Bloki dynamiczne CAD

Bloki dynamiczne CAD do rysowania schematów

Biblioteka gotowych bloków do tworzenia schematów nn i SN na bazie produktów firmy Siemens.

Bloki dynamiczne CAD zostały przygotowane, aby przyspieszyć proces tworzenia schematów jednokreskowych SN i nn. Narzędzie zostało stworzone w taki sposób, aby praca z nim była łatwa i intuicyjna – nawet bez szczegółowej znajomości rozwiązań firmy Siemens.

Przy pomocy rozwijanego menu możliwa jest zmiana poszczególnych parametrów lub zastępowanie wybranych elementów schematu innymi. Jednym kliknięciem możemy wybrać źródło zasilania (transformator, generator, inna rozdzielnica), wielkość zabezpieczenia, a także jego charakterystyczne parametry. Przy użyciu bloków możemy wskazać sposób zasilania rozdzielnicy (szynoprzewód lub kabel), określić sposób pomiaru (licznik, miernik parametrów sieci, amperomierz), a także szczegółowo skonfigurować odpływy, zabezpieczenia, kombinacje rozruchowe, itd.

Co ważne – konfigurując elementy schematu poruszamy się w zakresie rozwiązań oferowanych przez firmę Siemens, co skutkuje pojawieniem się oznaczenia konkretnej serii produktowej przy symbolu danego aparatu.

Zachęcamy do pobrania!

 

Zobacz jak używać bloków dynamicznych

Bloki dynamiczne CAD dla rozdzielnicy SIVACON S8

Biblioteka gotowych bloków do tworzenia widoków rozdzielnicy nn typu SIVACON S8.

Bloki dynamiczne CAD dedykowane rozdzielnicy SIVACON S8 zostały przygotowane, aby przyspieszyć proces tworzenia projektu w których ma zostać zastosowana ta rozdzielnica. Biblioteka bloków zawiera reprezentację każdego rodzaju pola i zestawu montażowego. Jednym kliknięciem użytkownik może zmienić szerokość dynamicznego pola zasilającego, sprzęgłowego lub odpływowego, a także zmienić rodzaj wyłącznika czy ich ilość na zestawie montażowym. Poza widokiem pól i zestawów montażowych, dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w gotowe opisy rozdzielnicy – wszystko od razu na arkuszach gotowych do wydruku.

Zachęcamy do pobrania!

 

Zobacz jak używać bloków dynamicznych

Bloki dynamiczne CAD dla rozdzielnicy SIVACON S4

Biblioteka gotowych bloków do tworzenia widoków rozdzielnicy nn typu SIVACON S4.

Bloki dynamiczne CAD dedykowane rozdzielnicy SIVACON S4 zostały przygotowane, aby przyspieszyć proces tworzenia projektu w których ma zostać zastosowana ta rozdzielnica. Biblioteka bloków zawiera reprezentację każdego rodzaju pola i zestawu montażowego. Jednym kliknięciem użytkownik może zmienić szerokość dynamicznego pola zasilającego, sprzęgłowego lub odpływowego, a także zmienić rodzaj wyłącznika czy ich ilość na zestawie montażowym. Poza widokiem pól i zestawów montażowych, dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w gotowe opisy rozdzielnicy – wszystko od razu na arkuszach gotowych do wydruku.

Zachęcamy do pobrania!

 

Zobacz jak używać bloków dynamicznych

Bloki dynamiczne CAD dla rozdzielnicy 8DJH

Biblioteka gotowych bloków do tworzenia schematów i widoków gazowej (SF6) rozdzielnicy SN typu 8DJH.

Bloki dynamiczne CAD dedykowane rozdzielnicy 8DJH zostały przygotowane, aby przyspieszyć proces tworzenia projektu w których ma zostać zastosowana ta rozdzielnica. Widoki pól zostały w nich zintegrowane z dynamicznymi schematami, dzięki czemu wybierając na jednym arkuszu pola rozdzielnicy, automatycznie na drugim arkuszu tworzony jest schemat rozdzielnicy. Dynamiczny schemat pozwala edytować go w takim zakresie jaki jest możliwy do zrealizowania w przypadku danego pola. Dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w gotowe opisy rozdzielnic, opisy zabezpieczeń, wytyczne montażowe, itp.  – wszystko od razu na arkuszach gotowych do wydruku.

Zachęcamy do pobrania!

 

Zobacz jak używać bloków dynamicznych

Bloki dynamiczne CAD dla rozdzielnicy SIMOSEC

Biblioteka gotowych bloków do tworzenia schematów i widoków hybrydowej rozdzielnicy SN typu SIMOSEC.

Bloki dynamiczne CAD dedykowane rozdzielnicy SIMOSEC zostały przygotowane, aby przyspieszyć proces tworzenia projektu w których ma zostać zastosowana ta rozdzielnica. Widoki pól zostały w nich zintegrowane z dynamicznymi schematami, dzięki czemu wybierając na jednym arkuszu pola rozdzielnicy, automatycznie na drugim arkuszu tworzony jest schemat rozdzielnicy. Dynamiczny schemat pozwala edytować go w takim zakresie jaki jest możliwy do zrealizowania w przypadku danego pola. Dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w gotowe opisy rozdzielnic, opisy zabezpieczeń, wytyczne montażowe, itp.  – wszystko od razu na arkuszach gotowych do wydruku.

Zachęcamy do pobrania!

 

Zobacz jak używać bloków dynamicznych

Bloki dynamiczne CAD dla rozdzielnicy NXPLUS C

Biblioteka gotowych bloków do tworzenia schematów i widoków gazowej (SF6) rozdzielnicy SN typu NXPLUS C.

Bloki dynamiczne CAD dedykowane rozdzielnicy NXPLUS C zostały przygotowane, aby przyspieszyć proces tworzenia projektu w których ma zostać zastosowana ta rozdzielnica. Widoki pól zostały w nich zintegrowane z dynamicznymi schematami, dzięki czemu wybierając na jednym arkuszu pola rozdzielnicy, automatycznie na drugim arkuszu tworzony jest schemat rozdzielnicy. Dynamiczny schemat pozwala edytować go w takim zakresie jaki jest możliwy do zrealizowania w przypadku danego pola. Dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w gotowe opisy rozdzielnic, opisy zabezpieczeń, wytyczne montażowe, itp.  – wszystko od razu na arkuszach gotowych do wydruku.

Zachęcamy do pobrania!

 

Zobacz jak używać bloków dynamicznych