SidiroAR

Aplikacja do wizualizacji rozdzielnic niskiego napięcia w rzeczywistości rozszerzonej

Rzeczywistość rozszerzoną (AR – ang. Augmented Reality) spotykamy w codziennym życiu coraz częściej – od gier mobilnych, w których rzeczywistość rozszerzona wprowadza zabawę na wyższy poziom – po muzea, gdzie z jej pomocą tworzone są interaktywne wystawy. W obecnych czasach rzeczywistość rozszerzona nie jest już jedynie elementem rozrywki, a korzyści z jej zastosowania są wykorzystywane w wielu branżach – również w przemyśle i ienergetyce. Digitalizacja codziennej pracy pozwala w pełni wykorzystać potencjał tej technologii.

Już teraz możesz pobrać aplikację w Sklepie App Store i Google Play!

Wyzwania prefabrykatorów rozdzielnic niskiego napięcia

W jaki sposób rzeczywistość rozszerzona może wpłynąć na pracę prefabrykatora rozdzielnic niskiego napięcia?
 

Częste zmiany w projektach, różnice między projektem a stanem faktycznym, duża liczba możliwych konfiguracji rozdzielnic oraz krótkie terminy realizacji to w obecnych czasach codzienność w pracy prefabrykatora. Wykorzystanie digitalizacji w procesie produkcji rozdzielnic pozwala znacznie usprawnić pracę, zredukować liczbę popełnianych błędów oraz zwiększyć efektywność produkcji. Czynności, które pochłaniają dużo czasu, możemy wesprzeć obliczeniami komputerowymi, dzielonymi plikami w chmurze (na przykład stosując popularne rozwiązania BIM – ang. Building Information Modeling), czy też projektowaniem 3D.
 

Programy konfiguracyjne oraz projektowanie BIM są bardzo przydatne przy określaniu gabarytów, warunków cieplnych oraz posadowienia rozdzielnicy, nie pozwalają natomiast na szczegółowe sprawdzenie konstrukcji czy też tras szyn głównych i zbiorczych rozdzielnic. W większości przypadków prefabrykator sam musi zdecydować, w jaki sposób wykonać oszynowanie. Proces ten można znacznie usprawnić, posiadając dokładny model 3D rozdzielnicy, opracowany przez dostawcę technologii rozdzielnicy. W połączeniu z wirtualną rzeczywistością, a dokładniej - rzeczywistością rozszerzoną, prefabrykator może wyświetlić taki model bezpośrednio w swoim warsztacie i na przykładzie dokładnie sprawdzić, jak należy montować konstrukcję, aparaty zabudowane wewnątrz, czy też wykonać oszynowanie rozdzielnicy.

Rzeczywistość rozszerzona w procesie prefabrykacji, czyli SidiroAR w akcji

SidiroAR - to darmowa aplikacja mobilna wspomagająca proces projektowania, wymiarowania i produkcji rozdzielnic niskiego napięcia. Nazwa pochodzi od słów Siemens - Digitalizacja Rozdzielnic. Aplikacja została opracowana i zaimplementowana przez polski zespół programistów z działu wsparcia technicznego tak, aby odpowiedzieć na potrzeby naszego rynku. Głównym celem aplikacji SidiroAR jest pomoc inżynierom w procesie projektowania i budowy rozdzielnic niskiego napięcia.
 

Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w trakcie montażu i składania rozdzielnicy pozwala m.in. w prosty i dokładny sposób sprawdzić prowadzenie szyn oraz ich gięcie. Dotyczy to również sposobu montażu aparatów, ich podłączenia do szyn zbiorczych, czy ich głębokości wraz z zamontowanymi akcesoriami. Model 3D rozdzielnicy pozwala na weryfikację poprawności doboru i wykonania rozdzielnicy.
 

W trakcie realizacji często zdarza się, że zmiany zostają naniesione z opóźnieniem, przez co mogą pojawić się kolizje podczas instalacji rozdzielnicy w miejscu docelowym. Wykorzystanie SidiroAR umożliwia prefabrykatorowi wizualizację rozdzielnicy wraz z jej rzeczywistymi wymiarami w dowolnym miejscu i czasie – w tym również w docelowym miejscu jej instalacji. Takie podejście pozwala uniknąć kolizji jeszcze przed wyprodukowaniem rozdzielnicy, eliminując tym samym dodatkowe koszty związane z przeróbkami rozdzielnicy podczas jej instalacji.

Rozdzielnice niskiego napięcia w rzeczywistości rozszerzonej – krok po kroku

Proces projektowania rozdzielnicy, która ma zostać zwizualizowana w rozszerzonej rzeczywistości zaczyna się od przeniesienia schematu rozdzielnicy do programu Simaris Configuration. Program pozwala na stworzenie elewacji rozdzielnicy, uwzględniając wszystkie niezbędne do jej stworzenia elementy. Właściwości materiałowe przypisane do każdego bloku minimalizują ryzyko popełnienia błędu, np. gdy spadek mocy w polu wykracza poza dopuszczony zakres. 

Na podstawie odpowiedniego podkładu w postaci rysunku technicznego rozdzielnicy przygotowywany jest model 3D.  W tym celu wykorzystany zostaje program do modelowania 3D (np. Autodesk Inventor), dzięki któremu w prosty sposób można połączyć ze sobą wszystkie elementy rozdzielnicy. Dodatkowo program pozwala na publikowanie projektowanych modeli w postaci dokumentu .pdf 3D lub do podglądu na stronie internetowej, co upraszcza komunikację między firmą opracowującą technologię rozdzielnic a prefabrykatorem. 

Po zatwierdzeniu specyfikacji i konstrukcji rozdzielnicy, jej model zostaje przetworzony do odpowiedniego formatu obsługiwanego przez aplikację SidiroAR, przypisany do indywidualnego konta użytkownika i umieszczony na serwerze zewnętrznym. Wykorzystanie technologii chmurowej umożliwia prefabrykatorowi pobranie przez aplikację modelu rozdzielnicy do pamięci swojego telefonu – przez Internet, praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja SidiroAR umożliwia w prosty sposób wyświetlenie pobranego modelu w rzeczywistości rozszerzonej. 

SidiroAR – rozdzielnice w rzeczywistości rozszerzonej dostępne dla każdego

SidiroAR jest aplikacją dostępną na urządzeniach mobilnych, zarówno z systemem Android, jak i iOS. Każdy użytkownik posiada spersonalizowane konto, do którego przypisywane są modele 3D przeznaczone do wizualizacji w rzeczywistości rozszerzonej. Wszystko po to, aby współpracujący z firmą Siemens licencjonowani prefabrykatorzy rozdzielnic Sivacon mogli zwizualizować w technologii AR każdą zamówioną rozdzielnicę.