SENTRON PAC

SENTRON PAC

Liczniki energii i mierniki parametrów sieci

Stosowane są głównie w rozdzielnicach do pomiaru ilości energii, rozpływu mocy czy podstawowych parametrów jakościowych jak napięcie, częstotliwość i prąd. Zastosowana w miernikach komunikacja sprzyja integracji z wieloma systemami automatyki. Dzięki temu urządzenia te są nie tylko podstawowym narzędziem pomiarowym, stają się także niezastąpionym partnerem w biznesie, którego głównym celem jest optymalizacja kosztów zużycia energii, a w rezultacie ochrona środowiska naturalnego.

Przegląd oferty

PAC2200

PAC2200 to inteligentny licznik energii firmy Siemens znajdujący zastosowanie zarówno
w infrastrukturze, jak i w przemyśle. Urządzenie to realizuje pomiar wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych: napięć, prądów, mocy i energii. Jego modułowa budowa i możliwość montażu na szynie DIN pozwalają na zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
np. w skrzynkach odpływowych. Wbudowana komunikacja Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485) lub M-Bus umożliwia elastyczne dopasowanie struktury sieciowej do potrzeb użytkownika.

Wbudowana pamięć – licznik energii PAC2200 realizuje zapis dziennego i miesięcznego zużycia energii. Dzięki temu, użytkownik może w prosty sposób sprawdzić zużycie energii zmierzone przez licznik np. w poszczególnych dniach w tygodniu. Wykorzystanie tej funkcjonalności może być alternatywą do pełnego systemu zarządzania energią.

Wersja PAC2200 z komunikacją Modbus TCP/IP zawiera dodatkowo wbudowany serwer Web
z interfejsem do podglądu aktualnych i archiwalnych wartości pomiarowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Funkcjonalność ta umożliwia podgląd zarówno danych bieżących,
jak i archiwalnych (np. zużycie energii w poszczególnych dniach w tygodniu) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania. Istnieje również możliwość podglądu parametrów mierzonych na urządzeniach mobilnych telefonie lub tablecie.

 

Zalety w skrócie:

 • Kompaktowa budowa (szer. 6 modułów) - możliwość montażu na szynie DIN umożliwia instalację licznika w miejscach
  o ograniczonej przestrzeni – np. w skrzynkach odpływowych
 • Dostępne są wersje PAC2200 z wbudowaną komunikacją Modbus TCP/IP (Ethernet), Modbus RTU (RS485) lub M-Bus
 • Dostępne są wersje licznika z certyfikacją MID oraz standardowe bez MID
 • Dostępne są wersje PAC2200 do pomiaru bezpośredniego (do 65 A) i przez przekładniki prądowe (x / 1 A lub x / 5 A)
 • Klasa dokładności 1 wg normy IEC 61557-12 dla energii czynnej
 • Licznik jest samozasilany z wejść napięciowych, maks. napięcie 480 V AC (L-L)
 • Wbudowany serwer sieci Web – PAC2200 z komunikacją Modbus TCP/IP (Ethernet) umożliwia zdalny podgląd parametrów mierzonych z każdego punktu dostępowego sieci za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej
 • Możliwość prostej integracji z bramką IoT 7KN Powercenter 3000, systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA / EMS

 

Specjalna wersja PAC2200 CLP z komunikacją Modbus TCP/IP i certyfikacją MID jest dodatkowo zgodna z niemiecką normą PTB-A 50.7 i posiada dodatkowe funkcje, m.in.:

 • Wbudowana pamięć: rejestracja 15-minutowych okresów uśredniania poboru mocy z pamięcią na 2 lata na potrzeby rozliczeń
 • Pamięć dziennego, miesięcznego i rocznego zużycia energii (import i eksport) – do 10 lat
 • Dziennik z pamięcią na 8000 zdarzeń, zgodnie z normą PTB-A50.7
 • Stempel czasowy obecnego okresu uśredniania zgodny z ISO8601 (czas lokalny i UTC)

PAC3120

Urządzenie PAC3120 jest ekonomicznym miernikiem parametrów sieci z wbudowaną komunikacją Modbus RTU (RS485), umożliwiającym pomiar i wyświetlanie określonych parametrów systemowych. Urządzenie posiada wewnętrzną pamięć do zapisu m.in. dziennego i miesięcznego zużycia energii oraz ostatniego okresu uśredniania (dwa pliki agregacji, domyślnie: 10 s
oraz 15 min). Mierzone wartości to m.in. napięcie, prąd, moc pozorna, czynna i bierna (dla każdej fazy oraz całkowita), współczynnik mocy (dla każdej fazy oraz całkowity), częstotliwość, THD dla prądu i napięcia dla każdej fazy (do 40. harmonicznej) oraz energia pozorna, czynna i bierna (taryfa wysoka i niska, import i eksport).

Miernik PAC3120 może być wykorzystywany w systemach dwuprzewodowych, trójprzewodowych, czteroprzewodowych, w układach sieci TN, TT oraz IT. Pomiar prądu odbywa się przez przekładniki x / 1 A lub x / 5 A, pomiar napięcia bezpośrednio (maks. 690 V L-L) lub przez przekładniki napięciowe. 

 

PAC3120 jest następcą miernika panelowego PAC3100 i posiada więcej funkcji niż starsze urządzenie, w związku z czym sugerujemy weryfikację parametrów komunikacyjnych.

Zalety w skrócie:

 • Prosta obsługa – intuicyjne menu, wbudowany język polski (brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania)
 • Komunikacja Modbus RTU (RS485)
 • Pomiar ponad 30 wielkości elektrycznych w układach sieci TN, TT, IT
 • Klasa dokładności 0,5 S wg normy IEC 62053-22 (0,5 wg IEC 61557-12) dla energii czynnej
 • Zapis dziennego i miesięcznego zużycia energii (pamięć: 64 dni / 24 miesiące)
 • Parametry jakościowe – pomiar THD dla prądu i napięcia każdej fazy do 40. harmonicznej
 • Monitorowanie przekroczenia wartości granicznych – 6 limitów z funkcjami logicznymi
 • Dwa wielofunkcyjne pasywne wejścia cyfrowe (2DI)
 • Dwa wyjścia cyfrowe (2DO)
 • Możliwość prostej integracji z bramką IoT 7KN Powercenter 3000, systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA / EMS
 • Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x56 mm (szer. x wys. x gł.)
 • Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
 • Wysoki stopień ochrony IP65
 • Ochrona przed zapisem – fizyczny przełącznik (suwak z tyłu urządzenia) oraz zabezpieczenie hasłem mogą skutecznie uniemożliwić ingerencję w parametry urządzenia osobom nieuprawnionym

PAC3220

Urządzenie PAC3220 jest wielofunkcyjnym miernikiem parametrów sieci z wbudowaną komunikacją Modbus TCP/IP (Ethernet, wbudowany switch 2 x RJ45), umożliwiającym pomiar
i wyświetlanie określonych parametrów systemowych. Urządzenie posiada wewnętrzną pamięć
do zapisu m.in. dziennego i miesięcznego zużycia energii oraz ostatniego okresu uśredniania (dwa pliki agregacji, domyślnie: 10 s oraz 15 min).

Miernik PAC3220 może być wykorzystywany w systemach dwuprzewodowych, trójprzewodowych, czteroprzewodowych, w układach sieci TN, TT oraz IT. Pomiar prądu odbywa się przez przekładniki x / 1 A lub x / 5 A, pomiar napięcia bezpośrednio (maks. 690 V L-L) lub przez przekładniki napięciowe. Mierzone wartości to m.in. napięcie, prąd, moc pozorna, czynna i bierna (dla każdej fazy oraz całkowita), współczynnik mocy (dla każdej fazy oraz całkowity), częstotliwość, THD dla prądu i napięcia dla każdej fazy (do 40. harmonicznej) oraz energia pozorna, czynna i bierna (taryfa wysoka i niska, import i eksport).

Wielofunkcyjny miernik PAC3220 umożliwia montaż opcjonalnych modułów rozszerzeniowych 7KM PAC, w tym jednego z modułów komunikacyjnych: PROFINET, PROFIBUS lub Modbus RTU (RS485). Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany serwer Web do przeglądu wartości mierzonych z poziomu przeglądarki z możliwością generowania raportów energetycznych
w postaci plików w formacie .csv (możliwych do otwarcia i analizy np. w programie MS Excel).

 

PAC3220 jest następcą miernika panelowego PAC3200 i jest kompatybilny
ze starszym urządzeniem, w związku z czym w większości przypadków będzie bezpośrednim zamiennikiem.
 

Zalety w skrócie:

 • Prosta obsługa – intuicyjne menu, wbudowany język polski (brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania)
 • Komunikacja Modbus TCP/IP (Ethernet), wbudowany switch z dwoma portami RJ45
 • Wbudowany serwer Web do podglądu mierzonych wartości przez przeglądarkę, z możliwością generowania raportów energetycznych w formacie .csv
 • Pomiar ponad 30 wielkości elektrycznych w układach sieci TN, TT, IT
 • Klasa dokładności 0,5 S wg normy IEC 62053-22 (0,5 wg IEC 61557-12) dla energii czynnej
 • Zapis dziennego i miesięcznego zużycia energii (pamięć: 64 dni / 24 miesiące)
 • Parametry jakościowe – pomiar THD dla prądu i napięcia każdej fazy do 40. harmonicznej
 • Monitorowanie przekroczenia wartości granicznych – 6 limitów z funkcjami logicznymi
 • Dwa wielofunkcyjne pasywne wejścia cyfrowe (2DI)
 • Dwa wyjścia cyfrowe (2DO)
 • Dodatkowe moduły rozszerzeniowe – możliwość wyposażenia w moduł komunikacyjny PROFINET, PROFIBUS lub Modbus RTU (RS485) oraz moduły rozszerzające wejścia/wyjścia
 • Prosta integracja ze środowiskiem SIMATIC / TIA-Portal za pośrednictwem modułu komunikacyjnego PROFINET i specjalnej biblioteki GSD
 • Możliwość prostej integracji z bramką IoT 7KN Powercenter 3000, systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA / EMS
 • Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – zwarta konstrukcja 96x96x56 mm (szer. x wys. x gł.)
 • Duży, podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
 • Wysoki stopień ochrony IP65
 • Ochrona przed zapisem – fizyczny przełącznik (suwak z tyłu urządzenia) oraz zabezpieczenie hasłem mogą skutecznie uniemożliwić ingerencję w parametry urządzenia osobom nieuprawnionym

PAC4200

Analizator parametrów sieci PAC4200 jest jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń pomiarowych z oferty SENTRON. Rejestruje około 200 mierzonych parametrów, w tym parametry jakościowe, jak zawartość poszczególnych harmonicznych prądu i napięcia od 1. do 64.
i współczynniki THDi oraz THDu.

PAC4200 zawiera pamięć wewnętrzną pozwalającą na zapis profilu obciążenia (wartości średnich oraz wartości minimalnych/maksymalnych poszczególnych parametrów) do 40. dni przy
15-minutowych okresach uśredniania. Pozwala to na dokładną analizę pracy urządzeń i systemów rozdziału energii oraz może być podstawą do implementacji tzw. strażnika mocy (PMS),
który automatycznie będzie dokonywał zrzutów obciążenia odpływów o niższym priorytecie,
aby zagwarantować pewne zasilanie dla krytycznych obszarów.

Analizator PAC4200 rejestruje zdarzenia (np. przepięcia, zaniki, przekroczenia limitów)
w wewnętrznej pamięci wraz ze stemplem czasowym, klasą zdarzenia i powodem jego wystąpienia. Pamięć wewnętrzna urządzenia pozwala na zapis ostatnich 4096 zdarzeń. Użytkownik może dostosować powiadomienia oraz określić, czy konieczne jest manualne potwierdzenie wystąpienia zdarzenia.

Analizator parametrów sieci PAC4200 umożliwia montaż opcjonalnych modułów rozszerzeniowych 7KM PAC, w tym jednego z modułów komunikacyjnych: PROFINET, PROFIBUS lub Modbus RTU (RS485). Urządzenie może również być wykorzystywane jako bramka Modbus wraz z dodatkowym modułem komunikacyjnym 7KM PAC RS485, co pozwala np. na integrację prostych mierników liczników z komunikacją Modbus RTU do systemów nadrzędnych wykorzystujących komunikację Modbus TCP/IP, np. do serwera danych 7KN Powercenter 3000 lub systemu SCADA / EMS.

Ponadto posiada pomocne funkcje dodatkowe takie jak możliwość definiowania konfiguracji wyświetlacza, wbudowany zegar wewnętrzny oraz wyświetlanie wykresów wektorowych.

 

Zalety w skrócie:

 • Klasa dokładności 0,2 S wg normy IEC 62053-22 (0,2 wg IEC 61557-12) dla energii czynnej – pomiar wielkości elektrycznych z dużą dokładnością
 • Integracja z urządzeniami niższego poziomu z siecią Ethernet – połączenie urządzeń wyposażonych w interfejs szeregowy RS485 z siecią Ethernet dzięki zintegrowanej funkcji bramy (wymagany moduł komunikacyjny 7KM PAC RS485)
 • Zapis profilu obciążenia: do 40 dni archiwizacji uśrednionych wartości 15-minutowych z możliwością generowania raportów w formacie .csv
 • Prosta analiza i zapobieganie uszkodzeniom – rejestracja zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń eksploatacyjnych, sterujących i systemowych takich jak przekroczenia limitów, przepięcia, zaniki i zapady z pamięcią 4096 ostatnich zdarzeń
 • Monitorowanie jakości energii – dane do oceny jakości systemu, m.in. zawartość harmonicznych od 1. do 64. dla prądu
  i napięcia, THDi oraz THDu w systemach 3- i 4-przewodowych
 • Dodatkowe moduły rozszerzeniowe – możliwość wyposażenia w moduł komunikacyjny PROFINET, PROFIBUS lub Modbus RTU (RS485) oraz moduły rozszerzające wejścia/wyjścia
 • Prosta integracja ze środowiskiem SIMATIC / TIA-Portal za pośrednictwem modułu komunikacyjnego PROFINET i specjalnej biblioteki GSD
 • Dwa wejścia cyfrowe oraz dwa wyjścia cyfrowe (2DI/2DO, z możliwością rozszerzenia do 10DI/6DO)
 • Monitorowanie przekroczenia wartości granicznych – 12 limitów z funkcjami logicznymi
 • Szybki przegląd stanu instalacji -  zaawansowany podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z czterema definiowanymi przez użytkownika konfiguracjami
 • Wbudowany serwer Web do podglądu mierzonych wartości przez przeglądarkę
 • Możliwość prostej integracji z bramką IoT 7KN Powercenter 3000, systemem SENTRON powermanager oraz innymi systemami SCADA / EMS
 • Małe zapotrzebowanie na przestrzeń – kompaktowa konstrukcja 96x96x77 mm (szer. x wys. x gł.),
  głębokość montażu: 77 mm bez modułów lub 99 mm z modułem rozszerzającym

Moduły rozszerzeń do 7KM PAC

Moduły rozszerzeniowe 7KM PAC pełnią rolę interfejsów komunikacyjnych oraz służą jako rozszerzenie ilości wejść i wyjść cyfrowych lub analogowych.

Dodatkowe moduły montowane są z tyłu miernika (przy odłączonym zasilaniu). Urządzenie rozpoznaje automatycznie zamontowany moduł i uaktywnia odpowiednie możliwości konfiguracyjne w menu miernika 7KM PAC. Moduły można konfigurować z poziomu menu ustawień miernika.

Moduły mogą być stosowane z miernikami PAC3220 oraz analizatorami PAC4200. Istnieje możliwość jednoczesnego wykorzystania maksymalnie jednego modułu komunikacyjnego oraz jednego dodatkowego modułu rozszerzającego wejścia/wyjścia lub dwóch dodatkowych modułów rozszerzających wejścia/wyjścia. Istnieje możliwość jednoczesnej komunikacji Modbus TCP/IP oraz komunikacji poprzez dodatkowy moduł 7KM PAC (np. PROFINET).

Dodatkowe moduły komunikacyjne 7KM PAC mogą być również wykorzystywane z serwerami danych COM800/COM100 magistrali komunikacyjnej wyłączników kompaktowych 3VA2.

 

Dostępne są następujące moduły rozszerzeniowe:

 

•       Moduł komunikacyjny PROFINET IO

•       Moduł komunikacyjny PROFIBUS DP

•       Moduł komunikacyjny Modbus RTU (RS485)

•       Moduł rozszerzeniowy 4DI/2DO (4 wejścia / 2 wyjścia cyfrowe)
•       Moduł rozszerzeniowy 0-20 mA / 4-20 mA / pomiar prądu N / pomiar prądu różnicowego

Bramka IoT - powercenter 3000

Bramka IoT 7KN Powercenter 3000 jest scentralizowanym serwerem danych zbierającym
i archiwizującym dane z możliwością wizualizacji przez konfigurowalny interfejs Web.
Pozwala na podłączenie maksymalnie 32 urządzeń z komunikacją Modbus.

7KN Powercenter 3000 dzięki wbudowanemu interfejsowi Web daje możliwość szybkiego podglądu stanu systemu rozdziału energii elektrycznej w zakresie monitorowania stanu podłączonych urządzeń, prezentacji aktualnych mierzonych wartości oraz zapisanych wartości archiwalnych, co jest świetnym rozwiązaniem dla inżynierów utrzymania ruchu. Dzięki możliwości dostosowania pulpitu serwera web wszystkie potrzebne informacje są dostępne w jednym miejscu.

Dzięki funkcji zapisu danych pobieranych z podłączonych urządzeń w pamięci wewnętrznej urządzenia użytkownik ma możliwość przeglądania danych historycznych, porównywania ich
ze stanem obecnym oraz generowania raportów dla wybranych zmiennych dla określonego zakresu czasu, zarówno oddzielnie dla poszczególnych urządzeń (np. mierników PAC)
oraz raportów zbiorczych. Istnieje możliwość konfiguracji automatycznej generacji raportów,
np. ostatniego dnia każdego miesiąca i wysyłania ich na zdefiniowane adresy jako załącznik wiadomości e-mail.

Archiwizacja 15-minutowych okresów uśredniania z pamięcią do 14 miesięcy może posłużyć do celów rozliczeniowych
oraz jako podstawa procesu optymalizacji zużycia energii, natomiast archiwizacja 10-sekundowych okresów uśredniania
z pamięcią do 24 h może posłużyć do analizy pracy systemu rozdziału energii i poszczególnych odbiorów w przypadku wystąpienia sytuacji niecodziennej lub awarii.

7KN Powercenter 3000 może automatycznie wysyłać powiadomienia, które użytkownik dostosowuje do swoich potrzeb. Nowy system komunikatów wprowadzony w wersji oprogramowania V1.4 obsługuje trzy poziomy priorytetów – alarmy, ostrzeżenia i informacje. Możliwości ustawiania priorytetów, uzależniania powiadomień od dodatkowych warunków
oraz tworzenia własnych zasad dają użytkownikowi pełną kontrolę nad przekazywanymi informacjami, które w sytuacji awaryjnej mogą okazać się kluczowe.

 

Zalety w skrócie:

 

•      Wizualizacja danych za pośrednictwem interfejsu Web – również w języku polskim

•      Archiwizacja danych z pamięcią do 14 miesięcy dla 15-minutowych okresów uśredniania

•      Komunikacja Modbus TCP/IP, maks. 32 podłączone urządzenia, również możliwe jest podłączenie urządzeń
        z kom. Modbus RTU poprzez bramkę Modbus (np. PAC4200 z modułem 7KM PAC RS485)

•      Wspierane urządzenia: aparatura pomiarowa i zabezpieczeniowa SENTRON, m.in. PAC1020, PAC1600, PAC2200,         PAC3120, PAC3220, PAC4200, wyłączniki kompaktowe 3VA2, wyłączniki powietrzne 3WA i 3WL, aparatura         zabezpieczeniowa SENTRON COM z pomiarem i komunikacją poprzez 7KN Powercenter 1000) oraz inne urządzenia
        z komunikacją Modbus

•      Szybka lokalizacja awarii – definiowalne przez użytkownika powiadomienia przez e-mail lub interfejs Web bazujące
        na alarmach, ostrzeżeniach i informacjach z poszczególnych urządzeń oraz możliwość utworzenia własnych warunków         dla powiadomień (np. przekroczenie limitu)

•      Możliwość generowania raportów energetycznych w formacie .csv z opcją zdefiniowania typu danych oraz zakresu         czasowego

•      Wprowadzenie do zarządzania energią – m.in. dzięki archiwizacji profilu obciążenia może służyć jako podstawa
        do systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 50001 / 50003

•      Wsparcie aplikacji chmurowych MindSphere (np. SENTRON powermind) oraz zewnętrznych chmur (m.in. AWS, Azure,         Alibaba) dzięki interfejsowi MQTT

•      Proste uruchomienie i konfiguracja dzięki darmowemu oprogramowaniu SENTRON powerconfig, również dostępna         konfiguracja bez dodatkowego oprogramowania poprzez wbudowany interfejs Web

•      Bezpieczny i przejrzysty dostęp do sieci przez Modbus TCP i RTU, np. dla programu SENTRON powermanager

•      Synchronizacja czasu poprzez SNTP / NTP (jeśli jest obsługiwana przez urządzenie)