Wysoka dyspozycyjność, bezpieczeństwo i skuteczność

Laboratorium jest kluczowym elementem leczenia pacjenta 
Inteligentne szpitale
Inteligentna opieka medyczna

Biała księga: Inteligentne szpitale

Digitalizacja ma pozytywny wpływ na wzrost zaufania pacjentów do służby zdrowia, ale w jaki sposób innowacje technologii budynków mogą dalej ulepszać doświadczenia pacjentów?

Wyzwania

Środowisko gwarantujące wiarygodne wyniki

Laboratorium jest zasadniczym elementem opieki nad pacjentem. Około 70% decyzji dotyczących leczenia pacjenta podejmowanych w szpitalach opiera się na wynikach badań laboratoryjnych. Dlatego też ważne jest, aby personel lekarski i pielęgniarski mógł polegać na dokładnych i punktualnie dostarczanych wynikach badań laboratoryjnych, aby poprawić jakość leczenia pacjentów. Możliwe, a wręcz niezbędne jest uniknięcie dodatkowych kosztów wynikających z postawienia błędnej diagnozy. Nie tylko rośnie liczba badań, lecz także zapotrzebowanie na szybką analizę o wysokiej jakości, co z kolei zwiększa koszty i presję czasową wywieraną na laboratoriach. Efektywność energetyczna i wysoka jakość systemu są kluczowymi warunkami, gdyż laboratoria zużywają bardzo dużą ilość energii do obsługi wielu urządzeń, w tym lodówek. Zintegrowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są niezbędne do ochrony kosztownych urządzeń zaawansowanej technologii przed kradzieżą oraz do zapewnienia ochrony personelu i świata zewnętrznego przed, między innymi, wirusami i zanieczyszczeniem krzyżowym.

Dochowanie zgodności z przepisami i wytycznymi

Aby szybko i skutecznie uzyskać wiarygodne rezultaty, samo pomieszczenie musi oferować optymalne warunki. Jednocześnie konieczne jest przestrzeganie restrykcyjnych wytycznych i przepisów ukierunkowanych na ochronę personelu i środowiska oraz prowadzenie działalności w sposób jak najbardziej efektywny kosztowo. Wymaga to, aby systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zostały optymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb danego pomieszczenia i obiektu.

Certyfikowane rozwiązania zatwierdzania są kluczowe dla laboratoriów, aby mogły dochować zgodności z przepisami i w każdym momencie przedstawić pełną dokumentację warunków środowiskowych, w których magazynowane są testy, próbki krwi i inne badania analityczne. Dzięki platformie zarządzania Desigo CC, zapewniamy certyfikowaną funkcję zatwierdzania zintegrowaną z pojedynczym systemem zarządzania budynkiem. Personel laboratorium korzysta z dokładnego przeglądu wszystkich procesów zachodzących w pomieszczeniu, co pozwala na wykonywanie szybkiej, bezpiecznej i zgodnej z przepisami pracy, przy zachowaniu maksymalnej wydajności. 

Green Lab Solution (Rozwiązanie zielonego laboratorium)

Spełnienie najwyższych standardów

Green Lab Solution oferuje pełną, spójną automatykę budynkową wyposażoną w funkcje właściwe do prowadzenia działalności przez laboratorium. Poprawia bezpieczeństwo w pomieszczeniu, poziom zabezpieczeń i komfort, jednocześnie optymalizując opłacalność. Kluczowe znaczenie ma precyzyjne sterowanie przepływem powietrza, które utrzymuje odpowiednie ciśnienie w dygestoriach i ogólnie w pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy dygestoria są otwarte, czy też ktoś otworzy drzwi, konieczne jest stałe utrzymywanie różnicy ciśnień. Nasze rozwiązanie Green Lab Solution utrzymuje odpowiednią różnicę ciśnień w niezwykle wydajny energetycznie sposób.

Inteligentne systemy bezpieczeństwa pożarowego zapewniają optymalną ochronę i minimalizują ryzyko generowania kosztownych fałszywych alarmów, odróżniając ogień od innych, wprowadzających w błąd zjawisk. Z racji tego, że bezpieczna działalność zaczyna się już w drzwiach wejściowych do laboratorium, system kontroli dostępu daje pewność, że jedynie upoważniony personel ma dostęp do pomieszczenia i wrażliwych substancji w nim zgromadzonych, tym samym nieustannie i optymalnie chroniąc personel i wszelkie materiały. Poszczególne komponenty naszego rozwiązania współpracują ze sobą w celu wykorzystania pełnego potencjału i znaczącej poprawy skuteczności laboratorium, zarówno dziś, jak i w przyszłości. Dzięki zastosowaniu naszych cyfrowych usług macie Państwo nieustanny dostęp do pełnego przeglądu wszystkich danych laboratoryjnych. Rezultat: przejrzystość i analizy, które przekształcają Twoje laboratorium w idealne miejsce.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world