Leasing a podatek VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie spotkali się wcześniej z leasingiem, często zadają sobie pytanie, który rodzaj leasingu wybrać. Decyzję o wyborze formy finansowania w firmie należy podjąć na podstawie przesłanek podatkowych i księgowych, np. sposobu rozliczenia podatku VAT. Jedną z największych korzyści finansowych, która sprawia, że leasing jest tak popularną formą finansowania inwestycji w polskich firmach, jest możliwość odliczania podatku VAT od bieżącej działalności.

Leasing a podatek VAT

W zależności od wybranego rodzaju leasingu mamy możliwość różnych form rozliczania podatku VAT, dlatego warto sprawdzić, który będzie korzystniejszy dla Twojej firmy. Wynika to często ze specyfiki danej branży, np. sprzęt medyczny ma stawkę VAT 8 proc., czyli niższą niż  na przykład samochody. Zapłacenie całej należnej kwoty VAT od stawki 8 proc. będzie dla przedsiębiorcy mniejszym obciążeniem, niż gdy kupuje towar obciążony 23 proc. stawką VAT. Wszystkich niezbędnych obliczeń dokonasz w kalkulatorze na stronie SimplyLease. Dzięki niemu z łatwością sprawdzisz, który sposób finansowania inwestycji, będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. W kalkulatorze SimplyLease wystarczy wpisać podstawowe założenia leasingu, takie jak procentową wysokość udziału własnego oraz ilość rat, aby poznać wysokość raty miesięcznej.

Różne formy leasingu a VAT

Przepisy ustawy o VAT inaczej traktują leasing operacyjny i finansowy. Na potrzeby podatku VAT umowa leasingowa może być interpretowana jako świadczenie usług lub jako dostawa towarów. Przy dostawie towaru mamy do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem na  leasingobiorcę. Umowy leasingu finansowego są przez prawo traktowane jako dostawa towaru. Z kolei w umowach leasingu operacyjnego mówimy o świadczeniu usług. Z tego podziału wynika różne podejście do raty leasingowej a VAT-u.

 

W przypadku leasingu operacyjnego, np. usługi SimplyLease oferowanej przez Siemens Finance,  przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia podatku VAT w całości na początku umowy leasingowej. Dokładnie odwrotnie jest po podpisaniu umowy na leasing finansowy – podatek VAT w całości trzeba zapłacić już przy pierwszej racie leasingu.

Rata leasingowa a VAT

Jeśli posiadasz nadwyżkę VAT-u, możesz wybrać leasing finansowy, w którym w pierwszej racie kredytu płacony jest cały podatek VAT od wartości leasingowanego przedmiotu. W tym przypadku VAT nie będzie doliczany do comiesięcznych płatności leasingowych.

 

Jeśli nie dysponujesz większą ilością gotówki, powinieneś zdecydować się na leasing operacyjny, w którym podatek VAT jest rozłożony po równo na ilość rat w umowie. Dzięki usłudze SimplyLease możesz rozłożyć płatność VAT nawet na 36 rat.

SimplyLease – finansowanie dla Twojej firmy

Możliwość odliczania podatku VAT oraz wpisywania opłat leasingowych w koszt uzyskania przychodu stanowią zachętę podatkową dla firm do podpisywania umów leasingowych. Przed ich podpisaniem należy zdecydować, która forma finansowania będzie dla Twojej firmy korzystniejsza.

 

Mamy do wyboru dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. W leasingu operacyjnym sprzęt pozostaje własnością leasingodawcy, np. Siemence Finance, który może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku opłata wstępna i płatne co miesiąc raty wliczają się do kosztów uzyskania przychodu i dzięki nim można obniżyć podatki.

W leasingu operacyjnym firma ma prawo wykupu przedmiotu, który leasinguje. Najczęściej wymagana kwota jest niska i wynosi np. 1% wartości leasingowane sprzętu.

 

Leasing finansowany różni się od operacyjnego podejściem do własności leasingowanego sprzętu, który jest wpisany w majątek leasingobiorcy. Podpisując umowę na leasing finansowy masz prawo do odpisów amortyzacyjnych, ale musisz ponieść koszty całego podatku VAT od leasingowanego przedmiotu przy płatności pierwszej raty.