Siveillance Control Pro

Siveillance Control Pro

Sterowanie i kontrola infrastruktury o kluczowym znaczeniu

Siveillance Control Pro chroni Twoją działalność poprzez zintegrowany system zarządzania zabezpieczeniami, oferujący niezawodną i skoordynowaną reakcję w ramach procedur awaryjnych i rutynowych. Zapewnienie bezpieczeństwa Twojego personelu i społeczności oraz utrzymanie ciągłości działalności wymaga efektywnego planowania, komunikacji i koordynacji zasobów w ramach wszystkich działań z jednego punktu. Dzięki korzystaniu z jednego oprogramowania, rozwiązanie umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz integrację polityk i procedur bezpieczeństwa. Siveillance Control Pro integruje systemy nadzoru wideo, kontroli dostępu i wykrywania wtargnięć, a także systemy pochodzące od stron trzecich. Chodzi tu o pełne dostosowanie się do Twoich potrzeb i zaoferowanie możliwości rozszerzania systemu na bieżąco. Personel terenowy często potrafi dokonać najlepszej oceny danego incydentu. Dlatego też Siveillance Control Pro oferuje rozszerzenie na urządzenia mobilne za pomocą aplikacji. Siveillance Control Pro został zaprojektowany po to, aby wspierać sterowanie i kontrolę infrastruktury o kluczowym znaczeniu.  

Zapoznaj się z broszurą dotyczącą zintegrowanego systemu zarządzania zabezpieczeniami Siveillance Control Pro

Odbierz darmową broszurę!

Informacje o produkcie

Rozwiązanie w zakresie sterowania i kontroli infrastruktury o kluczowym znaczeniu

Siveillance Control Pro jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie zarządzania zabezpieczeniami, które łączy w sobie wiele niezależnych systemów. Dzięki modułowej strukturze, wysokiej elastyczności i wyjątkowej niezawodności rozwiązania Siemens Siveillance Control Pro w zakresie sterowania i kontroli, Twoja infrastruktura o kluczowym znaczeniu może sprostać każdemu wyzwaniu. 
Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.