Sala operacyjna

Wydajne, bezpieczne i zabezpieczone

Idealny komfort w sali operacyjnej gwarantuje udane operacje
Inteligentne szpitale
Inteligentna ochrona zdrowia

Biała księga: Inteligentne szpitale

Digitalizacja ma pozytywny wpływ na wzrost zaufania pacjentów do służby zdrowia, ale w jaki sposób innowacje technologii budynków mogą dalej ulepszać doświadczenia pacjentów?

Wysoka wydajność obsługi pacjenta

Nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta

Dobro pacjenta leży w rękach lekarzy, zespołu chirurgów oraz, w szerszym rozumieniu, zależy od samej sali operacyjnej. Sala operacyjna musi oferować personelowi i pacjentom idealne warunki, tworzące atmosferę zaufania i bezpieczeństwa i ułatwiające personelowi skupienie i skuteczność działania podczas przeprowadzania całej interwencji chirurgicznej.

Optymalne warunki na rzecz udanej i skutecznej operacji

Operacja chirurgiczna zawsze zakłada pracę na otwartym ciele, toteż najwyższym priorytetem jest sterylne pomieszczenie podlegające restrykcyjnym normom higieny i jakości, aby zniwelować ryzyko zakażenia do absolutnego minimum. Strategiczne monitorowanie przepływu powietrza jest tak samo ważne, jak skuteczna kontrola dostępu. Skuteczna operacja wymaga idealnych warunków, które chronią pacjenta i pozwalają zespołowi chirurgicznemu skupienie się na wykonywanym zadaniu.

Wyłączone z użytku sale operacyjne oznaczają narastanie ogromnych kosztów i brak wygody dla pacjentów, personelu i szpitala. Dlatego w tych pomieszczeniach tak ważne są systemy wysokiej jakości. Siemens dostarcza te systemy wraz z panelami sterowania, umożliwiając zespołowi chirurgicznemu zrozumiały przegląd prawidłowego działania wszystkich systemów. Zintegrowane regulatory oświetlenia i urządzeń HVAC umożliwiają niestandardowe programowanie przez różnych chirurgów i w ramach różnych procedur na łatwych w obsłudze ekranach dotykowych.

Ekologiczne działanie inteligentnych szpitali

Minimalizacja zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania na środowisko.

W salach operacyjnych występuje jedna z największych koncentracji urządzeń na tle całego szpitala. Oznacza to, że są one również energochłonne. Wymagają one także utrzymywania stałego poziomu ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia, aby zagwarantować chirurgom optymalne warunki pracy. Gdy nie są wykorzystywane, oferują znaczący potencjał oszczędności: W niewykorzystywanych w danym momencie salach operacyjnych nadal często działa wentylacja, mimo iż nie jest wówczas potrzebna. Mimo iż stała wentylacja jest obowiązkowa, nie musi ona pracować z tą samą intensywnością, co w trakcie operacji.

Najważniejszą kwestią jest utrzymywanie nadciśnienia powietrza w pomieszczeniu, aby zapobiec przedostawaniu się drobnoustrojów z zewnątrz, co minimalizuje ryzyko zakażenia. W trakcie operacji laminarny przepływ powietrza wokół stołu operacyjnego chroni strefy sterylne od zanieczyszczeń. Dzięki systemowi zarządzania salą operacyjną chirurdzy dysponują idealnym narzędziem do tworzenia optymalnego środowiska pracy. Mogą oni przechowywać indywidualne ustawienia dla różnych operacji, a owe uprzednio zdefiniowane scenariusze zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i tworzą idealne warunki dla chirurga. Urządzenia HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), a także systemy oświetlenia, wilgotności, higieny i zasilania mogą zostać wyregulowane niestandardowo. System kontroli dostępu zapobiega obecności nieupoważnionych osób, co gwarantuje, że pacjenci nie będą narażeni na zwiększone ryzyko infekcji.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world