NXPLUS C

Napięcie znamionowe do

38 kV
 • Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały do 31.5 kA

 • Znamionowy prąd roboczy do 2500 A

 • Pojedynczy system szyn zbiorczych

 • Podwójny system szyn zbiorczych

Informacje

Rozdzielnica rozdziału pierwotnego w izolacji gazowej

Rozdzielnice wyłącznikowe typu NXPLUS C stanowią fabrycznie gotowe, certyfikowane instalacje z metalowym okapturzeniem, izolowane za pomocą SF6, z grodziami metalowymi do zastosowań z pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbiorczych, do montażu wnętrzowego.
 • Do 38 kV, 31,5 kA, 2500 A szyna zbiorcza, 2500 A odgałęzienie
 • Metalowa obudowa
 • Pojedynczy system szyn zbiorczych
 • Izolowana gazem
 • Hermetycznie zamknięta
 • Fabrycznie złożona, testowana zgodnie z IEC 62 271-200
 • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 62 271-100, -200

  Korzyści klienta:
      - Bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność
      - Bezpieczeństwo personelu
      - Niezależność od środowiska
      - Kompaktowość
      - Wykonanie bezobsługowe
      - Opłacalność kosztowa, ekologia

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe
 kV
7.2 
12 
 15
17.5
24
27
36
38
Częstotliwość znamionowa
Hz
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
50, 60
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV
20 (32) 
28 (42)
36
38
50
70
70
70
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe
kV
60 
75
95
95
125
150
170
170
Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały, 3s
kA
31.5
31.5
31.5
31.5
25
25
25
25
Znamionowy prąd udarowy 50 Hz, 60 Hz
kA
80, 82 
80, 82 
80, 82 
80, 82 
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
kA
31.5
31.5
31.5
31.5
25
25
25
25
Znamionowy zwarciowy prąd załączalny
kA
80, 82
80, 82
80, 82
80, 82
63, 65
63, 65
63, 65
63, 65
Znamionowy prąd roboczy szyny zbiorczej 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250
1600
2000
2500 
1250


 
1250


 
1250


 
Znamionowy prąd roboczy odgałęzienia
A

 
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
630
800
1000
1250630
800
1000
1250630
800
1000
1250Stopień ochrony - obwód pierwotny
Stopień ochrony - obudowa 
 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Wymiary
- Szerokość

- Głębokość
- Wysokość

mm

mm
mm

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

450, 600, 900
1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250

600, 900

1225
2250
Klasyfikacja wg IEC 62271-200
 
Klasa rodzaju przegród:
PM (metallic partition - z grodziami metalowymi)
Kategoria dyspozycyjności eksploatacyjnej:
- pola z bezpiecznikami mocy
- pola bez bezpieczników mocy
- pola pomiarowego w izolacji powietrznej

LSC 2
LSC 2
LSC 1
Dostępność do przedziałów (okapturzenie):
- Przedział szyn zbiorczych:
- Przedział aparatów łączeniowych:
- Szafa NN:
- Przedział przyłączy kablowych: 
  bez bezpieczników mocy
  z bezpiecznikami mocy

Zależna od narzędzi
Brak dostępu
Zależna od narzędzi

Zależna od narzędzi
Sterowana blokadą i zależna od narzędzi
Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny
 
Określenie klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny IAC dla
- Montażu przyściennego
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV:
  24 kV, 27 kV, 36 kV, 38 kV:
- Montażu wolnostojącego
  7.2 kV, 12 kV, 15 kV, 17,5 kV:
  24 kV, 27 kV, 36 kV, 38 kV: 


IAC A FL 31.5 kA, 1s
IAC A FL 25 kA, 1s

IAC A FLR 31.5 kA, 1 s
IAC A FLR 25 kA, 1s
Stopień dostępności A


- F
- L
- R
Rozdzielnica w zamkniętym obiekcie elektrycznym,
dostęp "tylko dla upoważnionego personelu"
(wg IEC 62271-200)
Strona czołowa
Powierzchnie boczne
Strona tylna (przy montażu wolnostojącym)
Prąd probierczy 
25 kA, 31.5 kA
Czas trwania testu 
1s 
 • Do 24 kV, 25 kA, 2500 A szyna zbiorcza, 1250 A odgałęzienie
 • Metalowa obudowa
 • Podwójny system szyn zbiorczych
 • Izolowana gazem
 • Hermetycznie zamknięta
 • Fabrycznie złożona, testowana zgodnie z IEC 62 271-200
 • Weryfikacja konstrukcji zgodnie z IEC 62 271-100, -200

  Korzyści klienta:
      - Bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność
      - Bezpieczeństwo personelu
      - Niezależność od środowiska
      - Kompaktowość
      - Wykonanie bezobsługowe
      - Opłacalność kosztowa, ekologia

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe
 kV
7.2 
12 
 15
17.5
24
Częstotliwość znamionowa
Hz
50/60
50/60
50/60
50/60
50/60
Znamionowe krótkotrwałe przemienne napięcie wytrzymywane
kV
20 
28(42)
36
38
50
Znamionowe wytrzymywane napięcie piorunowe
kV
60 
75(95)
95
95
125
Znamionowy prąd udarowy
kA
63/65 
63/65
63/65
63/65
63/65 
Znamionowy zwarciowy prąd załączalny
kA
63 
63
63
63
63
Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały, 3 s
kA
25 
25
25
25
25
Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny
kA
25
25
25
25
25
Znamionowy prąd roboczy szyny zbiorczej
2500 
2500
2500
2500
2500
Znamionowy prąd roboczy odgałęzienia
1250 
1250
1250
1250
1250
Stopień ochrony - obwód pierwotny
Stopień ochrony - obudowa 
 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
IP65
IP3XD 
Wymiary
- Szerokość
- Głębokość
- Wysokość

mm
mm
mm

600
2370
2250 

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250

600
2370
2250

Klasyfikacja wg IEC 62271-200

 
Klasa rodzaju przegród:
PM (metallic partition - z grodziami metalowymi)
Kategoria dyspozycyjności eksploatacyjnej pól:
LSC 2
Dostępność do przedziałów (okapturzenie):
- Przedział szyn zbiorczych:
- Przedział aparatów łączeniowych:
- Szafa NN:
- Przedział przyłączy kablowych:  

Zależna od narzędzi
Brak dostępu
Zależna od narzędzi
Zależna od narzędzi 

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny

 
Określenie klasyfikacji odporności na łuk wewnętrzny IAC dla
- Montażu wolnostojącego 

IAC A FLR 25 kA, 1s  
Stopień dostępności A


- F
- L
- R
Rozdzielnica w zamkniętym obiekcie elektrycznym,
dostęp "tylko dla upoważnionego personelu"
(wg IEC 62271-200)
Strona czołowa
Powierzchnie boczne
Strona tylna (przy montażu wolnostojącym)
Prąd probierczy
25 kA
Czas trwania testu
1s 
Pobieranie

Skorzystaj z naszych usług

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Tel. +48 (22) 870 9130