Systemy bezpiecznikowe

Obowiązkowa, podstawowa ochrona w instalacjach elektrycznych

Przetężenia w instalacjach pojawiają się na skutek przeciążeń lub zwarć i mogą nieść za sobą poważne skutki, pożary i straty finansowe. Odpowiednie zabezpieczenie urządzeń stało się tym samym obowiązkowe od samego początku stosowania elektryczności. Jako pionier w systemach bezpiecznikowych, oferujemy Państwu kompletny zakres aparatów do ochrony kabli i urządzeń elektrycznych w przypadku przeciążenia i zwarcia.

Znajdź odpowiedni system bezpieczników

Industry Mall

System bezpieczników NEOZED

System bezpieczników NEOZED

 • Zastosowanie głównie w przemysłowej technice dystrybucji i rozdziału energii
 • System przyjazny dla użytkownika, zatwierdzony do domowych instalacji

System bezpieczników DIAZED

System bezpieczników DIAZED

 • Dobrze skoordynowany system komponentów aby spełnić Twoje wymagania
 • Stosowane jako standardowy system bezpieczników w wielu krajach
 • Różne serie z napięciami znamionowymi od 500 do 750 V

Bezpieczniki cylindryczne

Bezpieczniki cylindryczne

 • Ustandaryzowane cylindryczne wkładki i podstawy bezpiecznikowe zgodne z IEC 60269-1 i -2
 • Do zastosowań przemysłowych 
 • Zatwierdzenie podstaw do cylindrycznych wkładek bezpiecznikowych zgodne z UL 512 

Bezpieczniki nożowe NH

Bezpieczniki nożowe NH

 • Zastosowanie w rozdzielnicach w infrastrukturze i do przemysłu
 • Do systemów dystrybucyjnych zakładów energetycznych 
 • Wkładki nożowe stosuje się również w podstawach NH, rozłącznikach bezpiecznikowych NH, listwach bezpiecznikowych NH i rozłącznikach listwowych wielkości 00.

Systemy bezpiecznikowe UL (Class CC i Class J)

Systemy bezpiecznikowe UL (Class CC i Class J)

 • Zatwierdzenia UL i CSA
 • Bezpieczniki Klasy CC: Zabezpieczenie odgałęzień
 • Bezpieczniki Klasy J: Zabezpieczenie odgałęzień i obwodów zasilających

SITOR Bezpieczniki do ochrony półprzewodników

SITOR Bezpieczniki do ochrony półprzewodników

 • Zabezpieczenie zwarciowe 
 • Ultra szybkie charakterystyki zadziałania w porównaniu do bezpieczników NH 
 • Ochrona cennych urządzeń i części rozdzielnic, takich jak elementy półprzewodnikowe mocy, przekaźniki elektroniczne (Solid State), falowniki, obwody pośredniczące DC, systemy UPS oraz softstarty dla silników

Bezpieczniki do fotowoltaiki

Bezpieczniki do fotowoltaiki

 • Zabezpieczenie modułów i kabli łączeniowych w przypadku prądu wstecznego
 • Bezpieczne wyłączenie w przypadku prądów uszkodzeniowych zmniejsza ryzyko pożaru z powodu elektrycznego łuku prądu stałego
 • Bezpieczna izolacja przy otwartej podstawie bezpiecznikowej
Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe

Bezpieczne rozłączenie

Prądy przeciążeniowe mogą wystąpić w obwodzie elektrycznym, jeśli dopuszczalne obciążenie prądowe zostaje przekroczone z powodu jednoczesnego działania kilku odbiorników. Z kolei zwarcia zwykle pojawiają się nagle i niosą za sobą ekstremalnie dużą moc, która jest gwałtownie rozładowywana. W przypadku prądów przeciążeniowych i zwarć, skutkiem może być nagrzewanie się kabli i w konsekwencji powstanie pożaru w instalacjach i całych budynkach. Międzynarodowe normy i przepisy budowlane wymagają tym samym stosowania środków zabezpieczających sprzęt elektryczny przed przeciążeniem i zwarciem – nie bez powodu.  

Systemy bezpiecznikowe – wszechstronność w użyciu

Bezpieczniki bezpiecznie rozłączają obwód tak szybko, jak tylko pojawi się przeciążenie lub zwarcie. Zapobiega to uszkodzeniu urządzeń elektrycznych i zmniejsza czas przestoju. Różne systemy bezpiecznikowe są stosowane do różnych zastosowań.

Jednym z najpopularniejszych obszarów zastosowań systemów bezpiecznikowych jest ochrona przewodów i kabli przed przeciążeniem. Określa to kategoria użytkowania gG. Bezpieczniki z kategorią użytkowania gG są dobierane względem ich charakterystyk czasowo-prądowych do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia izolowanych kabli. Bezpieczniki gG zabezpieczają również systemy i urządzenia elektryczne i mogą służyć jako dobezpieczenie komponentów, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe, nadmiarowoprądowe i kompaktowe.

Bezpieczniki stanowią szczególnie ekonomiczne i niezawodne zabezpieczenie urządzeń w obwodach silnikowych. W porównaniu do innych urządzeń ochronnych, bezpieczniki charakteryzują się znacznie mniejszymi prądami odcięcia. Trudno jest znaleźć bardziej przystępną metodę realizacji zabezpieczenia zwarciowego zgodnie z VDE 0660 typ koordynacji „2”. 

Bezpieczniki różnych kategorii użytkowania i parametrów technicznych są stosowane do zabezpieczenia układów półprzewodnikowych, w zależności od miejsca instalacji i wymaganego stopnia ochrony półprzewodnikowych elementów mocy (diod, tyrystorów, GTO, IGBT, itp.): Bezpieczniki niepełnozakresowe kategorii użytkowania aR zapewniają zabezpieczenie przeciw zwarciom, a bezpieczniki pełnozakresowe gR i gS także przeciw przeciążeniom. Bezpieczniki kategorii użytkowania gS realizują również ochronę kabli.  

Szczególnym zagrożeniem w systemach fotowoltaicznych są tzw. prądy wsteczne, które mogą się pojawić w przypadku uszkodzonych modułów solarnych. Oprócz innych środków, do zabezpieczenia takich systemów potrzebne są specjalne bezpieczniki z pełnozakresową charakterystyką gPV, zaprojektowane w celu spełnienia wymagań systemów fotowoltaicznych. To samo odnosi się do farm wiatrowych. W tym przypadku stosowane są zwykle bezpieczniki gG dla których jednak trzeba przeprowadzić oddzielne testy w celu weryfikacji zgodności ze specjalnymi wymaganiami (np. wyższa tolerancja napięcia sieci).

Szczegóły odnośnie systemów bezpiecznikowych

Technical Primer

Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Zamawianie systemów bezpiecznikowych

Podstawowe zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem

Systemy bezpiecznikowe to stały element systemów dystrybucji energii do zastosowań w infrastrukturze, budynkach lub przemyśle. Zapewniają one podstawową ochronę w wielu różnych obszarach zastosowań i niezawodnie rozłączają w przypadku zwarcia lub przeciążenia. Przejrzyj naszą ofertę.

Znajdź odpowiedni system bezpiecznikowy dla Twoich potrzeb

Industry Mall