Rozdzielnica elektryczna niskiego napięcia SIVACON S8

SIVACON S8

Rozdzielnica elektryczna SIVACON S8 to bezpieczna dystrybucja mocy i inteligentne zarządzanie danymi

Rozdzielnice niskiego napięcia SIVACON S8 są gotowe na przyszłość i cyfryzację. System automatyki rozdzielnicy moży być stosowany do kontroli, monitorowania i parametryzacji aparatury łączeniowej z komunikacją i silników elektrycznych w SIVACON S8. Dane z rozdzielnicy SIVACON S8 są dostępne z poziomu systemów automatyki i zarządzania energią lub systemów analizy w chmurze. Wyjątkowe cechy i modułowe wykonanie tych rozdzielnic oferują wysoką niezawodność, bezpieczeństwo i elastyczność.

Poznaj rozdzielnicę niskiego napięcia SIVACON S8

Pobierz broszurę

SIVACON Technology Partners

Światowej marki urządzenie produkowane jest w Polsce, przez nasze doświadczone i zaawansowane technologicznie firmy partnerskie. Nasze licencjonowane firmy partnerskie SIVACON Technology Partner to:

 • Atrakcyjna cena
 • Bardzo wysoka jakość
 • Krótkie terminy dostaw
 • Firmy z lokalnym rodowodem i doświadczeniem
 • Produkcja na terytorium Polski
 • Szybkie dostawy bez konieczności przekraczania granic

Rozdzielnica niskiego napięcia SIVACON S8. Cykl filmów przybliżający rozwiązania techniczne w naszych rozdzielnicach

SIVACON S8

Rozdzielnice SIVACON S8 - rozdziel moc bezpiecznie i inteligentnie

SIVACON S8 ustanawia nowe standardy jako rozdzielnica zasilająca i sterownicza (MCC) do zastosowań przemysłowych i w infrastrukturze. Dzięki swojej modułowej budowie SIVACON S8 może być optymalnie dostosowana, aby spełnić każde wymaganie. Wysoki poziom bezpieczeństwa i najnowocześniejszy design tworzą razem tę wysoce wydajną rozdzielnicę.

Z naszymi rozdzielnicami możesz zarządzać danymi w prosty i mądry sposób

Skorzystaj z rozdzielnicy niskiego napięcia SIVACON S8. Przygotuj Twój system dystrybucji energii na zdigitalizowaną przyszłość i uzyskaj liczne korzyści:

 • Zwiększona ochrona przed łukiem wewnętrznym
 • Nowe małe jednostki wysuwne
 • Wydajny system zarządzania pracą silników
 • Systemy komunikacyjne i czujniki
 • Rozdzielnica inteligentna – system interfejsu i monitorowania
 • Wszechstronne, kompleksowe wsparcie

Rozdzielnica inteligentna SIVACON S8

Ekonomiczne działanie, minimalne przestoje i optymalne wykorzystanie przestrzeni: możesz polegać na spełniającym normy zarządzaniu energią. Zgodność z wymogami efektywności energetycznej określonej w normie IEC 60364-8-1 zapewnia efektywność kosztową, podczas gdy spełnienie wymagań normy ISO 50001 rozszerza jej zakres.

Podłączenie do systemów automatyki i zarządzania energią oraz systemów analitycznych w chmurze, takich jak MindSphere, gwarantuje niezawodne i przyszłościowe działanie. Z SIVACON S8 jesteś optymalnie wyposażony, aby przystosować się do rosnącego poziomu cyfryzacji i wymagań, jakie przyniesie przyszłość.

Cel: Integracja do istniejących struktur IT

Korzyści: Stacja diagnostyki rozdzielnicy zorientowana na przyszłość = Jednolity interfejs do nadrzędnych systemów automatyki i zarządzania energią oraz do systemów analitycznych w chmurze

Narzędzia: System automatyki rozdzienicy

Efektywnie zredukuj koszty energii i zwiększ pewność działania – dzięki dobremu przeglądowi i przejrzystości

Oszczędź na kosztach i niezawodnie zabezpiecz trwające procesy: pierwszym ważnym krokiem jest utrzymanie dobrego przeglądu stanu zainstalowanych urządzeń oraz przejrzystości przepływów mocy i zmiennych elektrycznych. Wyposażone w komunikację urządzenia zabezpieczające, łączeniowe, pomiarowe, sterujące mierzą i rejestrują wartości energii dla odpływów i poszczególnych odbiorników w sposób precyzyjny i pewny. Dostarczają one również istotnych danych przez ustandaryzowane systemy magistralowe, umożliwiając ocenę stanu rozdzielnicy i jakości sieci. 

Możesz liczyć na dalsze korzyści oferowane przez SIVACON S8: wyłączniki kompaktowe w wersji wysuwnej, w pełni redundantne rozwiązania komunikacyjne, koncentratory, które konwertują dane do jednego inteligentnego urządzenia elektronicznego (IED). Czujniki zapewniają całodobowe, kompleksowe monitorowanie temperatury.

Optymalna organizacja istotnych informacji, lokalna prezentacja i centralna rejestracja

System automatyki rozdzielnicy jest optymalnym rozwiązaniem do obszernej, ale schludnie rozplanowanej i jasnej reprezentacji danych i informacji. Korzystasz z wygodnej, lokalnej wizualizacji i kontroli zainstalowanych urządzeń łączeniowych wyposażonych w komunikację – zawsze aktualnie i centralnie rejestrowanych dla całej rozdzielnicy. System automatyki rozdzielnicy pozwala zintegrować różne systemy magistralowe, a ustandaryzowany model umożliwia jednolitą wizualizację danych. Służy więc do przejrzystej prezentacji wszystkich informacji dostarczanych przez urządzenia łączeniowe, zabezpieczeniowe i pomiarowe z komunikacją, stosowane w SIVACON S8, w zorganizowanym, zależnym od potrzeb formacie.

Proste lokalne sterowanie i digital twin – uruchomienie i elastyczne działanie

Od uruchomienia do trwałego działania: praktyczne sterowanie lokalne i digital twin zapewniają maksymalną elastyczność:

 • Modyfikacja i uproszczenie poszczególnych parametrów działania, bez potrzeby stosowania oprogramowania do parametryzacji
 • Możliwość wprowadzenia zmian do tzw. digital twin przez użytkownika, podczas działania
 • Oznaczenia odpływów i komentarze dowolnie modyfikowane
 • Użytkownicy mogą dostosować strukturę rozdzielnicy (np. poprzez przeniesienie lub usunięcie odpływów)

Stała kontrola nad Twoimi systemami – z prostą i szybką diagnostyką

Szybka i prosta diagnostyka: system automatyki rozdzielnicy gwarantuje wczesne dostarczenie wszystkich potrzebnych informacji, gwarantując zmniejszenie przestojów, wspierając jednocześnie analizę i optymalizację zapotrzebowania na energię.

 • Wszechstronne wyświetlanie wszystkich mierzonych wartości, statusów i danych statystycznych zapewnia wysoki stopień przejrzystości na poszczególnych odpływach
 • Dane statystyczne, takie jak częstotliwości operacji łączeniowych i czasy pracy itp., pozwalają na optymalizację i planowanie konserwacji
 • Do monitorowania ważnych informacji o stanie systemu służą również dane z czujników (np. temperatury). Połączenie tych danych z nadrzędnymi systemami automatyki i zarządzania energią, a także z systemami analitycznymi w chmurze, jak np. MindSphere, gwarantuje wysoką dostępność rozdzielnicy i zwiększa przejrzystość przepływu energii

Pewne bezpieczeństwo z rozdzielnicami SIVACON S8

SIVACON S8 oznacza wysoki stopień bezpieczeństwa. To rozdzielnica niskiego napięcia z pełną weryfikacją konstrukcji zgodnie z wymaganiami IEC 61439-2. Jej własności fizyczne zostały zmierzone zarówno w warunkach pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych, w komorze testowej. Rozdzielnica SIVACON S8 nawet przekracza wymagania norm, oferując na przykład jeszcze wyższy stopień ochrony personelu i aktywną ochronę przed wewnętrznymi zwarciami łukowymi. Wydajny system wentylacyjny zapewnia również bezpieczne i niezawodne działanie.

Zwiększona ochrona przed wewnętrznymi zwarciami łukowymi – zwiększone bezpieczeństwo personelu i rozdzielnicy

Dzięki nieobowiązkowym testom zwarciowym, zgodnym z normą IEC 61641, rozdzielnica oferuje bezpieczeństwo personelu w przypadku wystąpienia wewnętrznego zwarcia łukowego. Dodatkowe wyposażenie w postaci barier łukowych, izolowanych głównych szyn zbiorczych i systemów wygrodzeń zapewnia również bezpieczeństwo sprzętu w niej zainstalowanego.

Przyłącze do systemów szynoprzewodów SIVACON 8PS – zawsze optymalne podłączenie

Technika wyłącznikowa oferuje optymalne warunki podłączenia w przedziale przyłączy kablowych lub szynoprzewodowych. Kable i szynoprzewody SIVACON 8PS podłącza się poprzez przyłącza z weryfikacją konstrukcji.

Całe połączenie, od zacisków wyjściowych transformatora do przyłączy kablowych odpływowych z rozdzielnicy posiada weryfikację konstrukcji przez testy zgodnie z PN/EN 61439-1/2.

Wykonanie przygotowane na trzęsienie ziemi – aby spełnić wymagania konstrukcji gotowej na aktywność sejsmiczną

Rozdzielnica SIVACON S8 jest dostępna w wersji przetestowanej pod kątem wymagań sejsmicznych. Badania obejmują funkcjonalność i stabilność zarówno podczas, jak i po trzęsieniu ziemi.

Zastosowania na pokładach statków i na platformach morskich – tam, gdzie panują trudne warunki otoczenia

Rozdzielnice SIVACON S8 są dobrze wyposażone do każdego zastosowania – nawet na pokładach statków i platformach morskich. Warunki na pełnym morzu stawiają szczególnie wymagające wyzwania dla rozdzielnic, nie tylko z powodu słonej i wysoce wilgotnej atmosfery, ale także ze względu na duże obciążenia mechaniczne, jakim są one w tych środowiskach poddawane. Rozdzielnice SIVACON S8 zostały certyfikowane do takich zastosowań przez renomowane, międzynarodowe towarzystwa klasyfikacyjne.

Elastyczne rozwiązania

SIVACON S8 oferuje inteligentne rozwiązania, które można dostosować do Twoich konkretnych potrzeb i wymagań. Istnieje możliwość łączenia różnych wykonań instalacyjnych w jednej celce, a elastyczne moduły sprawiają, że ich wymiana lub rozszerzenie funkcjonalności jest bardzo łatwe.

Rozdzielnica SIVACON S8 jest poddawana ciągłym innowacjom, co gwarantuje stały techniczny postęp całego systemu. Kompaktowe, małe jednostki wysuwne pomagają dobrze wykorzystać przestrzeń, podczas gdy zaawansowane systemy zarządzania pracą silników oferują rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni – wysoka gęstość upakowania, kompaktowe wykonanie wysuwne

Małe czy normalne jednostki wysuwne: optymalnie dopasowane rozmiary jednostek wysuwnych pozwalają zmniejszyć wielkość rozdzielnicy. Za pomocą małych jednostek wysuwnych wielkości 1/4 (do czterech elementów na przedział) i 1/2 (do dwóch elementów na przedział), a także normalnych jednostek wysuwnych od wysokości 100 mm, można uzyskać wysoką gęstość upakowania do 48 jednostek wysuwnych na celkę.

Kombinacja różnych systemów instalacji – odpływy mocowane na stałe, technika wtykowa, technika wysuwna

W przypadku, gdy jest niewiele dostępnego miejsca, technika zabudowy uniwersalnej stanowi bezpieczne, elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązanie. Umożliwia kombinację różnych systemów montażowych – techniki wysuwnej, stacjonarnej z indywidualnymi drzwiami dla każdego przedziału i wtykowej – w jednej celce. Wersja w technice wysuwnej jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania pracą silników w zakładach przemysłowych, które wymagają wysokiej dostępności odpływów i szybkiego dostosowania systemu zasilania.

Zarządzanie pracą silników i urządzenia SIMOCODE pro – dla zwiększonej dostępności rozdzielnicy

SIMOCODE pro – elastyczny, modułowy system sterowania pracą silników niskiego napięcia. Optymalizuje połączenie pomiędzy oprzyrządowaniem, systemem sterowania i odpływem silnikowym oraz zwiększa dostępność rozdzielnicy, zapewniając przy tym znaczne oszczędności podczas montażu, uruchomienia, działania i konserwacji rozdzielnicy. SIMOCODE pro oferuje:

 • Rozbudowane funkcje ochrony, monitorowania, bezpieczeństwa i sterowania w jednym zwartym systemie
 • Możliwość pracy niezależnej od sterownika
 • Skalowalne, elastyczne rozwiązanie dla wszystkich konfiguracji systemu
 • Szczegółowe dane dotyczące działania, serwisu i diagnostyki, dające większy wgląd w pracę instalacji
 • Możliwość połączenia z nadrzędnym systemem sterowania procesem przy wykorzystaniu dominujących protokołów komunikacyjnych w przemysle: PROFIBUS, PROFINET, Modbus RTU oraz OPC UA
 • Łatwa konfiguracja i szybkie uruchomienie

Efektywne wsparcie

Nasz wyspecjalizowany zespół inżynierów oferuje wsparcie na każdym etapie projektu. Od koncepcji, przez projektowanie, po wykonawstwo w wyspecjalizowanych firmach partnerskich.

Efektywne projektowanie, obsługa i utrzymanie systemu rozdziału energii

Skorzystaj z zalet inteligentnej dystrybucji mocy: efektywne wsparcie projektowe za pomocą oprogramowania SIMARIS:

SIMARIS design: do obliczania parametrów sieci

SIMARIS project: do wymiarowania

SIMARIS curves: do sprawdzania charakterystyk zabezpieczeń

Oprogramowanie SIMARIS do precyzyjnego projektowania

Projektowanie systemów rozdziału energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych, infrastruktury i budynków staje się coraz bardziej skomplikowane. Innowacyjne oprogramowanie SIMARIS wspiera projektantów przez cały cykl procesu:

 • SIMARIS design

W obliczaniu parametrów sieci i wymiarowaniu, biorąc pod uwagę szeroki i różnorodny zakres produktów do dystrybucji mocy, SIMARIS design określa bezpieczne i niezawodne, zgodne z normami (VDE i IEC) rozwiązania na podstawie dobrych praktyk inżynierskich i wymagań dla konkretnego projektu. Niezbędne podzespoły w każdym przypadku są dobierane automatycznie, na podstawie struktury projektu i zebranych podstawowych danych.

 • SIMARIS project

Narzędzie to umożliwia szybkie i proste generowanie przejrzystych, schludnych dokumentacji, biorących pod uwagę Twoje wymagania odnośnie przestrzeni i budżetu dla całego systemu dystrybucji energii. Dla skonfigurowanych systemów i urządzeń, za pomocą jednego kliknięcia możesz utworzyć przedmiar w formacie GAEB D81 lub RTF w języku angielskim, niemieckim lub włoskim. 

Niezawodna rozdzielnica niskiego napięcia w praktyce

SIVACON S8 gwarantuje niezawodne działanie w zastosowaniach w przemyśle i infrastrukturze. Oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i samej rozdzielnicy. Dzięki modułowej budowie, zachowujesz maksymalną elastyczność w wykonaniu Twojego systemu: wszystkim, czego potrzebujesz, jest dostosowanie rozdzielnicy SIVACON S8 do Twoich własnych potrzeb.

Ścieżka do Twojego SIVACON S8

Wysoce elastyczne i optymalnie dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb i wymagań: rozdzielnica SIVACON S8 spełnia oczekiwania naszych klientów. Nasze usługi są również szyte na miarę – korzystasz z doświadczenia naszej eksperckiej obsługi w licznych miejscach produkcji blisko Ciebie. Nasi certyfikowani partnerzy SIVACON Technology Partner chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania odnośnie naszych rozdzielnic niskiego napięcia i podzespołów. 

SIVACON Technology Partner to nasi partnerzy, eksperci w temacie rozdzielnic, blisko Ciebie. Ponad 320000 rozdzielnic zostało już wyprodukowanych i zainstalowanych przez certyfikowanych partnerów SIVACON Technology Partner. Skorzystaj ze sprawdzonej jakości naszych rozdzielnic i podzespołów niskiego napięcia, wraz z szerokim zakresem usług i doradztwa technicznego. Niezawodne, regionalne, praktyczne. Znajdziesz odpowiedniego partnera SIVACON Technology Partner także w Twojej okolicy.

SIVACON Technology Partner
 

ul. Przemysłowa 8

35-105 Rzeszów

ul. Janińska 32
32-020 Wieliczka
ul. Gliwicka 8
47-240 Bierawa
ul. Szosa Gdańska 9
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy
ul. Słoneczna 50
40-135 Katowice
Pobieranie i wsparcie

Skorzystaj z naszego wsparcia

Specyfikacje, katalogi, dokumentacje techniczne i kontakt z wsparciem technicznym: Znajdziesz tutaj ważne dokumenty i linki dotyczące rozdzielnicy niskiego napięcia SIVACON S8.