Aparaty przeciwprzepięciowe SENTRON

Bezpieczne i bezproblemowe

Każdego roku w samych Niemczech odnotowuje się kilkaset tysięcy przypadków uszkodzeń spowodowanych uderzeniami piorunów i przepięciami, czego efektem są koszty liczone w milionach. Postaw na bezpieczeństwo – z aparatami przeciwprzepięciowymi z naszej rodziny produktów SENTRON. Urządzenia te stanowią część wszechstronnej koncepcji ochrony instalacji elektrycznych oraz w sposób niezawodny zapobiegają uszkodzeniom, będącym skutkiem przepięcia.

Znajdź aparaty przeciwprzepięciowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Siemens Industry Mall

Odgromniki 5SD7, typ 1

Odgromniki 5SD7, typ 1

 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przepięciem i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna
 • Odpowiednie do instalacji przed licznikiem
 • Wszystkie wykonania posiadają styki sygnalizacyjne
 • Do zabudowy w rozdzielnicy głównej, przed lub za licznikiem

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i typ 2

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i typ 2

 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przepięciami i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie uderzenia pioruna 
 • Termiczna separacja warystorów zapewnia wysoką ochronę przed przeciążeniami
 • Wszystkie wykonania posiadają styki sygnalizacyjne
 • Do zabudowy w rozdzielnicy głównej za licznikiem

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i 2

Ochronniki kombinowane 5SD7, typ 1 i 2

 • Kompaktowe urządzenia, które mogą pełnić rolę zarówno odgromnika (typ 1), jak i ochronnika przeciwprzepięciowego (typ 2)
 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przepięciem wywołanym przez uderzenia pioruna lub czynności łączeniowe
 • Termiczna separacja warystorów zapewnia wysoką ochronę przed przeciążeniami

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 2

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 2

 • Zabezpieczają sieci niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami
 • Do zabudowy za odgromnikami 5SD7, typ 1 w rozdzielnicy głównej lub podrozdzielnicy 
 • Zdalna sygnalizacja zadziałania informuje o tym, czy moduł ochronny został rozłączony z sieci przez termiczną separację warystorów, lub o braku wymiennego modułu ochronnego w podstawie urządzenia
 • Wskazówka: kluczowe jest posiadanie ustandaryzowanego zabezpieczenia przed piorunami i skokami napięcia w celu zapewnienia bezbłędnego działania systemów fotowoltaicznych

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 3, do techniki pomiarowej, sterowania i regulacji

Ochronniki przeciwprzepięciowe 5SD7, typ 3, do techniki pomiarowej, sterowania i regulacji

 • Moduły składające się z dwóch części: podstawy wtykowej i wkładu ochronnego 
 • Stosowane do ochrony obwodów sygnałowych
 • Możliwość wyboru sposobu uziemienia ekranu: bezpośrednio lub pośrednio
 • Chronią do czterech przewodów sygnałowych lub dwóch podwójnych przewodów sygnałowych przed przepięciami
Ochrona budynków i instalacji

Niebezpieczeństwo wynikające z uderzenia pioruna: uszkodzenia powstałe na skutek przepięcia

Przepięciami nazywamy krótkie, trwające mniej niż tysięczna sekundy skoki napięcia, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne napięcie robocze urządzeń elektrycznych. Zwykle są one spowodowane uderzeniami piorunów, wyładowaniami elektrostatycznymi lub czynnościami łączeniowymi i są niezwykle niebezpieczne. Mogą spowodować awarie systemów elektrycznych, zniszczyć urządzenia elektryczne i elektroniczne lub nawet doprowadzić do pożaru całego budynku. Z tego względu odpowiednia koncepcja ochrony powinna być wdrożona w każdym budynku.

Koncepcja ochrony trójstopniowej

Najlepszą praktyką jest zapewnienie odpowiedniej, systematycznej ochrony wszystkich przewodów pod napięciem narażonych na ryzyko, polegającej na koncepcji stopniowania: zaczynając od urządzenia końcowego aż do wejścia linii zasilających do budynku, zarówno wszystkie linie prądowe, jak i komunikacyjne powinny być wyposażone w urządzenia przeciwprzepięciowe różnych klas. Urządzenia ochronne powinny być dobrane zgodnie z obciążeniem elektrycznym w miejscu instalacji. Koncepcja ta umożliwia realizację zabezpieczenia przepięciowego dopasowanego do lokalnych warunków i indywidualnych wymagań.

Odpowiednie urządzenie do różnych wymagań

Udarowy prąd piorunowy oraz poziom ochrony to parametry charakterystyczne, które między innymi rozróżniają aparaty przeciwprzepięciowe.

 • Odgromnik, typ 1: chroni przed przepięciami i wysokimi prądami wywołanymi przez bezpośrednie lub pośrednie uderzenia pioruna
 • Ochronnik przeciwprzepięciowy, typ 2: chroni przed przepięciami wywołanymi przez czynności łączeniowe
 • Ochronnik przeciwprzepięciowy, typ 3: chroni szczególnie wrażliwe na przepięcia urządzenia elektroniczne
Koordynacja izolacji wg IEC 60364-4-443

Pobierz tabelę

50 procent prądu piorunowego pozostaje w budynku

Wg IEC 61312-1 szacuje się, że około 50% prądu piorunowego jest odprowadzane przez zewnętrzny system ochrony odgromowej (odgromnik) do ziemi. Do 50% pozostałego prądu piorunowego płynie przez przewodzące sieci do budynku. Środki ochrony przeciwprzepięciowej są tym samym absolutnie niezbędne nawet wtedy, gdy budynek lub instalacja są wyposażone w odgromnik.

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące technologii dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Zamów aparaty przeciwprzepięciowe

Urządzenia przeciwprzepięciowe chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi przez burze

Dowiedz się więcej, wybierz i zamów: w serwisie Industry Mall znajdziesz szczegółowe informacje techniczne o wszystkich naszych urządzeniach przeciwprzepięciowych. Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od dostosowanego rozwiązania do ochrony przed uszkodzeniami piorunowymi i przepięciowymi.

Znajdź aparaty przeciwprzepięciowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Siemens Industry Mall