Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji gazowej 8DAB 12

Napięcie do

12 kV
 • Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały do 40 kA

 • Prąd roboczy do 2750 A

 • Pojedynczy system szyn zbiorczych

Informacje

8DAB 12 - ekologiczna rozdzielnica w izolacji gazowej

Rozdzielnica w izolacji gazowej (GIS) typu 8DA/B jest integralną częścią oferty średniego napięcia firmy Siemens. Na świecie zostało zainstalowanych ponad 100000 pól tego typu. Portfolio 8DA/B zostało teraz rozszerzone o 8DAB 12 – rozdzielnicę wykorzystującą technologię Clean Air, gaz izolacyjny składający się wyłącznie z naturalnych składników czystego powietrza.

Nowa rozdzielnica 8DAB 12 należy do ekologicznego portfolio firmy Siemens. Każda rozdzielnica średniego napięcia w izolacji gazowej wyposażona w Clean Air i sprawdzoną technologię próżniową Siemensa oferuje jednocześnie wszystkie zalety rozdzielnicy w izolacji gazowej.

Cechy ekologicznej rozdzielnicy w izolacji gazowej

Opis 8DAB 12

 • Do 12 kV, 40 kA, szyna zbiorcza 2750 A, odgałęzienie 2750 A
 • Pole wyłącznika, pole sprzęgła wzdłużnego, pole odłącznika, pole pomiarowe i pole przyłącza kablowego
 • Pojedynczy system szyn zbiorczych
 • Jednobiegunowa, w obudowie metalowej
 • Izolowana gazem
 • Hermetycznie zamknięta
 • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 62271-100 oraz IEC 62271-200
 • Clean Air
  - Bez F-gazów
  - Współczynnik globalnego ocieplania < 1
  - Wysoce stabilna
  - Nietoksyczna
  - Niepalna
  - Do każdej temperatury zastosowania
 • Korzyści klienta
  - Niezależność od środowiska
  - Kompaktowość
  - Wykonanie bezobsługowe
  - Bezpieczeństwo personelu
  - Bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność
  - Opłacalność kosztowa, ekologia

8DAB 12 - ekologiczna rozdzielnica w izolacji gazowej: Twoje korzyści

Ekologiczna rozdzielnica w izolacji gazowej spełnia oczekiwania klientów w jeszcze większym stopniu, na przykład w odniesieniu do dostępności, bezobsługowości, bezpieczeństwa osobistego, kompaktowości i niezależności od środowiska. Clean Air składa się z naturalnych cząstek powietrza i jest tym samym wolny od F-gazów, ze współczynnikiem globalnego ocieplania <1, wysoce stabilny, nietoksyczny, niepalny i dopasowany do każdej temperatury zastosowania.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. +48 (22) 870 9130