Zarządzanie budynkiem w laboratoriach

Skupmy się na tym, co ważne: na prowadzonych przez Państwa badaniach. Jakie jest największe dobro laboratorium? Mimo wielu naukowych urządzeń wysokiej techniki wykorzystywanych w nowoczesnych obiektach badawczych, wszystko napędzane jest siłą ludzkiego intelektu. Dlatego też nasze zintegrowane rozwiązania laboratoryjne są ukierunkowane na zapewnienie komfortowej, wydajnej i zgodnej z przepisami przestrzeni roboczej dla Państwa i Twoich pracowników, aby móc ze spokojem koncentrować się na kolejnym przełomowym odkryciu.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania laboratorium

Komfort i bezpieczeństwo powinny stanowić główny cel w zakresie utrzymania bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w laboratoriach. Osiągnięcie obydwu tych celów jednocześnie i bez uszczerbku dla aspektów ekonomicznych lub ekologicznych jest nie lada wyzwaniem. Jest to szczególnie ewidentne, gdy spojrzymy na średnie zużycie energii przez placówki badawcze, takie jak laboratoria Uniwersytetu Harwardzkiego, które stanowi niemal połowę całkowitego zużycia energii przez cały kampus. Osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu oraz jednoczesna minimalizacja zużycia energii jest możliwa jedynie dzięki zastosowaniu wysoce zautomatyzowanych systemów odpowiadających na zapotrzebowanie.

Nasze rozwiązania dla laboratoriów są wyjątkowe, gdyż potrafią spełnić te potrzeby poprzez inteligentne połączenie całej infrastruktury placówki, od dygestoriów do zadajników pomieszczeniowych oraz instalacji podstawowych. Modułowa architektura systemu pozwala na jego łatwe dostosowanie do zmian w rozkładzie lub sposobie użytkowania pomieszczenia, co może często mieć miejsce w przestrzeniach laboratoryjnych. Dzięki ciągłej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi modułami oraz łatwemu dostępowi do danych poprzez pojedynczy interfejs, możecie Państwo w pełni korzystać z potencjału w zakresie bezpieczeństwa, opłacalności i komfortu. W ten sposób zapewnicie Państwo optymalne warunki pracy, uwzględniające minimalny poziom zanieczyszczenia hałasem przez cały czas, jednocześnie spełniając najbardziej restrykcyjne wymogi w zakresie ochrony osób i środowiska.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania Państwa laboratorium

Szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonych do laboratoriów obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze zastosowania. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznajcie się z poniższym wykazem naszych produktów lub pobierz nasz podręcznik CET korzystając z formularza znajdującego się na dole strony.   

Green Lab Solution (Rozwiązanie zielonego laboratorium)

Zużycie energii w laboratoriach jest zwykle trzy do ośmiu razy wyższe niż w budynkach biurowych. Dzieje się tak głównie ze względu na wymagania dotyczące wentylacji dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i integralności badań: Dwie trzecie energii zużywanej w laboratorium ma związek ze spełnianiem wymogów w zakresie wymiany powietrza i regulowania komfortu. Wraz z Green Lab Solution oferujemy zestaw produktów, rozwiązań i usług opracowanych w celu zapewnienia energooszczędności przestrzeni laboratoryjnych i poprawy wydajności.

Sterowanie dygestorium

W zależności od konfiguracji pomieszczenia, przepływ powietrza wyprowadzanego z dygestorium może mieć znaczący wpływ na zużycie energii w laboratoriach. Poprzez dokonywanie pomiarów i sterowanie stopniem otwarcia przedniej zapadki, przepływ powietrza może zostać zmniejszony lub zwiększony, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Automatyczne zamykanie przedniej zapadki, gdy nie jest wykorzystywana, zapewnia dodatkową oszczędność energii.

Pomiar cząstek stałych

Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.

Awaryjna komunikacja głosowa

Nasze inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.

Wykrywanie pożaru

Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Tłumienie pożaru

Wraz z Sinorix™ oferujemy rozwiązanie w zakresie tłumienia pożaru, które jest idealnie dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w laboratoriach. Sinorix™ zapewnia szybkie i niezawodne gaszenie pożarów różnego typu. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb celem zapewnienia maksymalnej ciągłości działalności i gwarantują optymalną ochronę osób, środowiska, procesów i mienia.

System sygnalizacji i gaszenia pożaru w dygestorium

Obiektowa technologia gaszenia pożaru zapewnia niezawodne wykrywanie i gaszenie pożaru w dygestoriach laboratoryjnych. Może być z łatwością dostosowana do indywidualnych wymagań i w pełni zintegrowana z systemem sygnalizacji pożaru.

Wentylacja regulowana stosownie do potrzeb


Nasza technologia Critical Environment Technology (CET) umożliwia bezpieczne, precyzyjne i szybkie pomiary, regulację i monitorowanie przepływów powietrza i ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach budynków. CET korzysta z interfejsów opartych na otwartych standardach i może być z łatwością zintegrowana z systemami automatyki budynków celem osiągnięcia najwyższych poziomów wydajności, opłacalności i bezpieczeństwa w zakresie:
• Wentylacji pomieszczeń i ogólnych układach wydechowych
• Sterowania ciśnieniem w pomieszczeniach
• Sterowania dygestorium w laboratoriach
• Klimatyzacji pomieszczeń

Monitorowanie środowiska wraz z CMT

Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych unoszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z sieciowego komputera. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujki obecności.

Kontrola urządzeń HVAC

Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązań, korzystacie Państwo z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczeń przed awariami. Nasz portfel urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą efektywnością energetyczną.

Oświetlenie

Dostosowana do potrzeb regulacja oświetlenia i zaciemnienia jest podstawowym komponentem naszych koncepcji pomieszczeń sterylnych. Poprzez optymalizację sterowania oświetleniem i zasłonami w Państwa obiekcie, nasze systemy automatyki budynków i sterowania umożliwią Ci oszczędzenie znacznych ilości energii. To sprawia, że nasze zintegrowane rozwiązania są idealnie dostosowane do wymogów klasy A wydajności energetycznej, do której kwalifikują się jedynie budynki o najwyższym poziomie automatyki.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Regulacja powietrza w pomieszczeniach

Wraz z Compliant Control Technology oferujemy inteligentną automatykę budynkową, spełniającą wysokie wymogi techniczne i, w szczególności, restrykcyjne wymogi regulacyjne stawiane przez sektor Life Science. Compliant Control Technology skutecznie reguluje i monitoruje wszelkie parametry w budynkach, w których prowadzone są badania przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produktów - różnica ciśnień w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność panujące w pomieszczeniu. W ten sposób można w każdej chwili zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie Compliant Control Technology pomaga zwiększyć wydajność energetyczną budynków i obniżyć koszty operacyjne. W celu szybkiego i łatwego przeglądu kluczowych parametrów, nasze systemy regulacji powietrza w pomieszczeniach są wyposażone w wygodne wyświetlacze. Automatycznie generują ostrzeżenia i informują o naruszeniach wartości granicznych poprzez zmianę kolorystyki oraz wyświetlają alarmy krytyczne w postaci tekstowej.

Back to Laboratory

To protect employees, assets, and business, continuity is a highly important topic. With our fire safety systems, we support you in establishing a comprehensive safety and security solution. Our solutions immediately detect the danger and trigger the fire alarm and emergency response right away – before the fire can spread.

Image

Fume hood fire detection and extinguishing

Our object protection system provides reliable fire detection and effective extinguishing for the fume hood. It can easily be tailored to individual requirements and is fully integrated into the fire alarm system.

Image

Fire detection

Highly reliable fire detectors with the new ASAtechnology™ allow early detection of fire variables such as smoke, heat and flames. For laboratories especially suitable is the Sinteso™ multi-sensor fire detector allowing fast, reliable fire detection and additional detection of toxic carbon monoxide concentration.

Image

Emergency Voice Communication

In case of an event, the intelligent evacuation systems from Siemens ensure clear voice announcements with description of the emergency situation and clear instructions on how to proceed for quick and orderly evacuation of the danger area – and prevent outbreak of panic.

Back to Laboratory

In a laboratory, people work with dangerous or toxic substances. This is why safety of facilities must be designed to protect both users and the environment under all circumstances. Our security solutions combine several sources of information, such as access control, human resource records and historical access trends in order to determine whether individual access can be granted.

Image

Video surveillance

The video surveillance system monitors sensitive areas and records the processes before and after an event. If the system detects a critical deviation, such as unauthorized persons, it automatically transmits an alarm to the control center and activates the camera in the relevant area.

Image

Access control

More companies are looking for comprehensive solutions that use biometric features for identification in an easy and effective way. With the integration of an ID Center Biometric Framework, Siemens offers a biometric authentification strategy underlying a qualitative premium, flexible and scalable solution which can also be used for general access control applications.

Image

Intrusion detection

Modern security systems must satisfy a broad range of security requirements and allow installation in a variety of configurations. By combining intrusion detection systems with other security disciplines such as video surveillance or access control, we help you to increase your security while at the same time saving costs.

Image

Ventilation

The laboratory ventilation system is able to control any type of volume flow controls or measuring device very precisely and if needed with high speed reaction, ensuring that all the equipment that is connected to the ventilation can be used safely and that the room air changes and room pressure are under safe conditions all the time. All the controlled devices are monitored and failures will be alarmed immediately. System and communication errors will be alarmed additionally.

Back to Laboratory

Laboratories equipped with optimum technology offer numerous energy saving opportunities with building automation and control systems. The more information is available to the system, the better the facilities operate while increasing safety and comfort aspects over the long term.

Image

Fume hood control

During occupied period using the fume hood controls the exhaust volume flow of the fume hood. This by measuring the opening of the front sash. This open surface allows the controller to reduce or increase the fume hood exhaust volume flow according its actual need. This functionality can have a big influence on the energy consumption of a lab depending on the room configuration. Automatically closing the front sash when not in use provides additional energy savings.

Image

HVAC control

Siemens offers a comprehensive range of building automation systems and HVAC products for every area of use such as heating, ventilation, air conditioning, cooling application, and for every technical requirement. The Siemens building automation system manages all these areas efficiently after the actual demand.

Image

Building automation and control system

The Desigo CC building automation and control system is the basis for the Siemens laboratory solution. It ensures optimum integration of fume hood control, room pressure control, room air exchange and temperature control – for increased safety and reduced costs.

Image

Variable duct pressure controls

An additional reduction of the energy consumption can be achieved by reducing the pressure in the duct. This leads to very low fan speed during unoccupied periods for instance.

Image

Demand Controlled Ventilation

In general each control device controls one or two exhaust or supply volume flows in the room. The controllers communicate among each other to exchange actual values and status. The information about the actual need for conditioned air is transferred to the AHU controllers. These controllers are now able to control the AHU as efficient as possible according the actual demand in the rooms.

Image

Laboratory Air Terminal Unit

Depending on the damper position a VAV-terminal box can be the reason for high pressure losses in a duct system. The laboratory solution from Siemens gets from all the controlled VAV-dampers the information about the actual position of the dampers. This information allows the system to detect VAV-terminal boxes with high pressure losses. The system tries automatically to reduce the pressure loss of the dampers to a minimum.

Image

Time scheduler

A very effective way to reduce the energy consumption is to operate the air change rates in the laboratory rooms according to their occupancy. The management functionality in the master controller devices offers a powerful time scheduler tool to shift the rooms after its individual occupation from occupied to unoccupied mode.

Back to Laboratory

The Green Lab Solution is a bundled offering of products, solutions and services designed to make laboratory spaces more energy efficient and improve performance. Labs consume a lot of energy (typically 3 to 8 times greater than office buildings) due to ventilation requirements for worker safety and research integrity. Two thirds of energy use in a laboratory is associated with meeting air change requirements and for comfort control.

Image

Fume hood sash management

A sash management strategy can be procedural as well as technical. A procedural strategy incorporates user education and awareness. The Siemens’ fume hood controller Sash Alert feature reminds users to lower sashes. It is most effective when used in conjunction with a sash management campaign. Monitoring sash height can also be used as a management tool by laboratory managers and facility staff to assure that sashes are closed.

Image

Lab demand control ventilation

Lab demand control ventilation adjusts the air change rate in response to air quality. Lab air quality is typically determined by measuring the level of VOCs and other contaminants.

Image

Laboratory performance & sustainability service

Laboratory Performance & Sustainability is a fact based approach for continuously improving facility performance. It is guided by analysis of facility operation data and energy use information.

Back to Green Lab Solution

The Green Lab Solution is a bundled offering of products, solutions and services designed to make laboratory spaces more energy efficient and improve performance. Labs consume a lot of energy (typically 3 to 8 times greater than office buildings) due to ventilation requirements for worker safety and research integrity. Two thirds of energy use in a laboratory is associated with meeting air change requirements and for comfort control.

Image

CV lab air change rate reduction

Reducing laboratory air change rates is a strategy that adjusts the laboratory air change rate based on current codes and guidelines and minimum fume hood exhaust makeup air requirements.

Image

Fan system pressure reduction

Supply and exhaust system fan energy consumption is optimized by minimizing the system operating static pressure.

Image

Reheat energy reduction

Reducing the amount of reheat energy at the room level is most effectively accomplished by reducing the quantity of room supply air through other measures that reduce laboratory air change rates.

Image

Reduce fume hood minimum air volume

Lowering minimum exhaust requirements conserves energy by also reducing room makeup air requirements. Energy is conserved by reducing the amount of outside air to be heated or cooled. This reduction only occurs when the fume hood exhaust drives laboratory air volume.

Back to Green Lab Solution

The Green Lab Solution is a bundled offering of products, solutions and services designed to make laboratory spaces more energy efficient and improve performance. Labs consume a lot of energy (typically 3 to 8 times greater than office buildings) due to ventilation requirements for worker safety and research integrity. Two thirds of energy use in a laboratory is associated with meeting air change requirements and for comfort control.

Image

CV to VAV conversion

Converting from constant volume to variable volume is a control strategy that adjusts the laboratory air change rate based on fume hood exhaust. Fume hood exhaust volume is controlled in response to sash position by maintaining a constant face velocity. When the fume hood sash is closed, exhaust volume is reduced. Supply volume is subsequently reduced to maintain room pressurization.

Image

CV to 2 state conversion

Two state conversion is a control strategy that adjusts the laboratory air change rate based occupancy. Energy is conserved by reducing the amount of outside air to be heated or cooled when the laboratory is unoccupied.