Zarządzanie budynkami w zakresie pomieszczeń sterylnych

Redukcja ryzyka w sterylnych środowiskach produkcyjnych Pomieszczenia sterylne są zależne od precyzyjnie regulowanych warunków środowiskowych. Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń oraz chronić osoby i ich mienie, infrastruktura technologiczna musi spełniać najbardziej restrykcyjne normy jakości. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia, by móc dostosować nasze zintegrowane rozwiązania w zakresie pomieszczeń sterylnych do konkretnych wymogów Twojego obiektu, upewniając się, że wszystkie parametry środowiskowe są regulowane, monitorowane oraz bezpiecznie i odpowiednio przechowywane.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania pomieszczeniami sterylnymi

Pomieszczenia sterylne są obszarami podwyższonego ryzyka, które muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością w procesie tworzenia koncepcji zarządzania budynkami. Zanieczyszczenie stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ludzi, jakości produktów i środowiska, dlatego też pomieszczenia te muszą być ściśle monitorowane i precyzyjnie kontrolowane przez cały czas - przykładowo, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się agresywnych bakterii i wirusów w sektorze Healthcare lub aby utrzymać dobre praktyki produkcyjne w sektorze badań przyrodniczych. Aby niezawodnie kontrolować wszelkie niezbędne parametry, takie jak temperatura, wilgotność i cząstki stałe unoszone w powietrzu, połączenie wszystkich systemów zarządzania w jedno kompleksowe rozwiązanie jest najlepszym podejściem.

Będąc jedynym dostawcą systemów automatyki budynkowej posiadającym pełne portfolio sterowników automatyki budynkowej, oferujemy rozwiązania zapewniające sterylność pomieszczeń za jednym naciśnięciem guzika. Mimo złożonych funkcji tych systemów, kompletujemy je szybko, niezawodnie i po korzystnej cenie, korzystając ze sprawdzonych, przetestowanych i ustandaryzowanych komponentów. Mając na uwadze pełen cykl użytkowania Państwa obiektu, osiągamy dalszą redukcję kosztów poprzez inteligentną ewaluację danych na rzecz maksymalnej wydajności energetycznej i minimalizacji przestojów. Z kolei na całym etapie planowania i budowy, nasza rozległa sieć ekspertów od pomieszczeń sterylnych gwarantuje, że Państwa projekt zostanie ukończony bezbłędnie i na czas.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania przeznaczone do pomieszczeń sterylnych

Nasze szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonymi do pomieszczeń sterylnych obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze aplikacji. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznajcie się Państwo z poniższym wykazem naszych produktów lub pobierzcie nasz podręcznik CET korzystając z formularza znajdującego się na dole strony.

Airlock Interlocking System (AIS)

Airlock Interlocking System (AIS) jest zintegrowanym systemem sterowania śluzą powietrzną opartym na standardowych sterownikach automatyki budynkowej. Cały system działa autonomicznie i może być szybko i elastycznie dopasowany do indywidualnych wymogów. Dzięki integracji z innymi systemami zarządzania budynkiem, oferuje zaawansowane funkcje, takie jak blokowanie za pomocą technologii wykrywania gazu i dynamicznego dostosowywania czasów przedmuchu. Zintegrowana kontrola dostępu umożliwia niezawodne zarządzanie przepływem osób.

Zapobieganie występowaniu zanieczyszczeń krzyżowych

Aby zminimalizować ryzyko wywołania zanieczyszczenia krzyżowego przez osoby, procedury i urządzenia, nasze rozwiązania pomagają naszym pracownikom i osobom odwiedzającym stosowanie się do odpowiednich, uprzednio określonych procedur. Zaawansowane i konsekwentne procedury pomagają w niezawodnym kontrolowaniu i zarządzaniu fizycznym dostępem do stref zamkniętych.

Wentylacja regulowana stosownie do potrzeb

Nasza technologia Critical Environment Technology (CET) umożliwia bezpieczne, precyzyjne i szybkie pomiary oraz regulację i monitorowanie przepływów powietrza i ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach budynków. CET korzysta z interfejsów opartych na otwartych standardach i może być z łatwością zintegrowana z systemami automatyki budynków celem osiągnięcia najwyższych poziomów wydajności, opłacalności i bezpieczeństwa w zakresie:

• Wentylacji pomieszczeń i ogólnych układów wydechowych
• Sterowania ciśnieniem w pomieszczeniach
• Sterowania dygestoriami w laboratoriach
• Klimatyzacji pomieszczeń

Monitorowanie środowiska wraz z CMT

Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych unoszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z komputera podłączonego do sieci. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujki obecności.

Kontrola urządzeń HVAC

Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki naszym dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniom, korzystacie Państwo z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczenia przed awariami. Nasze portfolio urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą efektywnością energetyczną.

Oświetlenie

Dostosowana do potrzeb regulacja oświetlenia i zaciemniania jest podstawowym komponentem naszych koncepcji pomieszczeń sterylnych. Poprzez optymalizację sterowania oświetleniem i zasłonami w Państwa obiekcie, nasze systemy automatyki budynkowej i sterowania umożliwią Państwu oszczędzenie znacznych ilości energii. To sprawia, że zintegrowane rozwiązania są idealnie dostosowane do wymogów klasy A wydajności energetycznej, do której kwalifikują się jedynie budynki o najwyższym poziomie automatyki.

Pomiar cząstek stałych

Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.

Regulacja powietrza w pomieszczeniach

Wraz z Compliant Control Technology oferujemy inteligentną automatykę budynków, spełniającą wysokie wymogi techniczne i w szczególności, restrykcyjne wymogi regulacyjne stawiane przez sektor Life Sciences. Compliant Control Technology skutecznie reguluje i monitoruje wszelkie parametry w budynkach, w których prowadzone są badania przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produktów - różnica ciśnień w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność panujące w pomieszczeniu. W ten sposób można w każdej chwili zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie Compliant Control Technology pomaga zwiększyć wydajność energetyczną budynków i obniżyć koszty operacyjne. W celu szybkiego i łatwego przeglądu kluczowych parametrów, nasze systemy regulacji powietrza w pomieszczeniach są wyposażone w wygodne wyświetlacze. Automatycznie generują ostrzeżenia i informują o naruszeniach wartości granicznych poprzez zmianę kolorystyki oraz wyświetlają alarmy krytyczne w postaci tekstowej.

Awaryjna komunikacja głosowa

Inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.

Wykrywanie pożaru

Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Tłumienie pożaru

Wraz z Sinorix™ oferujemy rozwiązanie w zakresie tłumienia pożaru, które jest idealnie dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w pomieszczeniach sterylnych. Sinorix™ zapewnia szybkie i niezawodne gaszenie pożarów różnego typu. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb celem zapewnienia maksymalnej ciągłości działalności i gwarantują optymalną ochronę osób, środowiska, procesów i mienia.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują w sposób scentralizowany aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu oraz danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Wykrywanie włamania

Nasze nowoczesne systemy zabezpieczeń spełniają pełny zakres wymogów bezpieczeństwa i mogą zostać zainstalowane w jakiejkolwiek wymaganej konfiguracji. Poprzez integrację systemu wykrywania włamania z innymi dyscyplinami zabezpieczeń, takimi jak nadzór wideo lub kontrola dostępu, pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Nadzór wideo

Systemy nadzoru wideo niezawodnie monitorują obszary wrażliwe i rejestrują wszelkie procesy zachodzące przed i po zdarzeniu. W razie wykrycia krytycznego odstępstwa, takiego jak przebywanie nieupoważnionej osoby w danym pomieszczeniu, alarm jest przekazywany automatycznie do centrum sterowania oraz w pomieszczeniu tym uruchamiana jest kamera.