SENTRON PAC

Liczniki energii i mierniki parametrów sieci

Stosowane są głównie w rozdzielnicach do pomiaru ilości energii, rozpływu mocy czy podstawowych parametrów jakościowych jak napięcie, częstotliwość i prąd. Zastosowana w miernikach komunikacja sprzyja integracji z wieloma systemami automatyki. Dzięki temu urządzenia te są nie tylko podstawowym narzędziem pomiarowym, stają się także niezastąpionym partnerem w biznesie, którego głównym celem jest optymalizacja kosztów zużycia energii, a w rezultacie ochrona środowiska naturalnego.

Przegląd oferty

 
PAC3100
PAC3200
PAC4200
Liczba mierzonych
wartości
> 30
> 50
> 200
Podstawowe parametry pomiarowe,
np. napięcie, prąd, moc,
częstotliwość, współczynnik mocy
(min./maks. wartości)
Rozszerzone parametry pomiarowe,
np. THD, asymetria prądu i napięcia
Kąty fazowe, harmoniczne
szczegółowe
Liczniki energii (pobór i zwrot)
pozornej, czynnej, biernej
–/✔/✔
✔/✔/✔
✔/✔/✔
Klasa dokładności zgodnie z
IEC 62053 moc czynna, moc bierna
1/3
0.5/2
0.2S/2
Zapis profilu obciążenia
ze stemplem czasowym
Licznik godzin pracy
Maks. liczba limitowanych
zmiennych
6
12
Logika boolowska wartości/wejść
–/–
✔/–
✔/✔
Rejestrator zdarzeń
ze stemplem czasowym
Ethernet (Modbus TCP)
10 Mbit/s
10/100 Mbit/s
RS485 (Modbus RTU)
Zintegrowany
Opcjonalnie
Opcjonalnie
PROFIBUS DP (V1/V2)
 
Opcjonalnie V1
Opcjonalnie V1/V2
Zintegrowana brama:
Ethernet <-> RS485 (Modbus)
Liczba wejść cyfrowych/wyjść
cyfrowych
2/2
1/1
2/2
Wys. x Szer. x Gł. (w mm)
96 x 96 x 56
96 x 96 x 56
96 x 96 x 82
Głębokość po zamontowaniu:
PAC/PAC z modułem rozszerzenia
(w mm)
51/–
51/73
77/99
 
PAC5100
PAC5200
Maks. napięcie wejściowe L-L / L-N
690V / 400V
690V / 400V
Elektrycznie izolowane wejścia napięciowe
Wersja bez wyświetlacza (z web serwerem)
Napięcie, prąd, moc, częstotliwość,
współczynnik mocy
Liczniki energii (pobór i zwrot)
pozornej, czynnej, biernej
✔/✔/✔
✔/✔/✔
THD
Kąty fazowe
Harmoniczne (prądu, napięcia)
2 - 40
2 - 40
Zapis profilu obciążenia ze stemplem
czasowym
Migotanie zgodnie z IEC 61000-4-15
Licznik godzin pracy
Limitowane zmienne
Funkcje logiczne
Rejestrator zdarzeń
Raportowanie zgodnie z EN 50160
Zintegrowany rejestrator zakłóceń
Ethernet (Modbus TCP)
RS485 (Modbus RTU)
PROFIBUS DP (V1/V2)
Parametryzacja
powerconfig
powerconfig
Integracja w systemie monitorowania energii
powermanager
powermanager
Web serwer
Liczba wejść cyfrowych/wyjść cyfrowych
0/2
0/2
Wys. x Szer. x Gł. (w mm)
96 x 96 x 100
96 x 96 x 100

PAC1200

Przejrzysta prezentacja zużycia i kosztów energii

Wielofunkcyjny system pomiaru prądu 7KT PAC1200 to rozwiązanie uzupełniające ofertę wielofunkcyjnych mierników PAC 7KM. Zapewnia efektywne kosztowo rozwiązanie do przejrzystej prezentacji zużycia energii oraz umożliwia wyświetlania generowanych kosztów.

 

Lokalizacja "pochłaniaczy energii"

Dzięki 7KT PAC1200 możesz dowiedzieć się jak dużo energii jest pobieranej w danym czasie w dowolnej gałęzi w instalacji, bez konieczności wprowadzania drogich rozwiązań.

 

Prosta instalacja

Wartości prądu mierzone są przy pomocy czujników w kształcie przekładników. Przewody biegnące po stronie odbioru są umieszczanie przez otwory tych czujników za typowymi wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Nie jest konieczna modyfikacja istniejącego już podłączenia obwodów w rozdzielnicy.

 

Łatwa skalowalność

Dzięki modułowemu wykonaniu i wprowadzeniu listew czujnikowych o różnych wielkościach, 7KT PAC1200 może być elastycznie skonfigurowany. Dostępne są listwy z 3, 6, 9, oraz 12 czujnikami. Umożliwia to zastosowanie do 96 czujników w rozdzielnicy, przy doskonałym wykorzystaniu przestrzeni.

 

Dostęp poprzez web serwer

Mierzone zmienne prądu, napięcia i energii są zapisywanie na web serwerze i mogą być wyświetlane poprzez przeglądarkę lub aplikację (iOS, Android) w reprezentacji graficznej bądź liczbowej. Wartości mogą być obliczane w stosunku godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym.

 

Zalety:

 • Rozwiązanie do 63A
 • Pomiar indywidualnych źródeł zasilania - możliwe jest bezpośrednie porównanie konsumentów,
 • Wykrywanie szczytów prądu - pozwala uniknąć wysokich kosztów energii,
 • Prezentacja przy pomocy web serwera i aplikacji - dzięki czemu możliwa jest wizualizacja wartości pomiarów i zużycia w standardzie "plug and play",
 • Skalowalność - ilość punktów pomiarowych może być dostosowana do wielkości systemu rozdzielczego,
 • Wbudowana pamięć 1GB - długoterminowa rejestracja danych, nawet do roku.
 • Możliwość prostej integracji z systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA EMS.

PAC2200

PAC2200 to inteligentny licznik energii firmy Siemens znajdujący zastosowanie zarówno w infrastrukturze, jak i w przemyśle. Urządzenie to realizuje pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych: napięć, prądów, mocy i energii. Jego modułowa budowa i możliwość montażu na szynie DIN pozwalają na zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni – np. w skrzynkach odpływowych. Wbudowany port komunikacyjny Ethernet lub RS485 umożliwia elastyczne dopasowanie struktury sieciowej do potrzeb użytkownika.

 

Zalety w skrócie:

 • Kompaktowa budowa - możliwość montażu na szynie DIN umożliwia instalację licznika w miejscach o ograniczonej przestrzeni – np. w skrzynkach odpływowych.
 • Wbudowana komunikacja – licznik energii PAC2200 posiada wbudowany port komunikacyjny sieci Ethernet (Modbus TCP/IP) lub RS485 (Modbus RTU). Taka funkcjonalność umożliwia integrację urządzenia z systemami nadrzędnymi – np. oprogramowaniem Powerconfig lub Powermanager
 • Wbudowany serwer sieci Web – PAC2200 z komunikacją w standardzie Ethernet, umożliwia zdalny podgląd parametrów mierzonych z każdego punktu dostępowego sieci za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Funkcjonalność ta umożliwa podgląd zarówno danych bieżących, jak i archiwalnych (np. zużycie energi w poszczególnych dniach w tygodniu) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Istnieje również możliwość podglądu parametrów mierzonych na urządzeniach mobilnych telefonie lub tablecie.
 • Wbudowana pamięć – licznik energii PAC2200 realizuje archiwizację danych pomiarowych na temat zużycia energii. Dzięki temu, użytkownik może w prosty sposób sprawdzić zużycie energii zmierzone przez licznik np. w poszczególnych dniach w tygodniu. Wykorzystanie tej funkcjonalności jest alternatywą do pełnego systemu zarządzania energią.
 • Integracja z systemem EMS Powermanager – System zarządzania energią SENTRON Powermanager, posiada wbudowane biblioteki do obsługi mierników PAC2200, dzięki czemu integracja miernika w tej aplikacji jest bardzo prosta i można ją ograniczyć do ustawienia adresu IP urządzenia.

PAC3100

Urządzenie PAC3100 jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów sieci energetycznych, umożliwiającym wyświetlanie określonych parametrów systemowych, występujących w niskonapięciowych sieciach zasilających. Możliwe jest przeprowadzenie pomiarów w sieciach jednofazowych, dwufazowych, trójfazowych. Samo urządzenie może być wykorzystywane w systemach dwuprzewodowych, trójprzewodowych, czteroprzewodowych, TN, TT oraz IT.

Dzięki swojej zwartej konstrukcji o wymiarach 96 x 96 mm, urządzenie może idealnie zastępować wszelkie konwencjonalne analogowe przyrządy wskazówkowe.

 

Zalety w skrócie:

 • Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x51 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
 • Doskonała czytelność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych – duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
 • Prosta obsługa – intuicyjne menu, teksty wyświetlane w wielu językach
 • Szybki montaż – na wspornikach z zatrzaskami
 • Komunikacja RS485 (MODBUS RTU)
 • Wysoki stopień ochrony IP65
 • Pomiar ponad 30 wielkości elektrycznych w układach sieci TN, TT, IT
 • Możliwość prostej integracji z systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA EMS.

PAC3200

Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SENTRON PAC3200 dostarcza informacji o tym, kiedy, gdzie i w jakiej ilości zużywana jest energia elektryczna. Można go stosować we wszystkich układach rozdziału energii elektrycznej. SENTRON PAC3200 rejestruje ponad 50 parametrów elektrycznych takich jak napięcie, prąd, moc, energia, częstotliwość, współczynnik mocy i asymetria. Na pulpicie sterującym urządzenia wyświetlane są podstawowe dane, które obrazują rozpływ energii w sieci i informują gdzie energia jest zużywana.

 

Zalety w skrócie:

 • Szeroki zakres zastosowań – duży zakres funkcji i usług, np. pomiar zasilania 50 i 60 Hz, możliwość zastosowania w instalacjach gdzie obowiązują wymagania UL/CSA, stopień ochrony IP65 przy użyciu standardowych uszczelnień
 • Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x56 mm (Szer. x Wys. x Gł.), głębokość montażu: 51 mm lub 73 mm z modułem rozszerzającym
 • Dokładna alokacja kosztów – duża dokładność pomiarów energii, klasa 0,5S zgodnie z IEC62053-22 dla energii czynnej
 • Duża czytelność wyświetlanych danych nawet przy słabym oświetleniu – duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
 • Prosta obsługa – intuicyjne menu, teksty wyświetlane w wielu językach
 • Szybki montaż – na wspornikach z zatrzaskami, możliwy montaż bez użycia narzędzi
 • Pełna rejestracja zużycia – 10 mierników mocy czynnej, biernej i pozornej, wysokie i niskie taryfy, import i eksport
 • Różnorodne opcje komunikacyjne – łatwa integracja z każdym systemem zarządzania mocą lub systemem automatyki za pomocą interfejsu Ethernet, PROFIBUS DP lub Modbus RTU
 • Możliwość prostej integracji z systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA EMS.

PAC4200

SENTRON PAC4200 ma te same funkcje podstawowe, co SENTRON PAC3200. Rejestruje około 200 mierzonych wartości włącznie z podstawowymi danymi koniecznymi do oceny jakości systemu. Ponadto posiada pomocne funkcje dodatkowe takie jak możliwość definiowania konfiguracji wyświetlacza, wewnętrzną pamięć urządzenia, zintegrowany kalendarz i zegar oraz funkcjonalność bramy.

 

Zalety w skrócie:

 • Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x82 mm (Szer. x Wys. x Gł.), głębokość montażu: 77 mm lub 95 mm z modułem rozszerzającym
 • Dokładna alokacja kosztów – duża dokładność pomiarów energii, klasa 0,2 zgodnie z IEC61557-12
 • Integracja z urządzeniami niższego poziomu z siecią Ethernet – połączenie urządzeń wyposażonych w interfejs szeregowy RS 485 z siecią Ethernet dzięki zintegrowanej funkcji bramy
 • Obszerne funkcje pamięci – zależna od czasu rejestracja w pamięci profilu obciążenia i w pamięci zdarzeń
 • Szybki przegląd stanu instalacji -  zaawansowany podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z 4 definiowanymi przez użytkownika konfiguracjami
 • Monitorowanie obciążenia instalacji wynikającego z zaburzeń w sieci – dane do oceny jakości systemu, np. zawartość harmonicznych nieparzystych od 3 do 31 dla prądu i napięcia, THD w systemach 3 i 4 żyłowych
 • Prosta analiza i zapobieganie uszkodzeniom – rejestracja ponad 4000 zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń eksploatacyjnych, sterujących i systemowych
 • Możliwość prostej integracji z systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA EMS.

PAC5100

Wielofunkcyjny analizator parametrów sieci SENTRON PAC5100 rejestruje oraz przetwarza parametry elektryczne oraz zdarzenia zgodnie ze standardem jakości energii IEC 61000-4-30. Ma zastosowanie dla wszystkich napięć w systemach zasilania w układach 1-fazowych, 3-fazowych, a także 4-fazowych. Obwody wejściowe do pomiaru napięć są izolowane galwanicznie i mogą być używane w sieciach IT, TT oraz TN. Zintegrowany serwer Web może być używany do parametryzacji i wyświetlania mierzonych wartości w formie stron HTML na podłączonym komputerze PC czy laptopie. Przyciski umieszczone na froncie urządzeń oraz opcjonalny wyświetlacz pozwalają na podstawową parametryzację i prezentację pomiarów na ekranie. Urządzenia wyposażone są w interfejs Ethernet do komunikacji z panelem sterowania lub innymi systemami automatyki.

Analizator sieci PAC5100 występuje zarówno w wersji do montażu panelowego z czytelnym wyświetlaczem i intuicyjnym menu, jak również bez wyświetlacza do montażu na szynę TS.

 

Wartości:

 • Prąd zmienny i napięcie przemienne 
 • Moc czynna, bierna, pozorna 
 • Energia czynna, bierna, pozorna 
 • Częstotliwość 
 • Kąt fazowy 
 • Współczynnik mocy 
 • THDS 
 • Harmoniczne

Niepewność pomiarowa zdefiniowana w standardzie IEC 62586-1, klasa S (najwyższa), IEC 6100-4-30 oraz IEC 61557-12.

 

Komunikacja

Do komunikacji z systemami sterowania i innymi urządzeniami automatyki, urządzenie wykorzystuje interfejs Ethernet. Ethernet umożliwia zdalną parametryzację mierników, przesył danych pomiarowych, wartości liczników, zdarzeń oraz synchronizację czasu poprzez NTP. Protokoły komunikacyjne wspierane przez miernik PAC5100 to HTTP oraz Modbus TCP/IP.

 

Synchronizacja czasu

SENTRON PAC5100 podczas działania wykorzystuje aktualną datę oraz czas do wszystkich istotnych procesów. Dzięki temu zbierane i przetwarzane dane mogą być powiązane z datą i czasem ich wystąpienia – wykorzystywany jest tzw. stempel czasowy . Synchronizacja czasu może odbywać w następujący sposób:

 • Zewnętrzna synchronizacja czasu poprzez Ethernet NTP (preferowana) 
 • Zewnętrzna synchronizacja czasu poprzez sieci polowe i protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP 
 • Synchronizacja czasu poprzez wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego RTC (jeśli zewnętrzna jest niedostępna)

Parametryzacja

Parametryzacja urządzenia jest możliwa z poziomu wyświetlacza, przy użyciu przeglądarki internetowej na komputerze lub dedykowanej aplikacji Powerconfig. Wymagany jest Internet Explorer 6 (lub wyższy).

Możliwość prostej integracji z systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA EMS.

PAC5200

Wielofunkcyjny analizator parametrów sieci SENTRON PAC5200 rejestruje oraz przetwarza parametry elektryczne oraz zdarzenia zgodnie ze standardem jakości energii IEC 61000-4-30. Ma zastosowanie dla wszystkich napięć w systemach zasilania w układach 1-fazowych, 3-fazowych, a także 4-fazowych. Obwody wejściowe do pomiaru napięć są izolowane galwanicznie i mogą być używane w sieciach IT, TT oraz TN. Zintegrowany serwer Web może być używany do parametryzacji i wyświetlania mierzonych wartości w formie stron HTML na podłączonym komputerze PC czy laptopie. Przyciski umieszczone na froncie urządzeń oraz opcjonalny wyświetlacz pozwalają na podstawową parametryzację i prezentację pomiarów na ekranie. Urządzenia wyposażone są w interfejs Ethernet do komunikacji z panelem sterowania lub innymi systemami automatyki.

SENTRON PAC5200 umożliwia rejestrację parametrów jakościowych energii elektrycznej zgodnie z międzynarodową normą EN 50160. Wszelkie zdarzenia, związane z odstępstwami jakości od tej normy są rejestrowane, analizowane i wyświetlane w formie raportów. Urządzenie posiada 2GB pamięci wbudowanej do przechowywania danych.

Analizator sieci PAC5200 występuje zarówno w wersji do montażu panelowego z czytelnym wyświetlaczem i intuicyjnym menu, jak również bez wyświetlacza do montażu na szynę TS.

 

Zalety w skrócie:

 •  Prąd zmienny i napięcie przemienne 
 • Moc czynna, bierna, pozorna 
 • Energia czynna, bierna, pozorna 
 • Częstotliwość 
 • Kąt fazowy 
 • Współczynnik mocy 
 • THDS 
 • Harmoniczne 
 • Migotanie zgodnie z IEC 61000-4-15 
 • Zaniki, zapady, przepięcia zgodnie z EN50160

Niepewność pomiarowa zdefiniowana w standardzie IEC 62586-1, klasa S (najwyższa), IEC 6100-4-30 oraz IEC 61557-12.

 

Funkcjonalność rejestratorów PAC5200

SENTRON PAC5200 posiada następujące mechanizmy rejestracji i archiwizacji pomiarów:

 • Rejestrator pomiarów – służy do rejestrowania zarówno pomiarów jakości (IEC 61000-4-30) jak i ilości energii elektrycznej wraz ze stemplem czasowym. 
 • Rejestrator trendu: długoterminowa archiwizacja i monitorowanie historii zmian napięć przez ustalony przedział czasu, w programowalnych zakresach tolerancji; wartości ½ RMS, 
 • Rejestrator zakłóceń: rejestracja próbek napięcia i prądu przy użyciu programowanych zdarzeń wyzwolenia procesu rejestracji 
 • Rejestrator zdarzeń: zapisywanie zdarzeń związanych z napięciem oraz częstotliwością

Komunikacja

Do komunikacji z systemami sterowania i innymi urządzeniami automatyki, urządzenie wykorzystuje interfejs Ethernet. Ethernet umożliwia zdalną parametryzację mierników, przesył danych pomiarowych, wartości liczników, zdarzeń oraz synchronizację czasu poprzez NTP. Protokoły komunikacyjne wspierane przez miernik PAC5200 to HTTP oraz Modbus TCP/IP.

 

Synchronizacja czasu

SENTRON PAC5200 podczas działania wykorzystuje aktualną datę oraz czas do wszystkich istotnych procesów. Dzięki temu zbierane i przetwarzane dane mogą być powiązane z datą i czasem ich wystąpienia – wykorzystywany jest tzw. stempel czasowy . Synchronizacja czasu może odbywać w następujący sposób:

 • Zewnętrzna synchronizacja czasu poprzez Ethernet NTP (preferowana) 
 • Zewnętrzna synchronizacja czasu poprzez sieci polowe i protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP 
 • Synchronizacja czasu poprzez wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego RTC (jeśli zewnętrzna jest niedostępna)

Parametryzacja

Parametryzacja urządzenia jest możliwa z poziomu wyświetlacza, przy użyciu przeglądarki internetowej na komputerze lub dedykowanej aplikacji Powerconfig. Wymagany jest Internet Explorer 6 (lub wyższy).

Możliwość prostej integracji z systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA EMS.

Moduły rozszerzeń do 7KM PAC

Moduły rozszerzeń mierników 7KM PAC pełnią rolę interfejsów komunikacyjnych oraz rozszerzenia ilości wejść i wyjść cyfrowych.

Moduły rozszerzeń montowane są z tyłu miernika. Urządzenie rozpoznaje automatycznie zamontowany moduł i uaktywnia odpowiednie możliwości konfiguracyjne w menu miernika 7KM PAC.

Dostępne są następujące moduły rozszerzeń:

 • Moduł rozszerzeń 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET
 • Moduł rozszerzeń 7KM PAC PROFIBUS DP
 • Moduł rozszerzeń 7KM PAC RS485
 • Moduł rozszerzeń 7KM PAC 4I/2DO (wejścia/wyjścia cyfrowe)