacyjnych bez wpływu na podstawową działalność firmy

 • Ograniczenie wpływu usterek na podstawową działalność
 • Wczesna identyfikacja problemów i potrzeb konserwacyjnych
 • Znaczne skrócenie czasu serwisu
Audyt systemu i rekomendacje

Standard ★★ / ★★★

Regularne przeglądy, wykonywane podczas wizyty na obiekcie, polegające na analizie danych i tworzeniu rekomendacji ulepszeń wpływających m.in. na wydajność systemu

 • Wczesne wykrycie miejsc w systemie wymagających ulepszeń
 • Poprawa działania systemu, wzrost jego efektywności
  i wydajności
Modernizacja systemu

Wsparcie klienta w zakresie modernizacji zainstalowanych systemów

 • analiza istniejących rozwiązań na obiekcie
 • plan wdrożenia nowych rozwiązań
 • określenie budżetu i harmonogramu prac modernizacyjnych
 • etapowa realizacja planu
Integralność systemu

Testy integralności różnych systemów budynkowych dostarczanych przez Siemensa i innych dostawców

 • Gwarancja, że architektura systemu i jego działanie jest w pełni zgodne z projektem.
 • Utrzymanie właściwej funkcjonalności, bezpieczeństwa i zgodności obiektu poprzez dostosowanie do bieżących zmian.
Szkolenia techniczne

Szkolenie dla służb utrzymania

Usługi szkoleniowe dedykowane dla służb utrzymania obiektu, gdy klient we własnym zakresie prowadzi bieżąco obsługę i czynności konserwacyjne:

 • Szkolenia z zakresu diagnostyki, konfiguracji i programowania zainstalowanych systemów
 • Cykliczna weryfikacja nabytej wiedzy
 • Wsparcie przez inżyniera Siemensa w 
Konsultacje techniczne

Usługi konsultacyjne w następujących obszarach

 • ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo obiektów
 • efektywność energetyczna i dekarbonizacja
 • cyberbezpieczeństwo

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.