Zarządzanie budynkami w zakresie przechowywania krytycznych materiałów

W naukach przyrodniczych ochrona wartościowych produktów i materiałów jest niezwykle ważna, ale również stanowi niezwykłe wyzwanie. Ważna jest dlatego, że konieczne jest zapewnienie najlepszej jakości zasobów leczniczych lub badawczych; wyzwanie zaś stanowi dlatego, że trudno jest utrzymać zgodność z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi i technologicznymi. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie przechowywania krytycznych materiałów, możesz z łatwością kontrolować i monitorować wszystkie stosowne parametry w ramach jednego systemu.

Korzyści

Kompleksowe podejście do zarządzania przechowywaniem krytycznych materiałów

Systemy przechowywania dołączone do obiektów naukowych, opieki zdrowotnej i produkcyjnych są środowiskami o kluczowym znaczeniu, które muszą podlegać uważnej kontroli. Jednym z ważnych aspektów jest kontrola klimatu: Przykładowo, nieznaczna zmiana temperatury może spowodować, że całe transze danego produktu staną się bezużyteczne. Utrzymywanie optymalnych, homogenicznych warunków powietrza może być skomplikowane wskutek rozkładu obiektu magazynowego, który powszechnie zakłada istnienie dużych otwartych przestrzeni, które z kolei stanowią wyjątkowe wyzwanie dla systemów wentylacji i wykrywania pożaru. Aby niezawodnie chronić produkty i materiały i jednocześnie zapewnić bezpieczne i komfortowe środowisko pracy, łączymy wszystkie funkcje zarządzania, w tym monitorowanie, alarmowanie i raportowanie, w jeden kompleksowy, w pełni zintegrowany system.

Nasze dopracowane rozwiązania w zakresie monitorowania korzystają z najnowszej technologii czujników, aby stale mierzyć parametry środowiskowe, takie jak temperatura i wilgotność. Funkcje jednolitego raportowania sprawiają, że dane te są łatwo dostępne i umożliwiają identyfikowanie potencjału ulepszenia wydajności energetycznej. W ten sposób można optymalnie chronić kosztowne produkty, spełniając przy tym wymogi przepisów i akredytacji i jednocześnie ponosząc minimalne nakłady czasu i zasobów. Wszystkie te funkcje są zintegrowane z innymi dyscyplinami w ramach infrastruktury zarządzania budynkiem (przykładowo, systemy ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, takie jak kontrola dostępu, wykrywanie włamania i nadzór wideo), aby pomóc Ci w uzyskaniu maksymalnej efektywności operacyjnej.

Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies

Portfolio

W pełni zintegrowane systemy sterowania Twoim obiektem przechowywania krytycznych materiałów

Nasz szeroki portfel systemów zarządzania budynkami, w których ma miejsce przechowywanie krytycznych materiałów, obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze aplikacji. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznaj się z naszymi produktami przedstawionymi poniżej.

Monitorowanie środowiska wraz z CMT

Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych zawieszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z sieciowego komputera. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujki obecności.

Kontrola urządzeń HVAC

Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki naszym dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązań, korzystasz z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczeń przed awariami. Nasz portfel urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą wydajnością energetyczną.

Oświetlenie

Dostosowana do potrzeb regulacja oświetlenia i zaciemnienia jest podstawowym komponentem naszych koncepcji pomieszczeń sterylnych. Poprzez optymalizację sterowania oświetleniem i zasłonami w Twoim obiekcie, nasze systemy automatyki budynkowej i sterowania umożliwią oszczędzenie znacznych ilości energii. To sprawia, że nasze zintegrowane rozwiązania są idealnie dostosowane do wymogów klasy A wydajności energetycznej, do której kwalifikują się jedynie budynki o najwyższym poziomie automatyki.

Pomiar cząstek stałych

Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.

Wykrywanie pożaru

Czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.

Tłumienie pożaru

Wraz z Sinorix™ oferujemy rozwiązanie w zakresie tłumienia pożaru, które jest idealnie dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w obiektach przechowywania krytycznych materiałów. Sinorix™ zapewnia szybkie i niezawodne gaszenie pożarów różnego typu. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb, celem zapewnienia maksymalnej ciągłości działalności i gwarantują optymalną ochronę osób, środowiska, procesów i mienia.

Regulacja powietrza w pomieszczeniach

Wraz z Compliant Control Technology oferujemy inteligentną automatykę budynkową, spełniającą wysokie wymogi techniczne i, w szczególności, restrykcyjne wymogi regulacyjne stawiane przez sektor nauk przyrodniczych. Compliant Control Technology skutecznie reguluje i monitoruje wszelkie parametry w budynkach, w których prowadzone są badania przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produktów - różnica ciśnień w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność panujące w pomieszczeniu. W ten sposób można w każdej chwili zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie Compliant Control Technology pomaga zwiększyć wydajność energetyczną budynków i obniżyć koszty operacyjne. W celu szybkiego i łatwego przeglądu kluczowych parametrów, systemy regulacji powietrza w pomieszczeniach są wyposażone w wygodne wyświetlacze. Automatycznie generują ostrzeżenia i informują o naruszeniach wartości granicznych poprzez zmianę kolorystyki oraz wyświetlają alarmy krytyczne w postaci tekstowej.

Kontrola dostępu

Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują centralnie aktywność użytkowników i dostarczają wyraźne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu i danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.

Wykrywanie włamania

Nasze nowoczesne systemy zabezpieczeń spełniają pełny zakres wymogów bezpieczeństwa i mogą zostać zainstalowane w jakiejkolwiek wymaganej konfiguracji. Poprzez integrację systemu wykrywania włamania z innymi dyscyplinami zabezpieczeń, takimi jak nadzór wideo lub kontrola dostępu, pomagamy Ci zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności kosztów.

Nadzór wideo

Systemy nadzoru wideo niezawodnie monitorują obszary wrażliwe i rejestrują wszelkie procesy zachodzące przed i po zdarzeniu. W razie wykrycia krytycznego odstępstwa, takiego jak przebywanie nieupoważnionej osoby w pomieszczeniu, alarm zostanie przekazany automatycznie do centrum sterowania oraz w danym pomieszczeniu zostanie uruchomiona kamera.

Back to Critical Storage

We provide you with highly reliable fire safety systems that detect open and smoldering fires as early as possible.

Image

Fire Suppression

Our reliable fire suppression solutions can be tailored to fit needs of your critical storage; ensuring that product damage is limited as much as possible.

Image

Fire detection

Fire detection in large critical storage facilities is particularly challenging. Using our intelligent ASAtechnology, Sinteso™ S-LINE flame detectors provide earliest possible detection and alarming before a fire has a chance to develope and spread through the valuable stored assets.

Image

Alarming and Evacuation

Early intervention makes it possible to avoid the serious damage that can occur in a critical storage facility, efficiently protecting people and assets.

Back to Critical Storage

Critical storage facilities house various types of raw material, packing material, and finalized products. A secure critical storage must incorporate a multifaceted storage system that keeps materials safe and eases the logistics of moving the precious cargo.

Image

Video surveillance

The video surveillance system monitors sensitive areas and records the processes before and after an event, helping to detect sabotage and verify events.

Image

Access control

Efficient access control is of primary importance especially in security areas such as warehouses which should only be entered by authorized personnel with access cards (badge, smart card). With our integrated access control technology every zone can be controlled based on time, location and person - configured to meet individual needs. We offer dedicated access control to prevent unauthorized persons from entering sensitive areas and keeping your valuables secure.

Image

Intrusion detection

Modern security systems must satisfy a broad range of security requirements and allow installation in a variety of configurations. By combining intrusion detection systems with other security disciplines such as video surveillance or access control, we help you to increase your security while at the same time saving costs.

Back to Critical Storage

Critical storage areas provide numerous energy saving opportunities. From building automation and control systems, integrated mean kinetic temperature algorithms to environmental monitoring, Siemens provides dedicated technologies to keep your valuables secured and stored at the right temperature while at the same time our technologies increase your warehouse’s energy efficiency.

Image

Airlock interlocking system (AIS)

The entire airlock control system operates autonomously and can be quickly and flexibly adapted to individual requirements. Integration additionally enables features such as locking by the gas detection technology and dynamic adjustment of purge times. Integrated access control reliably controls people flow.

Image

HVAC control

Siemens offers a comprehensive range of building automation systems and energy optimized HVAC controls for every area of use such as heating, ventilation, air conditioning, cooling application, and for every technical requirement. The Siemens building automation and control system manages all these areas efficiently to minimize energy costs and increase the customer's bottom line.

Back to Critical Storage
Image

Environment monitoring with CMT

Compact Monitoring Technology (CMT) reliably monitors room conditions and particles in critical environments. A preconfigured control cabinet contains all the components necessary for data acquisition, visualization and archiving. Operation is done via an integrated touch panel or networked PC. Additionally, linking to an airlock control system or presence detectors, for example, is also possible. CMT ensures compliance with Electronic Record regulations like FDA 21 CFR Part 11 or EU GMP Annex 11.

Image

Integrated mean kinetic temperature (MKT) Algorithms

Mean Kinetic Temperature (MKT) enables the accurate calculation of environmental impact on quality.