Energy and performance services help achieving specific sustainability and business performance targets

Dekarbonizacja - zwiększ efektywność energetyczną swojej firmy

Zmniejsz wykorzystanie energii elektrycznej w procesie produkcji i zaoszczędź nawet 2 mln złotych rocznie 
Dekarbonizacja czyli wydajność elektryczna

Dekarbonizacja – droga do neutralności klimatycznej

Pobierz opracowanie i na przykładzie białostockiej firmy Brintons Agnella sprawdź, jakie działania pozwoliły na:

• oszczędności rzędu 2 mln zł rocznie

• zmniejszenie zużycia energii w fabryce aż o 20%

• uzyskanie certyfikatów efektywności energetycznej o wartości ponad 900 tys. złotych

• realizację tej inwestycji  z uzyskanych oszczędności - bez finansowania przez klienta

Globalne trendy

Efektywność eneregtyczna z Grid Egde. Poznaj nowe możliwości

Grid Edge to punkt styku pomiędzy inteligentną siecią energetyczną, a podłączonymi do niej odbiorcami energii. Znaczący postęp technologii w zakresie energii odnawialnej, magazynowania, zarządzania energią, cyfryzacji, jak i poprawy efektywności energetycznej, stwarza potencjał do optymalizacji. Dostępne technologie pozwalają zakładom przemysłowym, obiektom infrastrukturalnym, czy też budynkom, zmniejszyć zużycie energii, wytwarzać ją lokalnie, uczestniczyć aktywnie w rynku oraz świadomie optymalizować wydajność aktywów przedsiębiorstwa.

Osiągnijmy razem Twoje cele w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju

Nasze usługi w zakresie efektywności energetycznej łączą głęboką wiedzę technologiczną w zakresie wytwarzania, dystrybucji i zarządzania energią z wydajnością infrastruktury obiektowej i zarządzaniem budynkami.

Cykl życia projektu

Doradztwo i ekspertyza wdrożeniowa w pełnym zakresie i cyklu życia projektu

Każdy projekt jest unikalny, a jego zakres opiera się na specyficznych wymaganiach. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy specjalistycznej firmy Siemens w zakresie efektywności energetycznej, obejmujemy swoim działaniem każdy etap od wstępnej oceny do zarządzania i utrzymania wdrożonych rozwiązań. Techniczna implementacja naszych rozwiązań i usług jest wspierana przez dostosowane do potrzeb klienta modele biznesowe, które umożliwiają szybsze wdrożenie projektu w optymalnym zakresie – nawet bez początkowej inwestycji.

Przejrzystość projektu

Dokładnie badamy Państwa sytuację i specyfikę w zakresie zaopatrzenia w energię, określamy zużycia i wydajności infrastruktury oraz wspólnie określamy Państwa wymagania i potrzeby. W trakcie analizy weryfikujemy już wyznaczone cele i wykrywamy potencjały usprawnień dla prowadzonej działalności. W zależności od celów i uwarunkowań, usprawnienia i zakres prac zostaną określone we wspólnym procesie.

Określenie optymalnego zakres projektu

W fazie koncepcyjnej i projektowej analizowane są różne scenariusze dotyczące dostaw energii, usprawnień poprawiających efektywność energetyczną oraz wydajność aktywów. Dodatkowo, analizowane są możliwe modele biznesowe. Odbywa się to na podstawie konkretnych danych i jest przetwarzane za pomocą naszych wewnętrznych narzędzi do symulacji i projektowania. Kompleksowa koncepcja i studium wykonalności są przeprowadzane w celu zdefiniowania i dopracowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania. 

Przygotowanie zatwierdzenia projektu

W naszym procesie inżynieryjnym określamy koszty inwestycyjne projektu i ustalamy szczegółowy plan metody i harmonogramu wdrożenia. Określa się wymagania dla wszystkich planowanych do wdrożenia usprawnień, koordynując ich synergię i optymalizację dla osiągnięcia maksymalnej wydajności. Ponadto ustalane są procedury zarządzania aktywami oraz definiowany jest ogólny plan eksploatacji i konserwacji z uwzględnieniem wybranego modelu biznesowego. Obejmuje to przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad i przepisów.
 

Wiążąca oferta na koniec tej fazy zapewnia Państwu bezpieczeństwo inwestycji dzięki gwarantowanym wynikom w zakresie kosztów, terminów i wydajności rozwiązań. Dodatkowo można opracować indywidualną propozycję finansowania.

Realizacja określonych usprawnień

Twoje indywidualne rozwiązanie „pod klucz” jest budowane w ramach kosztów i w terminie zgodnie z określoną specyfikacją techniczną, z najlepiej dobranymi produktami i komponentami. Wszystkie usprawnienia są wdrażane zgodnie z ustaleniami. W ramach stosowanych w firmie Siemens procesów zarządzania projektami zapewniona jest zgodność ze wszystkimi istotnymi aspektami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości, ochrony środowiska oraz zarządzania zmianami i logistyki.
 

Dokładne testy odbiorcze w fabryce i na budowie, szkolenia i obszerna dokumentacja zapewniają natychmiastową zdolność operacyjną rozwiązania po oficjalnym przekazaniu oraz gwarantują osiągnięcie rezultatów.

Wykorzystywanie mocy danych

Obsługa serwisowa może zostać zlecona do naszych globalnie rozproszonych centrów serwisowych. Wdrożone usługi konserwacji korygującej i prewencyjnej minimalizują czasy przestojów. Nasze centra serwisowe z obsługą 24/7 zapewniają szybką reakcję na nieprzewidziane zdarzenia, maksymalizując dostępność Twojego rozwiązania i podłączonych do niego aktywów.
 

  • Podłączenie i wizualizacja – połączenie z chmurą usługową oraz wizualizacja danych pracy instalacji i wskaźników np. generowanej energii
  • Informacja i wsparcie - porównanie stanu bieżącego z oczekiwanym w zakresie zachowania systemów oraz stanu komponentów, w tym automatyczne powiadamianie o stanach nieoptymalnej pracy.
  • Optymalizacja – ciągłe sprawdzanie potencjału optymalizacyjnego np. aktualizacja strategii operacyjnej lub rozbudowa systemu
Pogłębiona analiza

Razem z nami odkryj wydajność energetyczną

Zobacz jak nasi eksperci wyjaśniają, w jaki sposób usługi w zakresie efektywności energetycznej mogą pobudzić Twoją firmę i umożliwią uzyskanie szybkich rezultatów.