Zarządzanie budynkami w kampusach

Współczesne instytucje publiczne lub komercyjne w sektorze Life Science często rozrzucone są po wielu budynkach. Aby skutecznie monitorować i kontrolować te budynki, niezbędne jest stworzenie koncepcji zarządzania budynkiem o najwyższym stopniu centralizacji i automatyzacji. Poprzez skonsolidowanie odpowiednich technologii na terenie kampusu w ramach jednej platformy, możemy zaoferować opłacalne rozwiązania, które niezawodnie usprawniają stosowanie polityki bezpieczeństwa, oferując jednocześnie najwyższy komfort w zakresie codziennych zadań personelu.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania budynkami w kampusach

Błędna koncepcja zarządzania budynkami w kampusach może spowodować poważne konsekwencje finansowe: Jeżeli infrastruktura techniczna Państwa budynku składa się z kilku różnych systemów porozmieszczanych w różnych lokalizacjach, zarządzanie nimi będzie wysoce nieefektywne, a w konsekwencji czasochłonne i kosztowne. Przykładowo, wprowadzenie różnych systemów kontroli dostępu niezależnie od siebie wzmocni prawdopodobieństwo nieścisłości w zakresie zezwoleń na dostęp i złożonych procedur, a co za tym idzie, zwiększy koszty operacyjne. Dzięki rozwiązaniu w zakresie zarządzania budynkiem, zoptymalizowanemu pod kątem scentralizowanego działania, można z pewnością uniknąć takich problemów.

Opracowaliśmy wyspecjalizowane systemy zarządzania budynkami, które pełnią taką rolę na kampusach. Składają się one z różnych podsystemów (kontroli dostępu, nadzoru, komunikacji masowej, itp.), które są płynnie zintegrowane z kompleksowymi, scentralizowanymi funkcjami sterowania. Pozwala to na niezawodne, skalowalne i skuteczne zarządzanie wszystkimi budynkami zlokalizowanymi na kampusie, minimalizację błędów ludzkich oraz rozwiązywanie problemów od ręki. Wreszcie z pomocą informacji dotyczących zużycia energii pojawiających się na wygodnym wyświetlaczu oraz dzięki zaawansowanym funkcjom porównywania, będziesz mógł/mogła znacząco obniżyć bieżące koszty operacyjne.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania przeznaczone do obiektów zlokalizowanych w kampusie

Nasze szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonymi do budynków zlokalizowanych w kampusach obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze zastosowania. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z naszymi produktami.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Bezpieczeństwo korporacyjne

Rozwiązania Siemens w zakresie bezpieczeństwa o szerokim zastosowaniu pomagają łagodzić zagrożenia, zmniejszają stopień narażenia na szkody oraz obniżają koszty związane z zakłóceniami działalności wywołanymi przez kwestie bezpieczeństwa, umożliwiając firmom skupienie się na kluczowej działalności, zapewniając tym samym maksymalną satysfakcję klienta - konsekwentnie, opłacalnie i odpowiedzialnie.

Awaryjna komunikacja głosowa

Nasze inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.

Wykrywanie pożaru

Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Wykrywanie włamania

Nasze nowoczesne systemy zabezpieczeń spełniają pełny zakres wymogów bezpieczeństwa i mogą zostać zainstalowane w jakiejkolwiek wymaganej konfiguracji. Poprzez integrację systemu wykrywania włamania z innymi dyscyplinami zabezpieczeń, takimi jak nadzór wideo lub kontrola dostępu, pomagamy Państwu zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Powiadamianie masowe

Jasne komunikaty są niezmiennie ważne - czy to rutynowy komunikat dotyczący zapełnienia parkingu, czy też komunikat emitowany w stresującej sytuacji awaryjnej, w której ludzie muszą zostać skutecznie wyprowadzeni ze strefy niebezpiecznej. Desigo Mass Notification to skuteczna i elastyczna aplikacja, wykorzystująca najczęstsze technologie komunikacyjne w celu uwzględnienia funkcji powiadamiania w platformie zarządzania budynkami Desigo CC, aby mieć pewność, że Twój komunikat dotrze do odpowiednich osób.

Nadzór wideo

Nasze systemy nadzoru wideo niezawodnie monitorują obszary wrażliwe i rejestrują wszelkie procesy zachodzące przed i po zdarzeniu. W razie wykrycia krytycznego odstępstwa, takiego jak przebywanie nieupoważnionej osoby w pomieszczeniu, alarm zostanie przekazany automatycznie do centrum sterowania oraz w danym pomieszczeniu zostanie uruchomiona kamera.

Wydawanie poleceń i kierowanie

W dzisiejszych czasach firmy i budynki publiczne instalują zwykle więcej niż jeden system zabezpieczeń. Zaawansowane systemy wydawania poleceń i kierowania oferują możliwość zarządzania z jednego źródła, które łączy wszystkie zastosowania. Systemy wydawania poleceń i kierowania oferują scentralizowane zarządzanie alarmami, nadzór i sterowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, procesów i mienia.