Siveillance Control

Siveillance Control

Bezproblemowa konsolidacja różnych dyscyplin w ramach jednego systemu

Siveillance Control to pierwsze rozwiązanie oparte na inteligentnych rozwiązaniach systemu zapewniającego odniesienie geograficzne w połączeniu z unikalną strukturą logiczną i oferujące istotne funkcje sterowania i kontroli. Siveillance Control to niezawodne rozwiązanie w ramach zarządzania danymi dotyczącymi bezpieczeństwa fizycznego (Physical Security Information Management - PSIM), które wspiera średnich i dużych klientów przemysłowych w procesie zarządzania ryzykiem, jednocześnie pozwalając obniżyć koszty operacyjne.

Informacje o produkcie

PSIM został zdefiniowany na nowo dzięki całkowicie nowemu podejściu

Będąc systemem kolejnej generacji, Siveillance Control wprowadza pewną liczbę nowych osiągnięć, które redukują poziom złożoności PSIM. To przełomowe podejście wzmacnia proces wspierania decyzji inteligentnym przepływem pracy oraz najbardziej zaawansowanymi zdolnościami zarządzania incydentami na rynku.

Inteligentne rozwiązania systemu georeferencyjnego

Siveillance Control jest pierwszym tego rodzaju systemem, który w pełni włącza inteligentne rozwiązania systemu georeferencyjnego. Teraz jest możliwe mapowanie całej struktury budynków, zdarzeń i dyscyplin za pomocą fuzji modeli danych i specyfikacji infrastruktury. Dzięki Siveillance Control bezpieczeństwo nie polega jedynie na zarządzaniu czujnikami i dyscyplinami, lecz na zapewnieniu holistycznego zrozumienia sytuacji na rzecz szybszego przetwarzania i wyższej jakości danych, co gwarantuje najwyższy poziom świadomości sytuacyjnej.

 

Otwarty, elastyczny, przyszłościowy

Otwarta, elastyczna architektura Siveillance Control płynnie konsoliduje różne systemy ochrony i bezpieczeństwa, takie jak system kontroli dostępu, wykrywania wtargnięć oraz nadzoru wizyjnego w ramach jednej wspólnej platformy. Otwarte interfejsy gwarantują łatwą integrację nowych generacji sprzętu i oprogramowania w przyszłości, oferując tym samym maksymalną elastyczność i ochronę inwestycji. Dodatkowe usługi zapewniają zdalną obsługę oraz najwyższą wydajność systemu, teraz i w przyszłości.

 

Możesz sprostać wyzwaniom w zakresie zabezpieczeń i poprawić ogólny poziom bezpieczeństwa i ochrony pracowników i aktywów. Siveillance Control to przyszłościowe rozwiązanie chroniące Twoje inwestycje.

Przykłady zastosowań

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.