systemy średniego napięcia - zgłoszenie serwisowe

Aparatura średnich napięć - zgłoszenie serwisowe

Przejdź do formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenie serwisowe

Oświadczenie do zgłoszenia reklamacyjnego:

1. W przypadku, jeżeli zgłoszona w ramach gwarancji usterka będzie wynikiem nieprawidłowego użytkowania, bądź zgłoszenie okaże się nieuzasadnione (bezpodstawne), Zgłaszający zobowiązuje się do poniesienia kosztów interwencji.

2. Równocześnie z niniejszym zgłoszeniem reklamacyjnym Zgłaszający zobowiązuje się do udostępniania obiektu do przeprowadzenia interwencji w ustalonym terminie.

Formularz

Zgłoszenie serwisowe