Zarządzanie budynkiem w laboratoriach

Skupmy się na tym, co ważne: na prowadzonych przez Państwa badaniach. Jakie jest największe dobro laboratorium? Mimo wielu naukowych urządzeń wysokiej techniki wykorzystywanych w nowoczesnych obiektach badawczych, wszystko napędzane jest siłą ludzkiego intelektu. Dlatego też nasze zintegrowane rozwiązania laboratoryjne są ukierunkowane na zapewnienie komfortowej, wydajnej i zgodnej z przepisami przestrzeni roboczej dla Państwa i Twoich pracowników, aby móc ze spokojem koncentrować się na kolejnym przełomowym odkryciu.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania laboratorium

Komfort i bezpieczeństwo powinny stanowić główny cel w zakresie utrzymania bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w laboratoriach. Osiągnięcie obydwu tych celów jednocześnie i bez uszczerbku dla aspektów ekonomicznych lub ekologicznych jest nie lada wyzwaniem. Jest to szczególnie ewidentne, gdy spojrzymy na średnie zużycie energii przez placówki badawcze, takie jak laboratoria Uniwersytetu Harwardzkiego, które stanowi niemal połowę całkowitego zużycia energii przez cały kampus. Osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu oraz jednoczesna minimalizacja zużycia energii jest możliwa jedynie dzięki zastosowaniu wysoce zautomatyzowanych systemów odpowiadających na zapotrzebowanie.

Nasze rozwiązania dla laboratoriów są wyjątkowe, gdyż potrafią spełnić te potrzeby poprzez inteligentne połączenie całej infrastruktury placówki, od dygestoriów do zadajników pomieszczeniowych oraz instalacji podstawowych. Modułowa architektura systemu pozwala na jego łatwe dostosowanie do zmian w rozkładzie lub sposobie użytkowania pomieszczenia, co może często mieć miejsce w przestrzeniach laboratoryjnych. Dzięki ciągłej wymianie informacji pomiędzy wszystkimi modułami oraz łatwemu dostępowi do danych poprzez pojedynczy interfejs, możecie Państwo w pełni korzystać z potencjału w zakresie bezpieczeństwa, opłacalności i komfortu. W ten sposób zapewnicie Państwo optymalne warunki pracy, uwzględniające minimalny poziom zanieczyszczenia hałasem przez cały czas, jednocześnie spełniając najbardziej restrykcyjne wymogi w zakresie ochrony osób i środowiska.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania Państwa laboratorium

Szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonych do laboratoriów obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze zastosowania. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznajcie się z poniższym wykazem naszych produktów lub pobierz nasz podręcznik CET korzystając z formularza znajdującego się na dole strony.   

Green Lab Solution (Rozwiązanie zielonego laboratorium)

Zużycie energii w laboratoriach jest zwykle trzy do ośmiu razy wyższe niż w budynkach biurowych. Dzieje się tak głównie ze względu na wymagania dotyczące wentylacji dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i integralności badań: Dwie trzecie energii zużywanej w laboratorium ma związek ze spełnianiem wymogów w zakresie wymiany powietrza i regulowania komfortu. Wraz z Green Lab Solution oferujemy zestaw produktów, rozwiązań i usług opracowanych w celu zapewnienia energooszczędności przestrzeni laboratoryjnych i poprawy wydajności.

Sterowanie dygestorium

W zależności od konfiguracji pomieszczenia, przepływ powietrza wyprowadzanego z dygestorium może mieć znaczący wpływ na zużycie energii w laboratoriach. Poprzez dokonywanie pomiarów i sterowanie stopniem otwarcia przedniej zapadki, przepływ powietrza może zostać zmniejszony lub zwiększony, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Automatyczne zamykanie przedniej zapadki, gdy nie jest wykorzystywana, zapewnia dodatkową oszczędność energii.

Pomiar cząstek stałych

Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.

Awaryjna komunikacja głosowa

Nasze inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.

Wykrywanie pożaru

Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Tłumienie pożaru

Wraz z Sinorix™ oferujemy rozwiązanie w zakresie tłumienia pożaru, które jest idealnie dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w laboratoriach. Sinorix™ zapewnia szybkie i niezawodne gaszenie pożarów różnego typu. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb celem zapewnienia maksymalnej ciągłości działalności i gwarantują optymalną ochronę osób, środowiska, procesów i mienia.

System sygnalizacji i gaszenia pożaru w dygestorium

Obiektowa technologia gaszenia pożaru zapewnia niezawodne wykrywanie i gaszenie pożaru w dygestoriach laboratoryjnych. Może być z łatwością dostosowana do indywidualnych wymagań i w pełni zintegrowana z systemem sygnalizacji pożaru.

Wentylacja regulowana stosownie do potrzeb


Nasza technologia Critical Environment Technology (CET) umożliwia bezpieczne, precyzyjne i szybkie pomiary, regulację i monitorowanie przepływów powietrza i ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach budynków. CET korzysta z interfejsów opartych na otwartych standardach i może być z łatwością zintegrowana z systemami automatyki budynków celem osiągnięcia najwyższych poziomów wydajności, opłacalności i bezpieczeństwa w zakresie:
• Wentylacji pomieszczeń i ogólnych układach wydechowych
• Sterowania ciśnieniem w pomieszczeniach
• Sterowania dygestorium w laboratoriach
• Klimatyzacji pomieszczeń

Monitorowanie środowiska wraz z CMT

Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych unoszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z sieciowego komputera. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujki obecności.

Kontrola urządzeń HVAC

Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązań, korzystacie Państwo z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczeń przed awariami. Nasz portfel urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą efektywnością energetyczną.

Oświetlenie

Dostosowana do potrzeb regulacja oświetlenia i zaciemnienia jest podstawowym komponentem naszych koncepcji pomieszczeń sterylnych. Poprzez optymalizację sterowania oświetleniem i zasłonami w Państwa obiekcie, nasze systemy automatyki budynków i sterowania umożliwią Ci oszczędzenie znacznych ilości energii. To sprawia, że nasze zintegrowane rozwiązania są idealnie dostosowane do wymogów klasy A wydajności energetycznej, do której kwalifikują się jedynie budynki o najwyższym poziomie automatyki.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Regulacja powietrza w pomieszczeniach

Wraz z Compliant Control Technology oferujemy inteligentną automatykę budynkową, spełniającą wysokie wymogi techniczne i, w szczególności, restrykcyjne wymogi regulacyjne stawiane przez sektor Life Science. Compliant Control Technology skutecznie reguluje i monitoruje wszelkie parametry w budynkach, w których prowadzone są badania przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produktów - różnica ciśnień w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność panujące w pomieszczeniu. W ten sposób można w każdej chwili zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie Compliant Control Technology pomaga zwiększyć wydajność energetyczną budynków i obniżyć koszty operacyjne. W celu szybkiego i łatwego przeglądu kluczowych parametrów, nasze systemy regulacji powietrza w pomieszczeniach są wyposażone w wygodne wyświetlacze. Automatycznie generują ostrzeżenia i informują o naruszeniach wartości granicznych poprzez zmianę kolorystyki oraz wyświetlają alarmy krytyczne w postaci tekstowej.