Zarządzanie budynkami w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

Powstrzymaj zagrożenie - maksymalizuj poziom bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na obiekty zapewniające bezpieczeństwo biologiczne rośnie ze względu na istnienie rządowych programów obrony biologicznej i zwiększanie nakładów na badania w dziedzinie nowo pojawiających się chorób. Aby wypełnić naukową misję polegającą na opracowywaniu szczepionek i rozwiązań leczniczych, obiekty te muszą spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa biologicznego. Dzięki naszym wyspecjalizowanym systemom zarządzania budynkami dla sektora Life Science, możesz osiągnąć swoje cele w zakresie bezpieczeństwa biologicznego bez ryzyka i dzięki naukowo doskonałym rozwiązaniom.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania obiektami bezpieczeństwa biologicznego

Bezpieczeństwo biologiczne stawia wyjątkowe wyzwania przed systemami zarządzania budynkiem, które nie są zwykle podobne do tych stojących przed normalnymi instalacjami komercyjnymi: Aby móc bezpiecznie pracować z wybranymi czynnikami lub wytwarzać szczepionki, chronić pracowników i zwierzęta lub zapobiegać uwolnieniu patogenów do środowiska zewnętrznego, wymagana jest restrykcyjna kontrola jakości przez cały cykl użytkowania obiektu - od projektu budynku, przez oddanie do eksploatacji, do stałego użytkowania. Wybranie odpowiedniego partnera w zakresie automatyki budynkowej, który wyraża chęć podjęcia długoterminowego zobowiązania, może stworzyć różnicę pomiędzy porażką a sukcesem biznesowym.

Będąc jedynym spośród liczących się wytwórców regulatorów, który oferuje pełne rozwiązanie dla laboratorium, jesteśmy gotowi podjąć to zobowiązanie. Dzięki naszym zintegrowanym systemom obejmującym pełne spektrum wymogów w zakresie bezpieczeństwa biologicznego dla obiektów BSL-3 i BSL-4, możesz korzystać z naszego rozległego doświadczenia w dziedzinie dostarczania największych tego typu obiektów na świecie, wyposażonych w kompleksowe rozwiązania automatyki budynkowej, ochrony życia i kontroli dostępu, a także stałych usług serwisowych. Aby móc reagować na właściwe dla danego obiektu zagrożenia biologiczne, precyzyjnie dopasowujemy te systemy i usługi do Twoich dokładnych wymogów oraz dokładnie oceniamy i testujemy wszystkie zastosowania w laboratorium wzorcowym przed ich uruchomieniem. Natomiast po ich oddaniu do użytkowania, będziesz korzystać ze stałego wsparcia i zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapewniania zgodności, aby Twój obiekt nadal wypełniał swoją rolę w najlepszy możliwy sposób.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania obiektem bezpieczeństwa biologicznego

Nasze szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonych do zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze aplikacji. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznajcie się Państwo z naszymi produktami przedstawionymi poniżej.

Awaryjna komunikacja głosowa

Nasze inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.

Wykrywanie pożaru

Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Tłumienie pożaru

Wraz z Sinorix™ oferujemy rozwiązanie w zakresie tłumienia pożaru, które jest idealnie dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w obiektach bezpieczeństwa biologicznego. Sinorix™ zapewnia szybkie i niezawodne gaszenie pożarów różnego typu. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb celem zapewnienia maksymalnej ciągłości działalności i gwarantują optymalną ochronę osób, środowiska, procesów i mienia.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają wyraźne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Airlock Interlocking System (AIS)

Airlock Interlocking System (AIS) jest zintegrowanym systemem sterowania śluzą powietrzną opartym na standardowych sterownikach automatyki budynkowej. Cały system działa autonomicznie i może być szybko i elastycznie dopasowany do indywidualnych wymogów. Dzięki integracji z innymi systemami zarządzania budynkiem, oferuje zaawansowane funkcje, takie jak blokowanie za pomocą technologii wykrywania gazu i dynamicznego dostosowywania czasów przedmuchu. Zintegrowana kontrola dostępu umożliwia niezawodne zarządzanie przepływem osób.

Zapobieganie występowaniu zanieczyszczeń krzyżowych

Aby zminimalizować ryzyko wywołania zanieczyszczenia krzyżowego przez osoby, procedury i urządzenia, nasze rozwiązania pomagają naszym pracownikom i osobom odwiedzającym stosowanie się do odpowiednich, uprzednio określonych procedur. Zaawansowane procedury wynikowe pomagają w niezawodnym kontrolowaniu i zarządzaniu fizycznym dostępem do stref zamkniętych.

Wentylacja regulowana stosownie do potrzeb

Nasza technologia Critical Environment Technology (CET) umożliwia bezpieczne, precyzyjne i szybkie pomiary, regulację i monitorowanie przepływów powietrza i ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach budynków. CET korzysta z interfejsów opartych na otwartych standardach i może być z łatwością zintegrowana z systemami automatyki budynków celem osiągnięcia najwyższych poziomów wydajności, opłacalności i bezpieczeństwa w zakresie:

  • Wentylacji pomieszczeń i ogólnych układach wydechowych
  • Sterowania ciśnieniem w pomieszczeniach
  • Sterowania dygestorium w laboratoriach
  • Klimatyzacji pomieszczeń

Monitorowanie środowiska wraz z CMT

Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych zawieszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z sieciowego komputera. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujki obecności.

Kontrola urządzeń HVAC

Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązań, korzystacie Państwo z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczeń przed awariami. Portfel urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą wydajnością energetyczną.

Wykrywanie włamania

Nowoczesne systemy zabezpieczeń spełniają pełny zakres wymogów bezpieczeństwa i mogą zostać zainstalowane w jakiejkolwiek wymaganej konfiguracji. Poprzez integrację systemu wykrywania włamania z innymi dyscyplinami zabezpieczeń, takimi jak nadzór wideo lub kontrola dostępu, pomagamy Państwu zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Pomiar cząstek stałych

Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.

Nadzór wideo

Nasze systemy nadzoru wideo niezawodnie monitorują obszary wrażliwe i rejestrują wszelkie procesy zachodzące przed i po zdarzeniu. W razie wykrycia krytycznego odstępstwa, takiego jak przebywanie nieupoważnionej osoby w pomieszczeniu, alarm zostanie przekazany automatycznie do centrum sterowania oraz w danym pomieszczeniu zostanie uruchomiona kamera.

Life Science Interactive
Back to Biocontainment

We support you in developing a comprehensive life safety solution. Our solutions immediately detect the danger and trigger the fire alarm as well as the extinguishing process right away – before the fire can spread.

Image

Fire Suppression

Sinorix™ provides the ideal fire suppression solution for risks in biocontainment facilities. For asset protection, Sinorix offers reliable extinguishing for a wide range of fire types.

Image

Fire detection

Thanks to intelligent ASAtechnology, Sinteso™ S-LINE fire detectors provide exceptionally precise and rapid fire detection and alarming. If air flows or air conditioning and ventilation systems prevent smoke from reaching the fire detectors, aspirating smoke detectors ensure earliest possible detection.

Image

Emergency Voice Communication

In case of an event, the intelligent evacuation systems from Siemens ensure clear voice announcements and description of the emergency situation and clear instructions on how to proceed for quick and orderly evacuation of the danger area – and prevent outbreak of panic.

Back to Biocontainment

Comprehensive security solutions provide a secure environment to protect staff, assets and research work. Integrated systems provides a single point of control to monitor the entire facility for intrusions, security breaches and internal personnel traffic.

Image

Video surveillance

The video surveillance system monitors sensitive areas and records the processes before and after an event. If the system detects a critical deviation, such as unauthorized persons, it automatically transmits an alarm to the control center and activates the camera in the relevant area.

Image

Intrusion detection

Modern security systems must satisfy a broad range of security requirements and allow installation in a variety of configurations. By combining intrusion detection systems with other security disciplines such as video surveillance or access control, we help you to increase your security while at the same time saving costs.

Back to Biocontainment

Heating, air conditioning and ventilation technology account for up to 70% of the total energy costs for cleanrooms. Consequently, the only way to lower energy costs is to optimize these systems. Our solutions provide such functions as the control of air exchange rates based on particle concentration, the detection of necessary overflow and dynamic adaptation of control to the processes.

Image

Demand Controlled Ventilation

Whether monitoring the laminar flow unit or measuring overflow, thermal flow sensors reliably measure the flow speed and record the flow direction. This enables a dynamic adjustment of air exchange rates and a continuous monitoring of the flow.

Image

Room control

Convenient room displays provide a quick overview of critical room parameters. Warnings and limit value violations are automatically highlighted by a change in color. In addition, critical alarms are displayed in plain text.

Image

HVAC control

Exact, modulating magnetic valves for drop-by-drop precise control, room pressure and volume flow controls as well as calibrated humidity and temperature sensors are just a few examples. High product quality and reliability are combined with highest possible energy efficiency when operating a building’s largest energy consumers.

Image

Lighting

Only buildings with highly integrated building automation systems can qualify for energy efficiency class A. The integrated solutions from Siemens offer the best platform for achieving this distinction because the demand-driven adjustment of light and shadow is a basic component of our cleanroom concepts.

Back to Biocontainment
Image

Environment monitoring with CMT

Compact Monitoring Technology (CMT) reliably monitors room conditions and particles in critical environments. A preconfigured control cabinet contains all the components necessary for data acquisition, visualization and archiving. Operation is done via an integrated touch panel or networked PC. Additionally, linking to an airlock control system or presence detectors, for example, is also possible. CMT ensures compliance with Electronic Record regulations like FDA 21 CFR Part 11 or EU GMP Annex 11.

Image

Integrated mean kinetic temperature (MKT) Algorithms

Mean Kinetic Temperature (MKT) enables the accurate calculation of environmental impact on quality.