Wydajność Budynków

Przekształć swoje budynki w wysokowydajne aktywa

Rozwiązania zapewniające efektywność po stronie popytu
Webinar: Evolution of automation in data center cooling

WEBINAR: Ewolucja automatyzacji w chłodzeniu centrów danych

Automatyzacja procesów chłodzenia i wdrażanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja, może pomóc w przeniesieniu operacji centrum danych na wyższy poziom. Dołącz do naszego webinara, aby dowiedzieć się, jak poprawić niezawodność termiczną, zoptymalizować konserwację sprzętu i obniżyć koszty operacyjne.

Jak zwiększyć wydajność budynku?

Zwiększona efektywność budynków

Każdy budynek zaczyna się w innym punkcie na drodze do zrównoważonego rozwoju - stwarza to unikalne zestawy wyzwań i możliwości związanych z wydajnością. Od podmiotów publicznych po globalne przedsiębiorstwa, Siemens projektuje i wdraża programy poprawy efektywności i zrównoważonego rozwoju budynków, które są współmierne z własnymi ograniczeniami i celami organizacji.

 

Globalna sieć ekspertów firmy Siemens wykorzystuje zaawansowane technologie i analizy budynków, aby zapewnić jedną z najbardziej wszechstronnych na rynku usług związanych z wydajnością budynków i zrównoważonym rozwojem.

Zaawansowane technologie dla lepszej wydajności budynku

Ważne jest, aby zadbać o to, by budynki spełniały swoje zadanie przez wiele lat, jednocześnie efektywniej zarządzając zasobami i kosztami. Wymaga to całościowego podejścia - i partnera, który rozumie możliwości technologiczne dla organizacji, które chcą monitorować, ulepszać i raportować wydajność swoich obiektów. Łączymy najnowsze technologie budynkowe z zaawansowanymi funkcjami analitycznymi i usługami cyfrowymi, które zapewniają nowy poziom wydajności budynku - od pojedynczych budynków, kampusów do obiektów rozproszonych geograficznie. W ten sposób pomagamy podmiotom sektora publicznego, korporacyjnego i instytucjonalnego na rynku nieruchomości inwestycyjnych w osiągnięciu ich celów strategicznych i operacyjnych.

Lepsza wydajność budynku oparta na dogłębnej wiedzy 

Wraz ze wzrostem złożoności operacji budynkowych zmienia się możliwoś optymalizacji wydajności. Nasi globalni specjaliści pomagają w dodawaniu krytycznych zasobów i umiejętności do wewnętrznych zespołów i zapewniają osiągnięcie celów, aby wdrożone programy przynosiły oszczędności. Od inżynierów energii po kierowników projektów i inżynierów serwisu, nasi specjaliści czerpią ze swojej strategicznej i operacyjnej wiedzy, aby przechwycić właściwe dane dotyczące obiektu, zidentyfikować i ustalić priorytety oraz podjąć działania optymalizacyjne. Dbają o to, aby otrzymać kompetentne i proaktywne, wszechstronne wsparcie, zapewniające umiejętności odpowiednie do danego wyzwania, na każdym etapie programu poprawy wydajności.

Nowy raport: Rozwiązanie problemu dekarbonizacji dzięki rozproszonym źródłom zasilania

Dekarbonizacja to krytyczna transformacja, która wpływa na wszystkie przedsiębiorstwa w sektorze handlowym i przemysłowym. Dowiedz się, jakie środki należy podjąć, aby rozpocząć drogę do dekarbonizacji - pobierz bezpłatny raport już teraz.

Zrównoważone budynki

Przekształć swoje budynki w wysokowydajne aktywa

Siemens cieszy się zaufaniem organizacji publicznych i komercyjnych na całym świecie, które chcą zwiększyć wartość i konkurencyjność swoich budynków i infrastruktury. Osiągamy to poprzez świadczenie usług w zakresie wydajności budynków i usług doradczych - popartych dogłębną wiedzą i możliwością świadczenia usług cyfrowych w oparciu o dane - które maksymalizują wydajność, minimalizują koszty operacyjne i zmniejszają wpływ na środowisko.

Przekształć dane w zyski w całym portfolio budynków

Siemens oferuje potężne możliwości gromadzenia danych i ich analizy, które pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji dotyczących nieruchomości - od renegocjacji umowy najmu po strategie nabycia lub zbycia aktywów. U jej podstaw znajduje się Navigator, oparta na chmurze platforma energii i zrównoważonego rozwoju. Nasi eksperci, dzięki danym z platformy oraz ich dogłębnej wiedzy w zakresie instalacji budynkowych i zarządzania energią prowadzą działania w zakresie optymalizacji. Nieustannie identyfikują, porównują i ustalają priorytety w zakresie nowych możliwości zwiększenia wydajności budynku.

Nieruchomości korporacyjne

Uwolnij środki na swoją podstawową działalność

Zacznij wdrożenie w zakresie programu poprawy wydajności budynków i zarządzania, które zmniejszają koszty i ryzyko związane z zarządzaniem portfelami budynków rozproszonych oraz wspierają cele strategiczne i cele zrównoważonego rozwoju.
Jak Marriott Hotels Europe planuje zaoszczędzić 1 milion euro rocznie dzięki optymalizacji wydajności budynku

Pobierz raport

Nieruchomości instytucjonalne

Wydajność budynku zapewnia zwrot z inwestycji

Zwiększ wartość swojego portfela nieruchomości i zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki zaufanym usługom w zakresie wydajności i doradztwa, które pomagają identyfikować i priorytetyzować obszary potencjalnych oszczędności, obniżać emisje CO₂ i zmniejszać ryzyko związane ze zgodnością ze środowiskiem - dzięki czemu budowanie portfeli może wyprzedzać rynek.
Dekarbonizacja nieruchomości: specjalny raport we współpracy z Property Funds World

Pobierz raport

Sektor publiczny

Zrównoważyć kurczące się budżety poprawą poziomu usług

Poprawa wydajności budynków może być kluczowym czynnikiem sukcesu dla podmiotów publicznych w celu wypełnienia rosnących luk w finansowaniu. Nasze usługi w zakresie wydajności i doradztwa w połączeniu z opcjami finansowania pozabilansowego, obniżają poziom inwestycji początkowych, poprawiają efektywność wykorzystania zasobów oraz zmniejszają koszty operacyjne i emisję dwutlenku węgla.
Mniejsze koszty energii i lepsze środowisko do nauki w Sosnowcu w Polsce

Pobierz raport

Kierownicy budynków

Spełniaj potrzeby interesariuszy w bardziej konsekwentny sposób

W kontekście rosnącej złożoności operacyjnej biznesu, optymalizacja wydajności budynku zgodnie z budżetami, przy jednoczesnej poprawie jakości i produktywności miejsca pracy, wymaga zdolności do identyfikowania i wykorzystywania zużycia energii oraz poprawy wydajności dostaw.
Jak tajwański szpital Chang Gung Memorial Hospital zmniejsza swoje roczne zużycie energii o 2 miliony kWH

Pobierz raport

Efektywność budynku w praktyce

Referencje

Sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności budowania może przybierać różne formy. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w które byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, w jaki sposób organizacje takie jak Twoja skorzystały z naszej wiedzy i usług.
Dokonywanie właściwych wyborów dzisiaj wpłynie na Twoją efektywność w dłuższej perspektywie

Dokonywanie właściwych wyborów dzisiaj wpłynie na Twoją efektywność w dłuższej perspektywie

Od optymalizacji taktycznej po strategiczną, długoterminowe programy wydajnościowe - bez względu na Twoje cele i gdziekolwiek jesteś na swojej drodze do wydajności i zrównoważonego rozwoju. Nasze usługi pozwalają zoptymalizować sposób, w jaki konsumujesz, kupujesz, a nawet wytwarzasz energię.

Poznaj nasze portfolio