Aparatura łączeniowa SENTRON

Elektryczne łączenie – bezpieczne, elastyczne i produktywne

Bezpieczne rozłączanie systemów elektrycznych z sieci zasilającej stanowi podstawę ochrony ludzi, a także samych systemów. Oferujemy szeroką gamę aparatów łączeniowych SENTRON do bezpiecznego, zgodnego z normami i wydajnego łączenia urządzeń elektrycznych. Ludzie chronieni są przez cały czas przed wypadkami elektrycznymi, a systemy elektryczne są niezawodnie zabezpieczane przed uszkodzeniem. Dodatkową korzyścią jest elastyczny i bardziej produktywny proces inżynieryjny.

Znajdź odpowiedni aparat łączeniowy

Industry Mall

Rozłączniki i przełączniki sieci

Kompleksowa ochrona użytkowników i systemów

Niezależnie od tego, czy jest to instalacja czy konserwacja: aby zabiec wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu przez prąd elektryczny podczas pracy na systemach elektrycznych, należy zapewnić odpowiednią ochronę. Bezpieczeństwo personelu ma zawsze najwyższy priorytet. Najważniejsze jest zatem bezpieczne rozłączenie sieci od zasilania. Tym samym, w celu uniknięcia awarii i przestojów konieczne jest zagwarantowanie niezakłócalnego zasilania zawsze wtedy, gdy tylko jest to możliwe.

Zwiększenie bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i poziomu złożoności

Rozłączniki łączą i rozłączają urządzenia elektryczne nawet pod obciążeniem. Przełączniki sieci umożliwiają przełączanie pomiędzy dwoma źródłami zasilania, gwarantując jednocześnie ciągłość zasilania. Urządzenia te są łatwe w montażu i we wprowadzeniu do eksploatacji. Dzięki modułowej budowie i bogactwie akcesoriów, istnieje możliwość łatwego doposażenia urządzeń o nowe funkcje. Dogodne procesy zamówieniowe i szybkie dostawy pozwalają na optymalizację stanów magazynowych, czasu i inwestycji finansowych. Dzięki danym CAx projektowanie i konfiguracja sieci staje się prostsza i zautomatyzowana.

Rozłączniki z bezpiecznikami 3KF

Rozłączniki z bezpiecznikami 3KF spełniają wszystkie wymagania rozłączników głównych, awaryjnych i serwisowych. Zostały zaprojektowane do systematycznego zapobiegania wypadkom związanym z instalacją elektryczną. Przykładowo, odpowiednia blokada zapobiega nieautoryzowanym operacjom łączeniowym. Urządzenia te są proste w instalacji, a rozbudowanie ich o nowe funkcje jest równie bezproblemowe. Odpowiednie wkładki bezpiecznikowe LV HRC są dostępne do 800 A.

Rozłączniki izolacyjne 3KD

Rozłączniki izolacyjne 3KD mogą być elastycznie stosowane jako rozłączniki główne, awaryjne i serwisowe. Jest to możliwe dzięki wszechstronnym opcjom podłączenia, wykonaniom napędów oraz szerokiej gamie akcesoriów. Osłony zacisków gwarantują zwiększoną ochronę przed dotykiem i zapobiegają porażeniu prądem. Dzięki przezroczystym osłonom, pozycje styków są wyraźnie widoczne przez cały czas.

Przełączniki sieci 3KC

Przełączniki sieci 3KC bezpiecznie przełączają pomiędzy dwoma źródłami zasilania i zapewniają jego ciągłość, jeśli jedno ze źródeł zasilania zawiedzie. Urządzenia te mogą również przełączać pomiędzy dwoma obciążeniami i zapobiegać zakłóceniom w działaniu. Oprócz automatycznych przełączników sieci (3KC ATSE) dostępne są również wersje zdalnie sterowanie (3KC RTSE) oraz ręczne (3KC MTSE). 3KC MTSE stosuje się do manualnego przełączania do 1600 A pomiędzy dwoma źródłami zasilania lub dwoma obciążeniami i może być mechanicznie zablokowany. Stosowane w przemyśle i infrastrukturze, wszystkie przełączniki sieci spełniają wymagania norm IEC 60947-6-1 oraz IEC 60947-3.

Rozłączniki manewrowe i awaryjne 3LD

Gdy wystąpi awaria zasilania, nasze rozłączniki 3LD2 bezpiecznie rozłączają i izolują sieci elektryczne – odnosi się to do silników AC, systemów klimatyzacyjnych i instalacji solarnych. Rozłączniki te są sprawdzone w licznych zastosowaniach, szczególnie w przemyśle budowy maszyn i systemów transportowych, a także w przemyśle chemicznym i spożywczym. Są certyfikowane jako rozłączniki ręczne spełniające wymagania norm IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Część 107 oraz EN 60947-3. Zgodnie z DIN EN 60204-1, mogą być one również stosowane jako włączniki, rozłączniki główne i awaryjne. Dostępne są również wykonania zgodne z UL Standard 508 dla zastosowań międzynarodowych.

Rozłączniki bezpiecznikowe 3NP

Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe 3NP zapewniają szeroki zakres funkcji ochronnych i dogodny system przyłączy. Ochrona typu reach-round i ochrona przed bezpośrednim dotknięciem w nowych rozłącznikach 3NP1 zapobiega dotknięciu przez użytkownika części przewodzących prąd, gdy urządzenie jest zamontowane w systemie szyn nawet wtedy, gdy konieczny jest dostęp od tyłu. Rozłączniki są dostępne w pięciu wielkościach do 630 A, a dzięki kompaktowej budowie charakteryzują się oszczędnością miejsca. Wszystkie urządzenia można szybko i łatwo zamontować na płytach montażowych lub szynach w systemach 40 lub 60 mm.

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 3NJ4 i 3NJ5

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 3NJ4 i 3NJ5 posiadają funkcje łączenia pod obciążeniem i rozłączania w jednym systemie. Dzięki zintegrowanemu bezpiecznikowi niskiego napięcia HRC zapewniają one także niezawodne zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe. Ich bardzo zwarta konstrukcja i różnorodne opcjonalne sposoby podłączania sprawiają, że są one optymalnym rozwiązaniem w zastosowaniach wymagających okazjonalnego przełączania ręcznego oraz odłączania linii zasilających odbiorniki i linii rozdzielczych w budynkach użytkowych i przemysłowych.

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 3NJ6

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe 3NJ6 wyposażone są w zintegrowany element łączeniowy jednoprzerwowy lub dwuprzerwowy. Idealnie nadają się do zastosowań gdzie konieczne jest wyprowadzenie wielu wyjść kablowych sieci rozdzielczej na minimalnej przestrzeni. Inteligentny system wtykowy ułatwia montaż urządzeń.

Łączniki do ręcznych operacji łączeniowych

Łączniki mogą służyć do załączania i wyłączania systemów oświetleniowych, silników i innych urządzeń elektrycznych. Łączniki umożliwiają ręczne łączenie obciążeń elektrycznych w dowolnym momencie. Instalacja naszych urządzeń jest ponadto bardzo prosta i nie wymaga żadnych narzędzi.

Łączniki do elektrycznych operacji łączeniowych

Łączenie elektryczne występuje wtedy, gdy do celów kontroli lub automatyki stosuje się sterownik – na przykład w budynkach lub systemach oświetleniowych w klatkach schodowych, systemach grzewczych i silnikach. Nasze przekaźniki lub styczniki instalacyjne wykonują operacje łączeniowe obciążeń elektrycznych automatycznie. Przełączniki czasowe pozwalają zwiększyć bezpieczństwo i wygodę oraz zmniejszyć zużycie energii.

Transformatory, zasilacze, gniazda

Jeśli potrzebujesz gniazdek zasilających do instalacji w rozdzielnicy lub zasilaczy – oferujemy szeroki zakres wykonań zgodnych z normami VDE, UL, CEI lub CEE. Odporne na zwarcie transformatory i zasilacze na różne poziomy napięć i mocy spełniają wszystkie wymagania odnośnie bezpieczeństwa w sieciach niskiego napięcia.

Najważniejsze informacje na temat rozłączników i przełączników sieci

Pobierz ulotkę

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące technologii dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Więcej informacji

Kompleksowe bezpieczeństwo

W instalacjach technicznych bezpieczeństwo ludzi i maszyn ma zawsze najwyższy priorytet. Z aparaturą łączeniową SENTRON uzyskujesz niezawodną ochronę ludzi wraz z wysoką dostępnością sieci. Nasza obszerna oferta produktów zapewnia spójne i ciągłe zasilanie, zapobiegając jednocześnie awariom zasilania i przestojom. Odkryj nasze bogate portfolio teraz.

Znajdź odpowiedni aparat łączeniowy

Industry Mall