Bezpiecznie i komfortowo

Bezpiecznie i komfortowo

Idealna sala pacjentów na rzecz optymalnej opieki i powrotu do zdrowia.
 Inteligentne szpitale
Inteligentna opieka medyczna

Biała księga: Inteligentne szpitale

Digitalizacja ma pozytywny wpływ na wzrost zaufania pacjentów do służby zdrowia, ale w jaki sposób innowacje technologii budynków mogą dalej ulepszać doświadczenia pacjentów?

Wyzwania

Przestrzeń do optymalnej opieki i powrotu do zdrowia

Stworzenie doskonałej sali dla pacjentów to nie lada wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę różnorodne wymagania i połączyć je w jedno spójne i kompleksowe rozwiązanie.

Sale pacjentów: Znajdowanie równowagi pomiędzy idealnym środowiskiem do leczenia a efektywnym miejscem pracy

Sala musi oferować różnym pacjentom środowisko, w którym każda osoba może czuć się dobrze i szybko dochodzić do zdrowia, dając jednocześnie personelowi optymalne warunki pracy, umożliwiające świadczenie najlepszej możliwej opieki.

Sala pacjentów musi również zapewniać najlepszą możliwą ochronę tak pacjentów, jak i personelu przed infekcjami. Nie można również zapominać o innych kluczowych priorytetach: ochronie przeciwpożarowej, zabezpieczeniach i elastyczności. Menedżerowie i projektanci szpitali wiedzą, że największym wyzwaniem jeśli chodzi o tworzenie idealnej sali pacjentów jest spełnienie wszystkich powyższych wymogów, jednocześnie utrzymując koszty i zużycie energii na minimalnym poziomie.

Komfort i funkcjonalność

Komfort i kontakt ze światem zewnętrznym wspiera proces dochodzenia do zdrowia.

Badania wykazują, że środowisko pacjenta znacząco przyczynia się do lepszego i szybszego odzyskiwania zdrowia. Temperatura, oświetlenie i wentylacja mają tu kluczowe znaczenie. Desigo Room Automation zapewnia zintegrowane sterowanie systemami HVAC na rzecz uzyskania optymalnego klimatu w pomieszczeniu.

Komfort i kontakt

Nowe technologie oświetleniowe mogą przyczynić się do poprawy procesu leczniczego. Oświetlenie uwzględniające naturalny rytm dobowy pacjenta zwiększa komfort i może skrócić czas powrotu do zdrowia. Umożliwienie pacjentom pełnej kontroli nad salą, w której leżą, jest jednym z pięciu głównych środków poprawy zadowolenia pacjenta. Automatyka pomieszczeń Desigo daje pacjentom pełną kontrolę nad oświetleniem, zasłonami i temperaturą za pomocą ich własnego tabletu, smartfona lub terminalu przyłóżkowego, aby móc stworzyć komfortowe środowisko wyregulowane dokładnie wedle ich preferencji. To rozwiązanie nie tylko poprawia zadowolenie pacjentów, lecz także pozwala personelowi oszczędzać cenny czas, gdyż nie jest konieczne ciągłe zmienianie ustawień warunków panujących w pomieszczeniu.

Optymalne warunki do skutecznej i wygodnej opieki

Oprócz komfortowego środowiska dla pacjentów, sale pacjentów muszą również zapewniać optymalne warunki pracy dla personelu szpitalnego. Możliwe jest wstępne określenie ustawień w celu zapewnienia zoptymalizowanego oświetlenia w trakcie procedur medycznych, co poprawia komfort personelu i minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia błędów medycznych. Personel szpitalny może dostosować temperaturę do potrzeb poszczególnych pacjentów i na życzenie zmienić domyślne ustawienia. Dzięki Automatyce pomieszczeń Desigo pracownicy mogą również ustawić, a następnie wybrać wstępnie określony scenariusz, który może reagować na różne wymogi terapeutyczne.

Doskonała i jednocześnie bezpieczna, elastyczna i zrównoważona opieka

Zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwym pacjentom jest tak samo ważne, jak zapewnienie komfortu. Z racji tego, iż szpitale otwarte są całą dobę, niezbędne są kompleksowe, zindywidualizowane koncepcje bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy mamy na myśli agresywne zachowanie pacjenta, upadek, pożar, infekcję lub inne zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu: Wszystkie niezbędne zabezpieczenia są zawarte w naszych rozwiązaniach.

Niezbędne jest dysponowanie wysokiej jakości systemami, które zapewniają elastyczną i niezawodną infrastrukturę dla Twojego szpitala. Wykorzystanie przestrzeni w placówkach opieki zdrowotnej zmienia się często ze względu na zwiększenie liczby zatrudnionych lub w celu poprawy przepływu pracy i współpracy z innymi oddziałów. Dlatego też ważne jest, aby posiadać elastyczną infrastrukturę, która może uwzględniać te zmiany w sposób efektywny kosztowo. System Desigo Room Automation zapewnia elastyczność i jest tańszy w fazie instalacji.

Sale pacjentów muszą również sprostać wyzwaniu, jakim jest spełnienie wymagań pacjentów i personelu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów - zwłaszcza kosztów energii, ponieważ szpitale zużywają 2,5 razy więcej energii niż inne budynki komercyjne.

Usługi doradcze i na rzecz wydajności sprawiają, że dane dotyczące eksploatacji budynku stają się maksymalnie przejrzyste, co pozwala na energooszczędną, zrównoważoną eksploatację i gwarantuje maksymalną dyspozycyjność zainstalowanych systemów. Wszystko bez uszczerbku dla komfortu pacjentów oraz skuteczności personelu.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world