Zarządzanie budynkami w zakresie badań na zwierzętach

Precyzyjna kontrola optymalnych warunków środowiskowych Nie bez przyczyny obiekty, w których prowadzone są badania na zwierzętach, są środowiskami podlegającymi restrykcyjnym przepisom. Zapewnienie optymalnych warunków dla ludzi i zwierząt w Twoim laboratorium zakłada poświęcenie szczególnej uwagi obsłudze infrastruktury budynku. Nasze zintegrowane, zautomatyzowane rozwiązania pomagają stawiać czoła wszelkim Twoim wyzwaniom w sposób odpowiedzialny, skuteczny i intuicyjny.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania pomieszczeniami, w których prowadzone są badania na zwierzętach

Aby móc dostosować się do zmieniających się przepisów oraz wykazując ciągłą potrzebę coraz bezpieczniejszej i wydajniejszej pracy, laboratoria wykonujące badania na zwierzętach muszą być stale monitorowane i precyzyjnie kontrolowane. Nowoczesna technologia budynkowa może niezawodnie przejąć te zadania w Twoim obiekcie, bez uszczerbku dla integralności prowadzonych badań. Najlepsze rozwiązania, które umożliwiają utrzymywanie akredytacji, zgodności i wydajności infrastruktury Twojego budynku, to te, które ściśle integrują wszystkie części składowe w jeden system.

Dlatego też przyjęliśmy kompleksowe podejście do projektowania technologii budynkowych, szczególnie mając na uwadze wyjątkowe wymogi operacyjne stawiane codziennie przed badaniami na zwierzętach: dokonujemy uważnej oceny bieżącego stanu systemów zainstalowanych w Twoim obiekcie, aby przygotować dobrze ukierunkowany, możliwy do szybkiego wdrożenia plan taktyczny, który odwołuje się do właściwych dla obiektu potrzeb - od zainstalowania doskonałych rozwiązań w zakresie monitorowania i sterowania, do zintegrowania ich z urządzeniami wykorzystywanymi do badań na zwierzętach, takimi jak systemy pojące i wentylacyjne lub programy klimatyzowania. Aby zagwarantować pełne wykorzystanie potencjału Państwa działalności teraz i w przyszłości, oferujemy wsparcie operacyjne 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania przeznaczone do obiektów prowadzących badania na zwierzętach

Nasze szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonymi do obiektów prowadzących badania na zwierzętach obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze aplikacji. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z naszymi produktami przedstawionymi poniżej.

Wentylacja regulowana stosownie do potrzeb

Nasza technologia Critical Environment Technology (CET) umożliwia bezpieczne, precyzyjne i szybkie pomiary, regulację i monitorowanie przepływów powietrza i ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach budynków. CET korzysta z interfejsów opartych na otwartych standardach i może być z łatwością zintegrowana z systemami automatyki budynkowej, celem osiągnięcia najwyższych poziomów wydajności, opłacalności i bezpieczeństwa w zakresie:

  • Wentylacji pomieszczeń i ogólnych układach wydechowych
  • Sterowania ciśnieniem w pomieszczeniach
  • Sterowania dygestoriami w laboratoriach
  • Klimatyzacji pomieszczeń

Monitorowanie środowiska wraz z CMT

Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych zawieszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z komputera podłączonego do sieci. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujkami obecności.

Kontrola urządzeń HVAC

Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki naszym dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniom, korzystasz z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczeń przed awariami. Nasze portfolio urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą wydajnością energetyczną.

Oświetlenie

Dostosowana do potrzeb regulacja oświetlenia i zaciemniania jest podstawowym komponentem naszych koncepcji pomieszczeń sterylnych. Poprzez optymalizację sterowania oświetleniem i zasłonami w Twoim obiekcie, nasze systemy automatyki budynków i sterowania umożliwią Ci oszczędzenie znacznych ilości energii. To sprawia, że nasze zintegrowane rozwiązania są idealnie dostosowane do wymogów klasy A wydajności energetycznej, do której kwalifikują się jedynie budynki o najwyższym poziomie automatyki.

Pomiar cząstek stałych

Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.

Regulacja powietrza w pomieszczeniach

Wraz z Compliant Control Technology oferujemy inteligentną automatykę budynkową, spełniającą wysokie wymogi techniczne i w szczególności, restrykcyjne wymogi regulacyjne stawiane przez sektor Life Sciences. Compliant Control Technology skutecznie reguluje i monitoruje wszelkie parametry w budynkach, w których prowadzone są badania przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produktów - różnica ciśnień w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność panujące w pomieszczeniu. W ten sposób można w każdej chwili zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie Compliant Control Technology pomaga zwiększyć wydajność energetyczną budynków i obniżyć koszty operacyjne. W celu szybkiego i łatwego przeglądu kluczowych parametrów, nasze systemy regulacji powietrza w pomieszczeniach są wyposażone w wygodne wyświetlacze. Automatycznie generują ostrzeżenia i informują o naruszeniach wartości granicznych poprzez zmianę kolorystyki oraz wyświetlają alarmy krytyczne w postaci tekstowej.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Zapobieganie występowaniu zanieczyszczeń krzyżowych

Aby zminimalizować ryzyko wywołania zanieczyszczenia krzyżowego przez osoby, procedury i urządzenia, nasze rozwiązania pomagają naszym pracownikom i osobom odwiedzającym stosowanie się do odpowiednich, uprzednio określonych procedur. Zaawansowane i konsekwentne procedury pomagają w niezawodnym kontrolowaniu i zarządzaniu fizycznym dostępem do stref zamkniętych.

Back to Animal Research Facility

The handling of toxic and highly active substances, the use of hydrogen peroxide as a disinfectant or the risk of dust explosions all contribute to a greater fire risk. Research facility solutions from Siemens ensure the safety of employees and protect the well--being of animals.

Image

Fire Suppression

Sinorix™ provides the ideal fire suppression solution for risks in cleanrooms. For asset protection, Sinorix offers reliable extinguishing for a wide range of fire types.

Image

Fire detection

Thanks to intelligent ASAtechnology, Sinteso™ S-LINE fire detectors provide exceptionally precise and rapid fire detection and alarming. If air flows or air conditioning and ventilation systems prevent smoke from reaching the fire detectors, aspirating smoke detectors ensure earliest possible detection.

Image

Emergency Voice Communication

In case of an event, the intelligent evacuation systems from Siemens ensure clear voice announcements and description of the emergency situation and clear instructions on how to proceed for quick and orderly evacuation of the danger area – and prevent outbreak of panic.

Back to Animal Research Facility

Comprehensive security solutions provide secure environments to protect staff, animals and research work. Integrated systems provide a single seat of control to monitor the entire facility for intrusions, security breaches and internal personnel traffic.

Image

Video surveillance

The video surveillance system monitors sensitive areas and records the processes before and after an event. If the system detects a critical deviation, such as unauthorized persons, it automatically transmits an alarm to the control center and activates the camera in the relevant area.

Image

Access control

Our access control solutions provide a centralized recording of user activities and a clear overview of all persons present. In real time, they combine information from the access control server, personnel files, plant and maintenance data as well as access history before deciding if a person is allowed to access a certain area at a certain time.

Image

Intrusion detection

Modern security systems must satisfy a broad range of security requirements and allow installation in a variety of configurations. By combining intrusion detection systems with other security disciplines such as video surveillance or access control, we help you to increase your security while at the same time saving costs.

Back to Animal Research Facility

Laboratories equipped with optimum technology offer numerous energy saving opportunities with building automation and control systems. Also ensures the quality of research by providing a system that can set and alarm environments based on required parameters. This technology helps reduce human error substantially and ensure animal well-being.

Image

Demand Controlled Ventilation

Whether monitoring the laminar flow unit or measuring overflow, thermal flow sensors reliably measure the flow speed and record the flow direction. This enables a dynamic adjustment of air exchange rates and a continuous monitoring of the flow.

Image

Room control

Convenient room displays provide a quick overview of critical room parameters. Warnings and limit value violations are automatically highlighted by a change in color. In addition, critical alarms are displayed in plain text.

Image

HVAC control

Exact, modulating magnetic valves for drop-by-drop precise control, room pressure and volume flow controls as well as calibrated humidity and temperature sensors are just a few examples. High product quality and reliability are combined with highest possible energy efficiency when operating a building’s largest energy consumers.

Image

Lighting

Only buildings with highly integrated building automation systems can qualify for energy efficiency class A. The integrated solutions from Siemens offer the best platform for achieving this distinction because the demand-driven adjustment of light and shadow is a basic component of our cleanroom concepts.