Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Aparaty SENTRON

Aparaty przeciwprzepięciowe SENTRON są bezpieczne i bezproblemowe 

Każdego roku w samych Niemczech odnotowuje się kilkaset tysięcy przypadków uszkodzeń spowodowanych uderzeniami piorunów i przepięciami, czego efektem są koszty liczone w milionach. Postaw na bezpieczeństwo – z aparatami przeciwprzepięciowymi z naszej rodziny produktów SENTRON. Urządzenia te stanowią część wszechstronnej koncepcji ochrony instalacji elektrycznych oraz w sposób niezawodny zapobiegają uszkodzeniom, będącym skutkiem przepięcia.

Znajdź aparaty przeciwprzepięciowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Siemens Industry Mall

Odgromniki 5SD7, typ 1

Odgromniki 5SD7, typ 1

 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przepięciem i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna
 • Odpowiednie do instalacji przed licznikiem
 • Wszystkie wykonania posiadają styki sygnalizacyjne
 • Do zabudowy w rozdzielnicy głównej, przed lub za licznikiem

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i typ 2

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i typ 2

 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przepięciami i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie uderzenia pioruna 
 • Termiczna separacja warystorów zapewnia wysoką ochronę przed przeciążeniami
 • Wszystkie wykonania posiadają styki sygnalizacyjne
 • Do zabudowy w rozdzielnicy głównej za licznikiem

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i 2

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i 2

 • Kompaktowe urządzenia, które mogą pełnić rolę zarówno odgromnika (typ 1), jak i ochronnika przeciwprzepięciowego (typ 2)
 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przepięciem wywołanym przez uderzenia pioruna lub czynności łączeniowe
 • Termiczna separacja warystorów zapewnia wysoką ochronę przed przeciążeniami

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 2

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 2

 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami
 • Do zabudowy za odgromnikami 5SD7, typ 1 w rozdzielnicy głównej lub podrozdzielnicy 
 • Zdalna sygnalizacja zadziałania informuje o tym, czy moduł ochronny został rozłączony z sieci przez termiczną separację warystorów, lub o braku wymiennego modułu ochronnego w podstawie urządzenia
 • Wskazówka: kluczowe jest posiadanie ustandaryzowanego zabezpieczenia przed piorunami i skokami napięcia w celu zapewnienia bezbłędnego działania systemów fotowoltaicznych

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 3, do techniki pomiarowej, sterowania i regulacji

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 3, do techniki pomiarowej, sterowania i regulacji

 • Moduły składające się z dwóch części: podstawy wtykowej i wkładu ochronnego 
 • Stosowane do ochrony obwodów sygnałowych
 • Możliwość wyboru sposobu uziemienia ekranu: bezpośrednio lub pośrednio
 • Chronią do czterech przewodów sygnałowych lub dwóch podwójnych przewodów sygnałowych przed przepięciami
Ochrona budynków i instalacji

Uszkodzenia powstałe na skutek przepięcia - uderzenie piorunem

Przepięciami nazywamy krótkie, trwające mniej niż tysięczna sekundy skoki napięcia, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne napięcie robocze urządzeń elektrycznych. Zwykle są one spowodowane uderzeniami piorunów, wyładowaniami elektrostatycznymi lub czynnościami łączeniowymi i są niezwykle niebezpieczne. Mogą spowodować awarie systemów elektrycznych, zniszczyć urządzenia elektryczne i elektroniczne lub nawet doprowadzić do pożaru całego budynku. Z tego względu odpowiednia koncepcja ochrony powinna być wdrożona w każdym budynku.

Koncepcja ochrony trójstopniowej

Najlepszą praktyką jest zapewnienie odpowiedniej, systematycznej ochrony wszystkich przewodów pod napięciem narażonych na ryzyko, polegającej na koncepcji stopniowania: zaczynając od urządzenia końcowego aż do wejścia linii zasilających do budynku, zarówno wszystkie linie prądowe, jak i komunikacyjne powinny być wyposażone w urządzenia przeciwprzepięciowe różnych klas. Urządzenia ochronne powinny być dobrane zgodnie z obciążeniem elektrycznym w miejscu instalacji. Koncepcja ta umożliwia realizację zabezpieczenia przepięciowego dopasowanego do lokalnych warunków i indywidualnych wymagań.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe to odpowiednie urządzenie do różnych wymagań

Udarowy prąd piorunowy oraz poziom ochrony to parametry charakterystyczne, które między innymi rozróżniają aparaty przeciwprzepięciowe.

 • Odgromnik, typ 1: chroni przed przepięciami i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna
 • Ochronnik przeciwprzepięciowy, typ 2: chroni przed przepięciami wywołanymi przez czynności łączeniowe
 • Ochronnik przeciwprzepięciowy, typ 3: chroni szczególnie wrażliwe na przepięcia urządzenia elektroniczne

Koordynacja izolacji wg IEC 60364-4-443

50 procent prądu piorunowego pozostaje w budynku

Wg IEC 61312-1 szacuje się, że około 50% prądu piorunowego jest odprowadzane przez zewnętrzny system ochrony odgromowej (odgromnik) do ziemi. Do 50% pozostałego prądu piorunowego płynie przez przewodzące sieci do budynku. Środki ochrony przeciwprzepięciowej są tym samym absolutnie niezbędne nawet wtedy, gdy budynek lub instalacja są wyposażone w odgromnik.

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące technologii dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Urządzenia przeciwprzepięciowe chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi przez burze

Dowiedz się więcej, wybierz i zamów: w serwisie Industry Mall znajdziesz szczegółowe informacje techniczne o wszystkich naszych urządzeniach przeciwprzepięciowych. Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od dostosowanego rozwiązania do ochrony przed uszkodzeniami piorunowymi i przepięciowymi.

Znajdź aparaty przeciwprzepięciowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Siemens Industry Mall