Zarządzanie budynkami w kampusach

Współczesne instytucje publiczne lub komercyjne w sektorze Life Science często rozrzucone są po wielu budynkach. Aby skutecznie monitorować i kontrolować te budynki, niezbędne jest stworzenie koncepcji zarządzania budynkiem o najwyższym stopniu centralizacji i automatyzacji. Poprzez skonsolidowanie odpowiednich technologii na terenie kampusu w ramach jednej platformy, możemy zaoferować opłacalne rozwiązania, które niezawodnie usprawniają stosowanie polityki bezpieczeństwa, oferując jednocześnie najwyższy komfort w zakresie codziennych zadań personelu.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania budynkami w kampusach

Błędna koncepcja zarządzania budynkami w kampusach może spowodować poważne konsekwencje finansowe: Jeżeli infrastruktura techniczna Państwa budynku składa się z kilku różnych systemów porozmieszczanych w różnych lokalizacjach, zarządzanie nimi będzie wysoce nieefektywne, a w konsekwencji czasochłonne i kosztowne. Przykładowo, wprowadzenie różnych systemów kontroli dostępu niezależnie od siebie wzmocni prawdopodobieństwo nieścisłości w zakresie zezwoleń na dostęp i złożonych procedur, a co za tym idzie, zwiększy koszty operacyjne. Dzięki rozwiązaniu w zakresie zarządzania budynkiem, zoptymalizowanemu pod kątem scentralizowanego działania, można z pewnością uniknąć takich problemów.

Opracowaliśmy wyspecjalizowane systemy zarządzania budynkami, które pełnią taką rolę na kampusach. Składają się one z różnych podsystemów (kontroli dostępu, nadzoru, komunikacji masowej, itp.), które są płynnie zintegrowane z kompleksowymi, scentralizowanymi funkcjami sterowania. Pozwala to na niezawodne, skalowalne i skuteczne zarządzanie wszystkimi budynkami zlokalizowanymi na kampusie, minimalizację błędów ludzkich oraz rozwiązywanie problemów od ręki. Wreszcie z pomocą informacji dotyczących zużycia energii pojawiających się na wygodnym wyświetlaczu oraz dzięki zaawansowanym funkcjom porównywania, będziesz mógł/mogła znacząco obniżyć bieżące koszty operacyjne.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania przeznaczone do obiektów zlokalizowanych w kampusie

Nasze szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonymi do budynków zlokalizowanych w kampusach obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze zastosowania. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z naszymi produktami.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Bezpieczeństwo korporacyjne

Rozwiązania Siemens w zakresie bezpieczeństwa o szerokim zastosowaniu pomagają łagodzić zagrożenia, zmniejszają stopień narażenia na szkody oraz obniżają koszty związane z zakłóceniami działalności wywołanymi przez kwestie bezpieczeństwa, umożliwiając firmom skupienie się na kluczowej działalności, zapewniając tym samym maksymalną satysfakcję klienta - konsekwentnie, opłacalnie i odpowiedzialnie.

Awaryjna komunikacja głosowa

Nasze inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.

Wykrywanie pożaru

Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Wykrywanie włamania

Nasze nowoczesne systemy zabezpieczeń spełniają pełny zakres wymogów bezpieczeństwa i mogą zostać zainstalowane w jakiejkolwiek wymaganej konfiguracji. Poprzez integrację systemu wykrywania włamania z innymi dyscyplinami zabezpieczeń, takimi jak nadzór wideo lub kontrola dostępu, pomagamy Państwu zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Powiadamianie masowe

Jasne komunikaty są niezmiennie ważne - czy to rutynowy komunikat dotyczący zapełnienia parkingu, czy też komunikat emitowany w stresującej sytuacji awaryjnej, w której ludzie muszą zostać skutecznie wyprowadzeni ze strefy niebezpiecznej. Desigo Mass Notification to skuteczna i elastyczna aplikacja, wykorzystująca najczęstsze technologie komunikacyjne w celu uwzględnienia funkcji powiadamiania w platformie zarządzania budynkami Desigo CC, aby mieć pewność, że Twój komunikat dotrze do odpowiednich osób.

Nadzór wideo

Nasze systemy nadzoru wideo niezawodnie monitorują obszary wrażliwe i rejestrują wszelkie procesy zachodzące przed i po zdarzeniu. W razie wykrycia krytycznego odstępstwa, takiego jak przebywanie nieupoważnionej osoby w pomieszczeniu, alarm zostanie przekazany automatycznie do centrum sterowania oraz w danym pomieszczeniu zostanie uruchomiona kamera.

Wydawanie poleceń i kierowanie

W dzisiejszych czasach firmy i budynki publiczne instalują zwykle więcej niż jeden system zabezpieczeń. Zaawansowane systemy wydawania poleceń i kierowania oferują możliwość zarządzania z jednego źródła, które łączy wszystkie zastosowania. Systemy wydawania poleceń i kierowania oferują scentralizowane zarządzanie alarmami, nadzór i sterowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, procesów i mienia.

Image

Command and Control

Today, businesses and public buildings usually have more than one security system installed. Powerful command and control systems offer a one-source management application that combines all of them into one system. Command and control systems offer centralized alarm management, supervision and control to secure the safety of people, processes and assets.

Image

Corporate Security

Enterprise-wide security solutions from Siemens help mitigate risks, exposure and the costs associated with safety- and security-related business interruptions, allowing corporations to focus on their core business, ensuring maximum customer satisfaction – consistently, profitably and responsibly.

Image

Intrusion detection

Modern security systems must satisfy a broad range of security requirements and allow installation in a variety of configurations. By combining intrusion detection systems with other security disciplines such as video surveillance or access control, we help you to increase your security while at the same time saving costs.

Image

Mass Notification

Clear communication is always important – whether it’s a routine message about avoiding a full parking lot or a stressful emergency situation where people have to be guided out of harm’s way. Desigo Mass Notification is an efficient and flexible application that uses today’s most common communication technologies to provide notification functionalities to the Desigo CC building management platform ensuring that your message gets through to the right people.