Wyłącznik kompaktowy 3VA. Jeden system. Globalne zastosowanie.

Szeroki zakres akcesoriów dodatkowych składający się z ponad

1 elementów
 • Jeden system <br>dobrze przemyślany, modułowy i wysoce różnorodny

 • Globalne zastosowanie <br>dzięki zgodności z normami IEC i UL

Dobierz wyłącznik kompaktowy 3VA

Konfigurator Online

Informacje o produkcie

Jeden system. Wiele zastosowań.

Wymagania związane z efektywnoścą kosztowej i sprawnością energetyczną wobec dystrybucji energii stale rosną.
Bez względu na to, czy obszarem zastosowania jest przemysł, budynki, czy infrastruktura, wyłączniki kompaktowe z rodziny 3VA zapewniają doskonałą ochronę osób i sieci.

 

Bogactwo certyfikatów. Globalne zastosowanie.

Wyłączniki kompaktowe 3VA są dostępne w kilku seriach z zatwierdzeniem IEC, a także w serii spełniającej normy IEC60947-2 i UL489. System wyłączników kompaktowych 3VA oferuje elastyczne i dopasowane rozwiązanie dla producentów maszyn i rozdzielnic.
Dzięki podwójnej certyfikacji mogą oni bowiem stosować wszystkie funkcje wyłączników kompaktowych dla zakładów przemysłowych w Europie i Ameryce Północnej, będąc jednocześnie pewnym całkowitej zgodności z normami.

 • Dobrze przemyślany pod kątem potrzeb producentów rozdzielnic oraz szaf sterowniczych
 • Świetna selektywność z wyłącznikami i bezpiecznikami
 • Zintegrowany licznik energii i pomiar innych parametrów elektrycznych, a nawet harmonicznych
 • Prosta integracja do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią za pomoca oprogramowania SENTRON powerconfig
 • Szeroki zakres akcesoriów umożliwiający elastyczną rozbudowę funkcjonalności
 • Minimalne wymagania przestrzenne dzięki kompaktowemu wykonaniu
 • Optymalne wsparcie we wszystkich czynnościach związanych z projektowaniem instalacji, np. poprzez dostarczenie danych CAx, danych programów graficznych i elektrycznych.

Testowane zgodnie z IEC60947-2

Wyłączniki kompaktowe 3VA1

 • Prąd znamionowy od 16 A do 250 A
 • Zdolność zwarciowa od 16 kA  do  70 kA dla 415 V AC
 • Wersje 1-, 2-, 3- i 4-biegunowe
 • Wyzwalacz termomagnetyczny
 • Mogą być stosowane w sieciach o napięciu stałym DC
 • Dostępne w wersji do ochrony kombinacji rozruchowych oraz jako rozłączniki 
 • Zakres regulacji wyzwalacza przeciążeniowego od 70 do 100%

Wyłączniki kompaktowe 3VA2

 • Prąd znamionowy od 25 A do 1000 A
 • Zdolność zwarciowa od 55 kA i 150 kA dla 415 V AC
 • Wyzwalacz elektroniczny
 • Doskonałe wartości selektywności przy wysokich prądach wyłączenia zwarcia, o krotności 1:2,5 dla wyłączników i 1:1,6 dla kombinacji z bezpiecznikami
 • Zintegrowane wyświetlanie wartości pomiarowych (ETU serii 5 i 8)
 • ETU serii 8: zintegrowane funkcje pomiarowe dla wartości prądu, napięcia i energii
 • Funkcje komunikacyjne za pomocą PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) i Modbus RTU

Testowane zgodnie z UL489 i IEC60947-2

 

Wyłączniki kompaktowe 3VA5

 • Prąd znamionowy od 15 A do 250 A
 • Zdolność zwarciowa do 100 kA
 • Wersje 1- i 3-biegunowe
 • Wyzwalacz termomagnetyczny
 • Dostępne również jako wyłącznik nieautomatyczny i w wersji do ochrony silników

 

Wyłączniki kompaktowe 3VA6

 • Prąd znamionowy od 40 A do 600 A
 • Zdolność zwarciowa do 150 kA przy 480 V AC
 • Wersje 3- i 4-biegunowe
 • Wyzwalacz elektroniczny
 • Zintegrowane funkcje pomiarowe dla wartości prądu, napięcia i energii
 • Opcjonalna komunikacja poprzez PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) i Modbus RTU
 • Prosta integracja do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią
 • Dostępne różne wersje wyłącznika, dostępna "obciążalność 100%" co ma znaczenie w projektach z certyfikacją UL

Koncentracja na procesie

Wyłącznik kompaktowy 3VA wspiera Cię na każdym etapie procesu, od projektowania do codziennej obsługi.

Seria wyłączników kompaktowych 3VA razem z akcesoriami dodatkowymi umożliwia precyzyjne dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb Twojego projektu.

 • Wszechstronne: bogaty wachlarz akcesoriów do rozbudowy funkcjonalności
 • Elastyczne: szeroki i jednolity zakres akcesoriów oraz modułów
 • Oszczędzające miejsce: kompaktowe wykonanie do stosowania w rozdzielnicach i szafach sterowniczych

Oszczędzaj czas i pieniądze w projektowaniu oraz instalacji: nasze obszerne zasoby danych CAx zapewniają realizację procesu projektowania tak efektywnie, jak to możliwe. Nawet instalacja jest znacznie uproszczona dzięki naszej ofercie inteligentnych produktów.

 • Efektywne: wszystkie istotne dane do projektowania są dostępne poprzez CAx download manager
 • Szybkie: standardowe połączenie i unikalna identyfikacja elementów przyśpiesza montaż i instalację
 • Bezpośrednie: informacje techniczne o produkcie dostępne bezpośrednio na urządzeniu przy użyciu kodu QR

Uzyskaj przegląd wszystkich danych w sieci i zidentyfikuj potencjalne oszczędności energii. Dzięki prostej integracji wyłączników kompaktowych do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią, nie stanowi to żadnego problemu.  

 • Nieskomplikowane: łatwe połączenie z nadrzędnymi systemami zarządzania
 • Ekonomiczne: zintegrowane funkcje pomiarowe umożliwiają przejrzystość przepływu energii i pozwalają zidentyfikować potencjalne oszczędności
 • Elastyczne: wspierają wszystkie obecne połączenia komunikacyjne

Intuicyjna obsługa oraz doskonałe właściwości selektywności zapewniają wysoki stopień dostępności, bezpieczeństwa i ochrony sieci.

 • Nieustanne: kontrola systemu dzięki wyłącznikom kompaktowym ze stykami pomocniczymi i alarmowymi
 • Niezawodne: doskonałe właściwości selektywności zapobiegają przestojom w całej sieci
 • Bezpieczne: bezpieczne wyłączenie w przypadku wykrycia prądów różnicowych

Inteligentna dystrybucja energii – wyłącznik kompaktowy 3VA

Postępująca cyfryzacja i automatyzacja tworzą nowe wyzwania w zakresie dystrybucji mocy. Systemy i komponenty, aby niezawodnie zabezpieczać sieci elektryczne przed awariami i uszkodzeniami muszą być zdolne do integracji, posiadać możliwości komunikacyjne oraz charakteryzować się doskonałą elastycznością. Wydajne komponenty, takie jak wyłączniki kompaktowe 3VA, gwarantują niezbędne bezpieczeństwo i elastyczność w środowiskach cyfrowych.

 • Zautomatyzowane procesy inżynieryjne dzięki mnogości oprogramowania i danych CAx
 • Bezproblemowe połączenie do automatyki przemysłowej i budynkowej poprzez standardowe systemy magistralowe
 • Wsparcie dla koncepcji efektywności energetycznej dzięki zintegrowanym funkcjom pomiarowym

A focus on the engineering process

The 3VA molded case circuit breaker supports you in every stage of your engineering process, from planning to daily operation.

3VA molded case circuit breaker series are accompanied by a large number of accessories, enabling the sytem to be precisely matched to the specific needs of your project.

 • Versatile: a comprehensive range of accessories for numerous function expansions
 • Flexible: a broad and uniform range of accessories and modules
 • Space-saving: compact design for use in distribution boards or cabinets

Save time and money in planning and installation: Our comprehensive CAx data offering ensures that your planning process becomes as efficient as possible. Even installation is significantly simplified thanks to our intelligent product portfolio.

 • Efficient: all relevant planning and engineering data available via the CAx download manager
 • Fast: standard connection technology and unique identification speed up assembly and installation, e.g. by uniform handling of all accessories for all series
 • Direct: technical product information can be accessed directly at the device using a QR code

Always maintain an overview of all the data in the system and identify energy saving potentials. This is easy thanks to the simple integration of molded case circuit breakers in higher-level energy management and automation systems.  

 • Uncomplicated: easy connection to higher-level management systems
 • Economical: integrated measuring function makes energy flows transparent and identifies saving potentials
 • Flexible: support of all current communication connections

The intuitive operating concept and excellent selectivity properties ensure high availability, safety, and protection of the systems.

 • Continuous: optimal system monitoring thanks to molded case circuit breakers with internal auxiliary and alarm switches
 • Reliable: excellent selectivity properties prevent downtimes of the entire system
 • Safe: safe shutdown in case of errors by identifying residual currents and differential currents

For an intelligent power distribution – the 3VA molded case circuit breaker

Advancing digitalization and automation are creating new challenges in electrical power distribution. Systems and components must be integration-capable, communicative, and completely flexible to reliably protect electrical systems against faults and failures. Powerful components such as 3VA molded case circuit breakers ensure the necessary safety and flexibility in digital environments:

 • Automated engineering processes thanks to a comprehensive range of software and CAx data
 • Seamless connection to industrial and building automation via common bus systems
 • Support of comprehensive energy efficiency concepts thanks to integrated measuring functions
3VA molded case circuit breaker interactive

Discover the strengths of the 3VA molded case circuit breaker

With the molded case circuit breaker, you’re always on the safe side: Reliable protection for increased system availability, higher transparency of energy flows, or selective tripping in case of a fault – this interactive graphics demonstrates all the benefits in detail.
Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszych usług

Znajdziesz tu ważne informacje, dokumenty i adresy dotyczące dystrybucji energii niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.

Więcej informacji

Zobacz sam. Wyłączniki kompaktowe 3VA.

Modułowy, dobrze przemyślany i wysoce różnorodny system, odpowiedni do wszystkich zastosowań rozdziału energii niskiego napięcia w przemyśle i infrastrukturze – wspiera Cię we wszystkich fazach procesu.

Dobierz wyłącznik kompaktowy 3VA

Konfigurator online